היחידה העוסקת בנושא

 
     
 

 מרכז מידע WTO-TBT

 
 

475930351_506.jpg 

מרכז המידע WTO-TBT מופעל על ידי מינהל התקינה מתחילת שנת 2002. המרכז משמש נקודת הקשר בין מדינת ישראל לארגון הסחר העולמי (WTO) בכל הקשור להעברת מידע לגבי תקנות טכניות במסגרת הסכם ה-TBT (מחסומים טכניים לסחר בינלאומי). במסגרת הסכם זה מחויבות המדינות החתומות לפעול: 
  • לקידום הסחר החופשי ללא מחסומים לא מכסיים
  • לשקיפות בקביעת דרישות טכניות
  • ליישור קו עם התקינה הבין לאומית
  • למתן מידע על דרישות טכניות ואישורים החלים על מוצרים.
 

פעילות המרכז

המרכז פועל על-פי המטלות הבאות:​
  • משלוח הודעות למזכירות ה-WTO בג'נבה על שינויים בדרישות טכניות מחייבות במדינת ישראל, העשויים להוות מחסום לא מכסי לסחר ((NTB. ההודעות מודיעות על שינויים כדלהלן: אכרזת רשמיות על תקן, הסרת רשמיות, החלפת תקן רשמי או פרסום גליון תיקון לתקן רשמי.
  • מתן תשובות לשאילתות פרטניות המגיעות ממדינות-חברות ב-WTO, ממרכזי מידע של מדינות-חברות, או מיצרנים/יצואנים זרים לגבי דרישות טכניות בארץ.
  • טיפול בהודעות המגיעות ממזכירות WTO על דרישות טכניות מחייבות במדינות זרות, העשויות להוות מחסום ליצואנים ישראליים, כולל קליטת ההודעות והפצתן לארגוני התעשיינים, היצואנים ומשרדי ממשלה.
  • קבלת הסתייגויות משרדי הממשלה והיצואנים הישראליים וניסוח ההערות וההסתייגויות לקראת העברתן אל המדינה הרלוונטית.
  • מתן מידע ליצואנים ישראליים הפונים למרכז המידע על הדרישות הטכניות המחייבות בארצות היעד.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה