חובת תו תקן

 
 

תו-תקן: סמל שאותו רשאי היצרן לסמן על מוצריו, לאחר שקיבל לכך היתר מועדת ההיתרים. ההיתר ניתן לאחר שמכון התקנים הישראלי וידא שהמוצר עמד בדרישות התקנים החלים עליו וייצורו נמצא בפיקוח המכון. המדיניות של מערך תו-התקן נקבעת על ידי מינהלת תו-התקן שהיא מינהלה ציבורית בת 13 חברים ובראשה עומד הממונה על התקינה.

 

תו-תקן חובה: בדרך כלל יצרן המעוניין לסמן מוצריו בתו-תקן עושה זאת מרצונו החופשי. יחד עם זאת קיימים מספר מוצרים שהתקנים החלים עליהם הם תקנים רשמיים הקשורים במיוחד בבטיחות ובבריאות הציבור. עבור מקרים שכאלה פירסם שר הכלכלה את צו התקנים (איסור ייצור מצרכים) ועידכוניו הקובע כי "לא ירכיב אדם, לא ייצר, לא יחזיק למכירה, ולא ימכור מצרך מן המצרכים המפורטים להלן, אלא אם ניתן לו היתר מהמכון לסמנו בתו-תקן והוא סימנו בהתאם להיתר זה".

 

להלן רשימת המוצרים עליהם חלה חובת תו-תקן ומספרי התקנים בהתאם:

מספר תקןמטהשם התקןמטהמס' התקן בעת פרסום הצומטהחובת תו תקןמטה
ת"י 32 חלק 1.1תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי-תקע חד-מופעיים לזרמים עד 16 אמפר - דרישות כלליותת"י 32כן
ת"י 32 חלק 2.5תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות ייחודיות למתאמיםת"י 32כן
ת"י 66מטפים מיטלטלים של קצף או של מים המכילים גז סניקה: המטפהת"י 66כן
ת"י 69מחממי מים חשמליים - מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמית"י 69כן
ת"י 145 חלק 1תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליותת"י 145כן
ת"י 251מחמים חשמליים לחימום מי שתייה ולהרתחתם לשימוש ביתי ולשימושים דומיםת"י 251כן
ת"י 318מטפי פחמן דו-חמצני מיטלטליםת"י 318כן
ת"י 383 חלק 1גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חימום בעלי מעטה לא מתכתית"י 383כן
ת"י 383 חלק 2גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חימום בעלי מעטה מתכתית"י 383כן
ת"י 463מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה המוחסנים בנפרדת"י 463כן
ת"י 570 חלק 1מטפים מיטלטלים של אבקה ושל גז סניקה המוחסנים במשותף: המטפהת"י 570כן
ת"י 570 חלק 2מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה המוחסנים במשותף: מד-לחץת"י 570כן
ת"י 579 חלק 1מערכות סולאריות לחימום מים: קולטים שטוחיםת"י 579 חלק 1כן
ת"י 579 חלק 2מערכות סולאריות לחימום מים: אוגרי מיםת"י 579 חלק 2כן
ת"י 808תרמוסטטים למחממי מים חשמלייםת"י 808כן
ת"י 900 חלק 2.6בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים - דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחיםת"י 829כן
ת"י 900 חלק 2.7בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות כביסהת"י 322כן
ת"י 900 חלק 2.15בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזליםת"י 251 חלק 1כן
ת"י 900 חלק 2.17בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשמיכות, כריות, פריטי לבוש ומכשירי חימום גמישים דומיםת"י 583כן
ת"י 900 חלק 2.24בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרחת"י 721כן
ת"י 900 חלק 2.30בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורים לחימום חדריםת"י 149כן
ת"י 900 חלק 2.74בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממים מיטלטלים לחימום בטבילהת"י 901כן
ת"י 907 חלק 1מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות - כללית"י 432, ת"י 907כן
ת"י 907 חלק 2מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות - מכשירים הכוללים תנורים או/וגם מצלים הפועלים בהסעת אוויר מאולצתת"י 432, ת"י 907כן
ת"י 907 חלק 3מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות - מכשירים הכוללים כירה מזכוכית קרמיתת"י 432, ת"י 907כן
ת"י 907 חלק 4מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: שימוש מושכל באנרגייה - כללית"י 432, ת"י 907כן
ת"י 907 חלק 5מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: שימוש מושכל באנרגייה - מכשירים הכוללים תנורים או/וגם מצלים הפועלים בהסעת אוויר מאולצתת"י 432, ת"י 907כן
ת"י 968 חלק 1מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מכשירים הצורכים גפ"מ בפזה גזית בלחץ ישירת"י 968כן
ת"י 968 חלק 2מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מחממים קורנים ללא ארובה ("מחממי פטרייה") לשימוש מחוץ לבניינים או בשטחים מאווררים היטבת"י 968כן
ת"י 968 חלק 3מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): משפתים העומדים בפני עצמם, לרבות אלה שמשולב בהם מצלה, לשימוש מחוץ לבנייניםת"י 968כן
ת"י 968 חלק 4מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מכשירי צלייה ("ברביקיו") לשימוש מחוץ לבנייניםת"י 968כן
ת"י 987מטפי הלון מיטלטלים למילוי חוזרת"י 987כן
ת"י 990 חלק 1סוללות ראשוניות: כללית"י 990 כן
ת"י 994 חלק 1מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולהת"י 994 חלק 1 , ת"י 994 חלק 2כן
ת"י 995 חלק 1תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורים מיטלטלים לחימום חלל, ללא ארובה המופעלים בגפ"םת"י 995כן
ת"י 995 חלק 2תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: מכשירי גז דקורטיביים המדמים בערה של דלק מוצקית"י 995כן
ת"י 995 חלק 3תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורי הסעה עצמאייםת"י 995כן
ת"י 995 חלק 4תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורים עם הסעת אוויר מאולצת, ללא מפוח לסיוע להובלת אוויר לבערה או/וגם תוצרי בערה, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ-70 קו"טת"י 995כן
ת"י 995 חלק 5תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורי הסעה עצים, הכוללים מפוח לסיוע להובלת אוויר לבערה או/וגם תוצרי בערה, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ-20 קו"טת"י 995כן
ת"י 995 חלק 6תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורים עם הסעת אוויר מאולצת לחימום חלל, עם מבערי מפוח, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ-70 קו"טת"י 995כן
ת"י 1049מכשירים ביתיים הצורכים גז וחשמל לאפייה, לבישול ולצלייהת"י 1049כן
ת"י 1153מטפים לכיבוי אש לשימוש חד-פעמית"י 1153כן
ת"י 1157 חלק 1מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים: דרישות בטיחות כלליות ומידע על המוצרת"י 1157כן
ת"י 1157 חלק 2מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים: דרישות ושיטות בדיקה מכניותת"י 1157כן
ת"י 1157 חלק 3מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים: דרישות ושיטות בדיקה כימיותת"י 1157כן
ת"י 1498 חלק 1מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקהת"י 1498 חלק 1כן
ת"י 1498 חלק 2מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויותת"י 1498 חלק 2כן
ת"י 1498 חלק 3מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למגלשותת"י 1498 חלק 3כן
ת"י 1498 חלק 4מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למסילות גלישהת"י 1498 חלק 4כן
ת"י 1498 חלק 5מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לסחרחרותת"י 1498 חלק 5כן
ת"י 1498 חלק 6מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים ולמתקני נענועת"י 1498 חלק 6כן
ת"י 1498 חלק 7מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעולת"י 1498 חלק 7כן
ת"י 1498 חלק 8מתקני משחקים: אתר המשחקים   כן
ת"י 1964שסתום בטיחות ושסתום בטיחות משולב עם שסתום חד-כיוונית"י 405כן
ת"י 2252 חלק 1מעלונים חשמליים לאנשים עם מוגבלות תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים אנכיים המותקנים בפיר שאינו סגורת"י 2252 חלק 1כן
ת"י 2252 חלק 2משטחי הרמה חשמליים למוגבלי-תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים משופעים למשתמשים במצב ישיבה, עמידה ובכיסא גלגלים, לתנועה במישור משופעת"י 2252 חלק 2כן
ת"י 2481 חלק 0מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - דרישות יסודת"י 24כן
ת"י 2481 חלק 1מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות חשמליותת"י 24כן
ת"י 2481 חלק 2מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות הידרוליותת"י 24כן
ת"י 2481 חלק 41מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות מיוחדות להובלת נוסעים ומשא - מעלונים אנכיים המותקנים בפיר סגור לשימוש אנשים עם מוגבלות תנועה2251 חלק 1כן
ת"י 5817 חלק 1מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - אבזרי שתייה: כללי ודרישות ושיטות בדיקה מכניותת"י 1157כן
ת"י 5817 חלק 2מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - אבזרי שתייה: דרישות ושיטות בדיקה כימיותת"י 1157כן
ת"י 60034 חלק 1מכונות חשמל מסתובבות: דירוג וביצועים ת"י 298כן
ת"י 60238בתי נורה בעלי תבריג מטיפוס אדיסוןת"י 78כן
ת"י 60432 חלק 1נורות להט - דרישות בטיחות: נורות להט מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומותת"י 246, ת"י 246.1, ת"י 246.2כן
ת"י 60432 חלק 2נורות להט - דרישות בטיחות: נורות הלוגן מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומותת"י 246, ת"י 246.1, ת"י 246.2כן
ת"י 60921נטלים לשפופרות פלואורניות - דרישות ביצועיםת"י 397 חלק 1כן
ת"י 60923אבזרי עזר לנורות - נטלים לנורות פריקה (למעט נורות שפופרת פלואורניות) - דרישות ביצועיםת"י 582כן
ת"י 61347 חלק 2.8אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטלים המיועדים לנורות פלואורניותת"י 397 חלק 1כן
ת"י 62552מכשירי קירור ביתיים - מאפיינים ושיטות בדיקהת"י 721כן
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו