מדיניות התקינה בישראל
 
מנהל התקינה במשרד הכלכלה אמון על ביצוע מדיניות התקינה הלאומית: קביעת עדיפויות בתקינה, ייזום וביקורת על שינויים בתקנים קיימים, הכרזה על תקנים כרשמיים או הסרת רשמיותם, תיאום בין-משרדי בנושאי תקינה ואימוץ תקינה בינלאומית.

מידע בנושא תקינה

 

 

אכיפת תקנים רשמיים
 אכיפת תקנים רשמיים

 

אישור מעבדות אישור מעבדות

 

היבטי תקינה ביבוא היבטי תקינה ביבוא

 

היבטי תקינה ביצוא- WTO-TBTהיבטי תקינה ביצוא- WTO-TBT

 

 

 

ועדת אימוץועדת אימוץ

 

פעילות בינלאומיתפעילות בינלאומית

 
 
מנוע חיפוש תקנים רשמיים

מנוע חיפוש קבוצות יבוא

 

עצור גלילה

אזהרות והודעות דובר