היחידה העוסקת בנושא

 
     
 

 מילון מונחים

 
 
 • ועדת אימוץ

  ועדה במינוי שר הכלכלה שתפקידה לבחון את השינויים המקומיים (NATIONAL DEVIATIONS) המוספים אל תקנים בין-לאומיים המאומצים על ידי ישראל כתקנים רשמיים. ועדת אימוץ מורכבת משלושה חברים ושני משקיפים
 • מהו תקן?

  תקן הוא מסמך בו מפורטות הדרישות הטכניות החלות על מוצר ועל כללים טכניים של תהליך עבודה. מכון התקנים הישראלי מכין תקנים וולונטריים על פי הוראות "כללים לעיבוד תקנים" על ידי ועדות תקינה מרכזיות, טכניות וועדות מומחים. כל חברי הועדות פועלים בהתנדבות.
 • תו תקן

  תו-תקן הוא סמל שאותו רשאי היצרן לסמן על מוצריו, לאחר שקיבל לכך היתר מועדת ההיתרים. ההיתר ניתן לאחר שמכון התקנים הישראלי וידא שהמוצר עמד בדרישות התקנים החלים עליו וייצורו נמצא בפיקוח המכון. המדיניות של מערך תו-התקן נקבעת ע"י מינהלת תו-התקן שהיא מינהלה ציבורית בת 13 חברים ובראשה עומד הממונה על התקינה. מינהלת תו-התקן בוחרת ועדת היתרים המוסמכת להחליט על מתן היתר ועל ביטולו לצמיתות או לתקופה. את רשימת היצרנים והמוצרים להם יש תו-תקן ניתן לראות באתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il
 • תו תקן חובה

  בדרך כלל יצרן המעוניין לסמן מוצריו בתו-תקן עושה זאת מרצונו החופשי. יחד עם זאת קיימים מספר מוצרים שהתקנים החלים עליהם הם תקנים רשמיים הקשורים במיוחד בבטיחות ובבריאות הציבור. עבור מקרים שכאלה פירסם שר הכלכלה את צו התקנים (איסור ייצור מצרכים) ועדכוניו הקובע כי "לא ירכיב אדם, לא ייצר, לא יחזיק למכירה, ולא ימכור מצרך מן המצרכים המפורטים להלן, אלא אם ניתן לו היתר מהמכון לסמנו בתו-תקן והוא סימנו בהתאם להיתר זה".
 • תקן ישראלי (ת"י)

  תקן הוא מסמך בו מפורטות דרישות טכניות החלות על מוצר או כללים טכניים של תהליך עבודה, לרבות הגדרות טכניות, באופן שיתאים לייעודו. התקן מתאר תכונות שונות של המוצר, כגון: ייעודו, פעולתו, מטרתו, תהליך ייצורו, התקנתו, הפעלתו, דרכי השימוש בו, איכותו ודרכי הבטחתה, כמותו, ממדיו ודרכי מדידתם, הדרכים לבדיקתו, להחסנתו, לתחזוקתו ולהעברתו ממקום למקום, מקורו, כינויו, סימונו ואריזתו. הכנת התקנים נעשית בועדות התקינה במכון התקנים הישראלי לפי "כללי התקנים" (עיבוד תקנים ישראליים, התשנ"א - 1991), אותם מאשר שר הכלכלה. תקנים ישראליים ניתן לרכוש בספריה של מכון התקנים הישראלי, בכתובת רח' חיים לבנון 42, רמת אביב 69977, או דרך אתר האינטרנט של מכון התקנים: www.sii.org.il.
 • תקן רשמי (ת"ר)

  תקן ישראלי שנקבע ע"י מכון התקנים הישראלי הוא תקן וולונטרי. שר הכלכלה רשאי, לאחר התייעצות עם נציגי היצרנים והצרכנים, להכריז על תקן מסויים, בהכרזה שמתפרסמת ברשומות, כולו או חלקו, כעל תקן ישראלי רשמי, אם נוכח כי הדבר דרוש להשגת לפחות אחת המטרות האלה: שמירה על בריאות הציבור, שמירה על בטיחות הציבור, הגנה על איכות הסביבה, אספקת מידע, כאשר לא קיים מידע או מנגנון חלופי העשוי להקנות הגנה לצרכן, הבטחת תאימות או חליפיות של מוצרים, מניעת נזק כלכלי משמעותי העלול להיגרם לצרכן כתוצאה משימוש במערכות, בחומרים או במוצרים הגלויים לעין והמשמשים בבניה, וכן מניעת נזק כלכלי העלול להיגרם לצרכן כתוצאה משימוש בחומרי בניה שאינם גלויים לעין.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו