יצירת קשר- מינהל תקינה

 
 
 
 
 
 
 
 
תוארמטהשם פרטימטהשם משפחהמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר  
  יעקבוכטלמנהל מינהל התקינה והממונה על התקינה02-666229502-6662943דואר אלקטרוני
  איגור דוסקלוביץסגן מנהל מינהל התקינה03-734749403-7347641דואר אלקטרוני
  אלכסנדרה ארוניןמנהלת תחום בכירה מדיניות תקינה וקשרי חוץ 02-666229402-6662943דואר אלקטרוני
  יבגניה צירולניקמנהלת תחום בחינת תקנים ואישורם 03-7347498037347641דואר אלקטרוני
  גרגורי גרוזמןמנהל תחום בכיר מקצועי חשמל ואלקטרוניקה 03-734749703-7347641דואר אלקטרוני
  לודמילה ניימןמנהלת תחום בכירה כימיה ואיכות הסביבה02-6662298 02-6662943דואר אלקטרוני
  אופיריצחקמרכז בכיר אכיפה פלילית037347503037347641דואר אלקטרוני
  מיכאלפריצקרמנהל תחום ביקורת נמלים037347499037347641דואר אלקטרוני
  יבגניציקנובסקימרכז בכיר אכיפה פלילית037347412037347634דואר אלקטרוני
  לריסה שוורצברגמרכזת תקינה בכירה02-666229702-6662943דואר אלקטרוני
  קרןארבץמרכזת ביקורת02-666357902-6662943דואר אלקטרוני
  אילןחסןמרכז נמלים03-734741303-7347641דואר אלקטרוני
  שלומיאביסרורמנהל תחום ביקורת03-734750803-7347641דואר אלקטרוני
  נטלירובינשטייןמנהלת תחום בכירה הנדסת מכונות03-734749603-7347641דואר אלקטרוני
  אלכסדוקרביצ'מרכז ביקורת03-734759403-7347641דואר אלקטרוני
  ארזחיוןמרכז בכיר אכיפה מינהלית02-666220502-6662943דואר אלקטרוני
  אילנית מלכיאןמרכזת מעקב ובקרה03-734750003-7347641דואר אלקטרוני
  שושנה כהןמרכזת מעקב ובקרה02-666229502-6662943דואר אלקטרוני
  נפתלי פרידגוטיועץ חיצוני WTO-TBT03-734750103-7347641דואר אלקטרוני
  יעל פרידגוטיועצת חיצוני WTO-TBT03-734750103-7347641דואר אלקטרוני
  שמעוןגוטמןיועץ חוץ - לבדיקת בקשות לפטור בתחום חשמל ואלקט'   037347641דואר אלקטרוני
  טאודורוויסיועץ חוץ - לבדיקת בקשות לפטור בתחום חשמל ואלקט'   037347641דואר אלקטרוני
  מנחםליברמןיועץ חוץ - לבדיקת בקשות לפטור בתחום חשמל ואלקט'   037347641דואר אלקטרוני
  איתןרונןיועץ חוץ - לבדיקת בקשות לפטור בתחום חשמל ואלקט'   037347641דואר אלקטרוני