היחידה העוסקת בנושא

 
     
 

 היבטי תקינה ביבוא- מדריך ליבואנים

 
 
 

צו יבוא חופשי – מידע כללי

צו יבוא חופשי יחד עם צו המכס (צו איסור יבוא) מפרט רגולציה טכנית ביבוא טובין למדינת ישראל. סמכות התקנת הצו ותיקוניו בידי שר הכלכלה וזאת לפי סעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא.
 
הצו בנוי מגוף הצו עצמו ומספר תוספות, כאשר לדוגמה התוספת הראשונה של הצו מפרטת טובין חייבים ברישיון יבוא והתוספת השנייה מפרטת תנאים/אישורים שבקיומם ניתן לשחרר טובין מחזקת המכס.
מעיון בתוספות הראשונה והשנייה של הצו ניתן ללמוד כי לא מצויים בהן שמות של הטובין, אלא מספרים בני 8 ספרות. המספרים הם סיווגם של הטובין לפי צו תעריף המכס (לכל מוצר יש מספר משלו). 
 

שחרור טובין מיובאים במכס

שחרור טובין מיובאים במכס מתבצע על-פי צו יבוא חופשי המוטמע בתוך תעריף המכס.
דרישות אישור או רישיון יבוא תלויות בסיווג המכס כפי שמופיע בצו יבוא חופשי ותיקוניו. תשובה מדויקת לגבי דרישות אישורים/רישיונות/תעודות ומיסי היבוא מתקבלת בהתאם לפרט המכס של הטובין המיובא.
 
ניתן לפנות לעמיל מכס או לבית מכס על מנת לבדוק מהו סיווג המוצר שברצונך לייבא. כאשר פרט המכס ידוע יש לחפש בצו תעריף המכס ברמה של 8 ספרות.  
 

התוספת השנייה לצו יבוא חופשי

​בתוספת השנייה לצו יבוא חופשי מפורטים בעיקר הטובין המחויבים באישור תקן רשמי (ת"ר) ובמקרים מסוימים בבדיקת מכון התקנים. למידע נוסף בדבר הליך אישורי ת"ר באתר מכון התקנים
 

סעיף 2 (ג)(2) לצו יבוא חופשי

סעיף 2 (ג)(2) לצו יבוא חופשי מסמיך את השר או מי שהוסמך לכך על ידו, לפטור יבוא טובין המפורטים בתוספת הראשונה מחובת הצגת רישיון וגם לפטור טובין המפורטים בתוספת השנייה מקיום הדרישות המפורטות לצדם.
פעילות הרשויות המוסמכות מוסדרת בהוראת מנכ"ל 2.6 של משרד הכלכלה - הענקת פטור בהתאם לסעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי, אשר מגדירה עילות ותנאים להענקת הפטור.
 
מטרתה של הוראה זו לקבוע מדיניות טיפול אחידה בבקשות למתן פטור מכוח סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי וכן להסדיר את נהלי הטיפול בבקשות אלו.
ניתן להגיש את הבקשה לפטור הטובין בהתאם לסעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי דרך טופס ה​בקשה המקוון, המופיע בהוראת מנכ"ל 2.6.
 

הוראות הממונה על התקינה בדבר הענקת אישור תקן רשמי

עד 1.6.2005 כל המוצרים שחל עליהם תקן רשמי חויבו להיבדק במכון התקנים לשם קבלת אישור השחרור מהמכס. החל מתאריך זה חולקו המוצרים המיובאים החייבים לארבע רמות בדיקה, לפי רמת הסיכון הטמונה בהם לבריאות הציבור ובטיחותו. חלוקה זאת מפורטת בטבלת חלוקת תקנים לקבוצות יבוא.

  • קבוצה 1: טובין שרמת הסיכון הטמונה בהם הינה הגבוהה ביותר, כגון: צעצועים, מוצרי חשמל ביתיים, מיכלי לחץ, מטפי קצף מטלטלים לכיבוי אש ועוד. לגבי קבוצה זו לא יחולו שינויים במתן אישור תקן לשחרור מהמכס, כלומר תידרש בדיקה לכל משלוח.
  • קבוצה 2: טובין שרמת הסיכון הטמונה בהם הינה בינונית, כגון: נורות לשימושים שונים, אביזרי חיבור לצינורות, שטיחים, בקבוקים, יריעות לאיטום גגות ועוד. לגבי קבוצה זו יידרש אישור חד פעמי של דגם המוצר והצהרת היבואן על כך שהמוצרים במשלוחים השוטפים זהים לדגם שאושר ועומדים בדרישות התקנים החלים עליהם. לא יהיה צורך יותר בבדיקת המוצרים במשלוחים השוטפים.
  • קבוצה 3: טובין שרמת הסיכון הטמונה בהם הינה נמוכה, כגון: אריחי קרמיקה לחיפוי קירות, משקפי שמש, אסלות מחומר קרמי ועוד. לגבי קבוצה זו תידרש הצהרת היבואן בלבד ולא יהיה צורך בבדיקת המוצר עצמו.
  • קבוצה 4: טובין המיועדים לשימוש בתעשייה בלבד ולא על ידי הצרכן - כגון: פריטים חשמליים תעשייתיים ועוד. שחרור טובין אלה לא יהיה מותנה בקבלת אישור תקן רשמי בכלל.

 

הוראות הממונה על התקינה בדבר הענקת אישור תקן רשמי בהתאם לצו יבוא חופשי, התשל"ח- 1978

הודעות הממונה בדבר עדכון רשימות התקנים

חלוקת תקנים לקבוצות יבוא

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו