היחידה העוסקת בנושא

 

 חלוקת תקנים לקבוצות יבוא

 
 
 
 
 

לפניכם מנוע חיפוש למציאת קבוצות היבוא אליהן משויכים כל אחד מן  התקנים הרשמיים בישראל בהתאם להוראות והנחיות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי, שימו לב:​

  • הרשימה כוללת תקנים רשמיים בתוקף בלבד
  • תקן רשמי יכול להיות משויך לקבוצת יבוא אחת או יותר, ויש לבחון לעומק את התנאים המפורטים בהרחבה.
  • המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.
select
 
 
 
מספר תקןשם התקןקבוצת יבוא
ת"י 1צמנט: צמנט רגיל
1
 
ת"י 5 חלק 1בלוקי בטון: בלוקי קיר
2
פתח הכל
ת"י 6אריחי רצפה מטראצו
3
 
ת"י 8מוצרי בטון טרומיים לריצוף
3
 
ת"י 19אבני שפה ואבני תעלה טרומות מבטון
3
 
ת"י 20 חלק 1מנורות: דרישות כלליות ובדיקות
1
3
פתח הכל
ת"י 20 חלק 2.1מנורות: מנורות קבועות למטרות כלליות
1
פתח הכל
ת"י 20 חלק 2.2מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות גומחה
1
פתח הכל
ת"י 20 חלק 2.3מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת כבישים ורחובות
3
פתח הכל
ת"י 20 חלק 2.4מנורות: מנורות מיטלטלות למטרות כלליות
1
פתח הכל
ת"י 20 חלק 2.5מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות הצפה
3
פתח הכל
ת"י 20 חלק 2.6מנורות: מנורות בעלות שנאי מובנה לנורות עם נימת להט
2
פתח הכל
ת"י 20 חלק 2.7מנורות: מנורות מיטלטלות לשימוש בגינות
1
פתח הכל
ת"י 20 חלק 2.8מנורות: דרישות מיוחדות - פנסי יד
3
פתח הכל
ת"י 20 חלק 2.9מנורות: מנורות צילום ומנורות קולנוע (לא מקצועיות)
3
פתח הכל
ת"י 20 חלק 2.10מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות מיטלטלות לילדים
1
פתח הכל
ת"י 20 חלק 2.11מנורות: מנורות לאקווריון
1
פתח הכל
ת"י 20 חלק 2.17מנורות: מנורות לתאורת במות ואולפני טלוויזיה וקולנוע (לשימוש בתוך מבנה ומחוצה לו)
3
פתח הכל
ת"י 20 חלק 2.18מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לברכות שחייה ולשימושים דומים
2
פתח הכל
ת"י 20 חלק 2.19מנורות: מנורות למובלי אוויר (דרישות בטיחות)
3
פתח הכל
ת"י 20 חלק 2.20מנורות: דרישות מיוחדות - שרשרות תאורה
1
פתח הכל
ת"י 20 חלק 2.22מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת חירום
2
פתח הכל
ת"י 20 חלק 2.23מנורות: דרישות מיוחדות - מערכות תאורה לנורות להט למתח נמוך מאוד
3
פתח הכל
ת"י 20 חלק 2.25מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לשימוש באתרים רפואיים של בתי חולים ומוסדות רפואיים
3
פתח הכל
ת"י 23 חלק 3מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודות: דלתות לבודות סובבות
2
פתח הכל
ת"י 27צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין
2
פתח הכל
ת"י 32 חלק 1.1תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי-תקע חד-מופעיים לזרמים עד 16 אמפר - דרישות כלליות
1
פתח הכל
ת"י 32 חלק 2.5תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות ייחודיות למתאמים
1
 
ת"י 33 חלק 1מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות כלליות
1
3
פתח הכל
ת"י 37 חלק 1לבידים: לבידים רגילים
1
פתח הכל
ת"י 37 חלק 2לבידים: לבידים עם מליא פסיסי עץ
1
פתח הכל
ת"י 47נוזלי בלמים לכלי רכב ממונעים
1
פתח הכל
ת"י 56שימורי ירקות בעלי חומציות נמוכה
לא רלוונטי
פתח הכל
ת"י 61מגוף טריז עשוי מתכת
3
פתח הכל
ת"י 61 חלק 1מגוף טריז עשוי יצקת ברזל: מגוף טריז בעל אטימה רכה
3
פתח הכל
ת"י 61 חלק 2מגוף טריז עשוי יצקת ברזל: מגוף טריז בעל אטימה קשה
3
פתח הכל
ת"י 66מטפים מיטלטלים של קצף או מים או כימיקל רטוב המכילים גז סניקה: המטפה
1
פתח הכל
ת"י 69מחממי מים חשמליים - מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי
1
פתח הכל
ת"י 70 חלק 1מכלים מיטלטלים למילוי חוזר, לגזים פחמימניים מעובים (גפ"ם): תכן ומבנה
1
פתח הכל
ת"י 70 חלק 2מכלים מיטלטלים למילוי חוזר, לגזים פחמימניים מעובים (גפ"ם): בדיקות תקופתיות
1
פתח הכל
ת"י 90 חלק 1בנזין לרכב מנועי: בנזין המכיל עופרת
לא רלוונטי
פתח הכל
ת"י 90 חלק 2בנזין לרכב מנועי: בנזין נטול עופרת
לא רלוונטי
פתח הכל
ת"י 100קרוסין
לא רלוונטי
פתח הכל
ת"י 107 חלק 1סולר: סולר למנועי דיזל
לא רלוונטי
 
ת"י 107 חלק 2סולר: סולר להסקה
לא רלוונטי
 
ת"י 129 חלק 1מטפים מיטלטלים: תחזוקה
לא רלוונטי
 
ת"י 136 חלק 1קופסות אטימות: קופסות פח גליליות עשויות שלושה חלקים למוצרי מזון משומרים
4
 
ת"י 136 חלק 1אריזות מתכת אטימות וקשיחות למוצרי מזון: אריזות
4
 
ת"י 136 חלק 2אריזות מתכת אטימות וקשיחות למוצרי מזון: ציפויים ולכות
4
 
ת"י 136 חלק 3אריזות מתכת אטימות וקשיחות למוצרי מזון: מידות של סגרים (מכסים) וסגירה
4
 
ת"י 139נוזל על בסיס חומרים פעילי-שטח סינתטיים לניקוי ידני של כלי אוכל
3
פתח הכל
ת"י 145 חלק 1תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות
1
פתח הכל
ת"י 158 חלק 1מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): מאגרים
לא רלוונטי
פתח הכל
ת"י 158 חלק 2מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): התקנה של צנרת ואבזרים
לא רלוונטי
 
ת"י 158 חלק 3מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): התקנת מכשירים צורכי גפ"מ
לא רלוונטי
 
ת"י 158 חלק 4מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): בדיקות
לא רלוונטי
פתח הכל
ת"י 169ברז בית מסגסוגת נחושת
3
 
ת"י 172מכלי זכוכית למוצרי מזון ולמשקאות
1
2
פתח הכל
ת"י 211מחוללי אצטילן
3
פתח הכל
ת"י 215 חלק 1רעפים: רעפי חרסית משתלבים
2
 
ת"י 215 חלק 2רעפים: רעפי בטון משתלבים
2
 
ת"י 221טרפנטין מינרלי
1
פתח הכל
ת"י 222מגופים מתוברגים מסגסוגת נחושת
3
 
ת"י 240סבון תמרוקים
3
 
ת"י 251מחמים חשמליים לחימום מי שתייה ולהרתחתם לשימוש ביתי ולשימושים דומים
1
3
פתח הכל
ת"י 257פקקי נתיך בטיחותיים לדודי קיטור
4
פתח הכל
ת"י 261תמיסות נתרן תת כלוריתי
3
פתח הכל
ת"י 272שסתומים מסגסוגת נחושת: שסתום אלכסוני
3
 
ת"י 282גפרורים - דרישות ביצועים, בטיחות ומיון
2
פתח הכל
ת"י 299סימון מוצרי זהב ובדיקתם
לא רלוונטי
פתח הכל
ת"י 314אריחי קרמיקה: הגדרות, מיון, איפיונים וסימון
1
3
פתח הכל
ת"י 318מטפי פחמן דו-חמצני מיטלטלים
1
פתח הכל
ת"י 365 חלק 1ציוד לכיבוי אש: זרנוקים אטומים שטוחים
1
 
ת"י 365 חלק 2ציוד לכיבוי אש: מצמד לחץ
1
 
ת"י 365 חלק 3ציוד לכיבוי אש: חיבור זרנוק ומצמד לחץ במכלל לכיבוי אש
1
 
ת"י 383 חלק 1גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חימום בעלי מעטה לא מתכתי
1
פתח הכל
ת"י 383 חלק 2גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חימום בעלי מעטה מתכתי
1
פתח הכל
ת"י 386 חלק 1כובעונים (קונדומים): כובעונים מלטקס גומי טבעי - דרישות ושיטות בדיקה
2
פתח הכל
ת"י 386 חלק 2כובעונים (קונדומים): כובעונים מפוליאורתן - דרישות ושיטות בדיקה
2
פתח הכל
ת"י 388פחמן דו-חמצני מעובה
4
 
ת"י 426 חלק 1כפפות גומי חד-פעמיות: כפפות ניתוח מעוקרות
4
פתח הכל
ת"י 428סירי לחץ
1
 
ת"י 438 חלק 1אבקות ניקוי - דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון: אבקות כביסה
3
פתח הכל
ת"י 448 חלק 1הידרנט לכיבוי אש: ברז כיבוי
1
פתח הכל
ת"י 463מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה המאוחסנים בנפרד
1
פתח הכל
ת"י 472כלי עבודה ידניים המופעלים על ידי תחמישים - דרישות בטיחות - כלים לקיבוע ולסימון קשיח
3
 
ת"י 484קסדות בטיחות תעשייתיות
2
פתח הכל
ת"י 489 חלק 1מכסים ותקרות טרומיים לתאי בקרה: מערכות מים, ביוב, ניקוז ותיעול
2
פתח הכל
ת"י 489 חלק 2.1מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: הגדרות, סיווג, עקרונות תכן כלליים, דרישות ביצועים ושיטות בדיקה
2
פתח הכל
ת"י 489 חלק 2.2מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים יצקת ברזל
2
פתח הכל
ת"י 489 חלק 2.3מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים פלדה או סגסוגות אלומיניום
2
פתח הכל
ת"י 489 חלק 2.4מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים בטון מזויין בפלדה
2
פתח הכל
ת"י 489 חלק 2.5מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים חומרים מרוכבים
2
פתח הכל
ת"י 489 חלק 2.6מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים פוליפרופילן (PP), פוליאתילן (PE) או פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U)
2
פתח הכל
ת"י 520שפופרות פלואורסצנטיות לשימוש כללי
2
פתח הכל
ת"י 562 חלק 1בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליות
1
2
3
פתח הכל
ת"י 562 חלק 2בטיחות צעצועים: דליקות
1
פתח הכל
ת"י 562 חלק 3בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסויימים
1
פתח הכל
ת"י 562 חלק 7בטיחות צעצועים: צבעי אצבעות - דרישות ושיטות בדיקה
1
3
פתח הכל
ת"י 562 חלק 8בטיחות צעצועים: צעצועי פעילות לשימוש ביתי
1
פתח הכל
ת"י 562 חלק 14בטיחות צעצועים: קפצות (טרמפולינות) לשימוש ביתי
1
פתח הכל
ת"י 565 חלק 1כבלים עשויים תילי פלדה: שימושים כלליים - דרישות מינימום
1
פתח הכל
ת"י 565 חלק 2כבלים עשויים תילי פלדה: מעליות - דרישות מינימום
1
פתח הכל
ת"י 570 חלק 1מטפים מיטלטלים: מטפים של אבקה ושל גז סניקה המאוחסנים במשותף - המטפה
1
פתח הכל
ת"י 570 חלק 2מטפים מיטלטלים: מד-לחץ
1
פתח הכל
ת"י 576 חלק 1מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך בניינים: פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U)
2
פתח הכל
ת"י 579 חלק 1מערכות סולאריות לחימום מים: קולטים שטוחים
1
 
ת"י 579 חלק 2מערכות סולאריות לחימום מים: אוגרי מים
1
פתח הכל
ת"י 597צמר גפן סופג
3
פתח הכל
ת"י 636שטיחי טקסטיל
2
פתח הכל
ת"י 637 חלק 1שסתומים לגלילי גז: דרישות ובדיקות טיפוס
1
פתח הכל
ת"י 637 חלק 2.1שסתומים לגלילי גז: שסתומים לגלילי גז פחמימני מעובה (גפ"מ) - שסתומים המופעלים ידנית
1
פתח הכל
ת"י 637 חלק 2.2שסתומים לגלילי גז: שסתומים לגלילי גז פחמימני מעובה (גפ"מ) - שסתומים הנסגרים מעצמם
1
 
ת"י 637 חלק 3שסתומים לגלילי גז: חיבורי מוצא
1
פתח הכל
ת"י 681 חלק 3לולים לשימוש ביתי: עגלולים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה
1
פתח הכל
ת"י 682 חלק 1מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: דרישות בטיחות
1
פתח הכל
ת"י 682 חלק 2מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: שיטות בדיקה
1
פתח הכל
ת"י 682 חלק 3מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות - דרישות בטיחות
1
פתח הכל
ת"י 682 חלק 4מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות - שיטות בדיקה
1
 
ת"י 712גלילים מיטלטלים לגאזים: כללי בטיחות
לא רלוונטי
פתח הכל
ת"י 712 חלק 1גלילים מיטלטלים לגזים: בדיקות ובחינות תקופתיות של גלילי פלדה ללא תפר
לא רלוונטי
 
ת"י 712 חלק 2גלילים מיטלטלים לגזים: בדיקות ובחינות תקופתיות של גלילי פלדה מרותכים
לא רלוונטי
פתח הכל
ת"י 712 חלק 3גלילים מיטלטלים לגזים: בדיקות ובחינות תקופתיות של גלילי סגסוגת אלומיניום ללא תפר
לא רלוונטי
 
ת"י 712 חלק 7גלילים מיטלטלים לגזים: סימני זיהוי לגזים תעשייתיים
לא רלוונטי
 
ת"י 712 חלק 8גלילים מיטלטלים לגזים: סימון לזיהוי גזים רפואיים
לא רלוונטי
פתח הכל
ת"י 733משחת ניקוי המבוססת על חומרים פעילי שטח סינטתיים
3
 
ת"י 742מנפקי אירוסול
1
פתח הכל
ת"י 750צמר מינרלי לבידוד: צמר בתפזורת
2
 
ת"י 751צמר מינרלי לבידוד: מוצרים מעוצבים
2
פתח הכל
ת"י 764זרנוקים לגז פחמימני מעובה (גפ"ם) בפזה גזית
1
פתח הכל
ת"י 798 חלק 1אופטיקה אופתלמית - עדשות מוגמרות לא חתוכות למשקפיים: דרישות לעדשות חד-מוקדיות ולעדשות רב-מוקדיות
3
פתח הכל
ת"י 798 חלק 2אופטיקה אופתלמית - עדשות מוגמרות לא חתוכות למשקפיים: דרישות לעדשות בעלות כוח משתנה
3
פתח הכל
ת"י 799מתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"ם), מתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (אק"א) ועמוד נושא אנטנה אנכית של חובבי רדיו
לא רלוונטי
פתח הכל
ת"י 808תרמוסטטים למחממי מים חשמליים
1
פתח הכל
ת"י 818 חלק 2חיתולים: חיתולים חד-פעמיים לתינוקות
2
פתח הכל
ת"י 821 חלק 2יריעות חיפוי תרמופלסטיות לשימוש בחקלאות ובגננות: יריעות לחיפויי קרקע ולמנהרות נמוכות
3
פתח הכל
ת"י 832 חלק 2.1מפסק מגן הפועל בזרם-דלף ללא שילוב הגנה מפני זרם יתר והמיועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים: חלות הדרישות הכלליות על המפסק שפעולתו אינה תלויה במתח הזינה
1
 
ת"י 840 חלק 1סרטים נדבקים בלחיצה קלה לשימושים חשמליים - דרישות כלליות
2
 
ת"י 840 חלק 2סרטים נדבקים בלחיצה קלה לשימושים חשמליים: סרטי דוֹק פוליוויניל כלורי (PVC)
2
 
ת"י 844מכלים שלא למילוי חוזר, לגז פחמימני מעובה (גפ"מ)
1
פתח הכל
ת"י 867תרמומטרים רפואיים העשויים כספית בזכוכית
1
פתח הכל
ת"י 873ילקוט לתלמיד
1
פתח הכל
ת"י 884 חלק 1צנרת מפוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U) לתיעול ולביוב תת-קרקעיים ללא לחץ: דרישות ושיטות בדיקה
3
פתח הכל
ת"י 887לוחות שבבים: דרישות כלליות ושיטות בדיקה
1
פתח הכל
ת"י 887 חלק 1לוחות שבבים: לוחות לא מחופים
1
 
ת"י 887 חלק 2לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות עץ
1
פתח הכל
ת"י 887 חלק 3לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים אמינופלסטיים
1
פתח הכל
ת"י 900 חלק 1בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות
1
3
פתח הכל
ת"י 900 חלק 2.2בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשואבי אבק ולמכשירי ניקוי שואבי מים
1
3
פתח הכל
ת"י 900 חלק 2.3בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למגהצים חשמליים
1
3
פתח הכל
ת"י 900 חלק 2.5בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למדיחי כלים
1
3
פתח הכל
ת"י 900 חלק 2.6בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים
1
3
פתח הכל
ת"י 900 חלק 2.7בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות כביסה
1
3
פתח הכל
ת"י 900 חלק 2.9בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי צלייה, למכשירי קלייה ולמכשירי בישול מיטלטלים דומים
1
3
פתח הכל
ת"י 900 חלק 2.14בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי מטבח
1
3
פתח הכל
ת"י 900 חלק 2.15בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים
1
2
3
פתח הכל
ת"י 900 חלק 2.17בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשמיכות, כריות, פריטי לבוש ומכשירי חימום גמישים דומים
1
3
פתח הכל
ת"י 900 חלק 2.23בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער
1
3
פתח הכל
ת"י 900 חלק 2.24בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח
1
3
פתח הכל
ת"י 900 חלק 2.25בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי גלי-מיקרו, לרבות תנורי גלי-מיקרו משולבים
1
3
פתח הכל
ת"י 900 חלק 2.28בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות תפירה
1
3
פתח הכל
ת"י 900 חלק 2.30בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורים לחימום חדרים
1
3
פתח הכל
ת"י 900 חלק 2.35בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי מים מידיים
1
3
פתח הכל
ת"י 900 חלק 2.45בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לכלי עבודה מיטלטלים לחימום ומכשירים דומים
1
3
פתח הכל
ת"י 900 חלק 2.74בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממים מיטלטלים לחימום בטבילה
1
3
פתח הכל
ת"י 900 חלק 2.80בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למאווררים
1
3
פתח הכל
ת"י 900 חלק 21.03מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: בטיחות - דרישות מיוחדות עבור מערכות הינע לשערים, לדלתות ולחלונות ודרישות מיוחדות למניעת סיכונים הנובעים מתנועתם
3
 
ת"י 907 חלק 1מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות - כללי
1
פתח הכל
ת"י 907 חלק 2מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות - מכשירים הכוללים תנורים או/וגם מצלים הפועלים בהסעת אוויר מאולצת
1
פתח הכל
ת"י 907 חלק 3מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות - מכשירים הכוללים כירה מזכוכית קרמית
1
פתח הכל
ת"י 907 חלק 4מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: שימוש מושכל באנרגייה - כללי
1
פתח הכל
ת"י 907 חלק 5מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: שימוש מושכל באנרגייה - מכשירים הכוללים תנורים או/וגם מצלים הפועלים בהסעת אוויר מאולצת
1
פתח הכל
ת"י 938 חלק 1לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: דרישות כלליות ושיטות בדיקה
2
 
ת"י 938 חלק 2.1לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - הגדרות ותכונות פיזיקליות ומכניות כלליות
2
פתח הכל
ת"י 938 חלק 2.2לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - זכוכית צפה
2
פתח הכל
ת"י 938 חלק 2.3לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים -זכוכית משוכה
2
פתח הכל
ת"י 938 חלק 2.4לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - מידות אספקה ומידות סופיות
2
פתח הכל
ת"י 938 חלק 3לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית בטיחות
2
3
פתח הכל
ת"י 950פרזול בניין - מנגנון גלילי למנעול - דרישות ושיטות בדיקה
2
פתח הכל
ת"י 958 חלק 1מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך הבניין: מערכות פוליפרופילן
2
 
ת"י 968 חלק 1מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מכשירים הצורכים גפ"מ בפזה גזית בלחץ ישיר
1
פתח הכל
ת"י 968 חלק 2מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מחממים קורנים ללא ארובה ("מחממי פטרייה") לשימוש מחוץ לבניינים או בשטחים מאווררים היטב
1
פתח הכל
ת"י 968 חלק 3מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): משפתים העומדים בפני עצמם, לרבות אלה שמשולב בהם מצלה, לשימוש מחוץ לבניינים
1
פתח הכל
ת"י 968 חלק 4מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מכשירי צלייה ("ברביקיו") לשימוש מחוץ לבניינים
1
פתח הכל
ת"י 987מטפי הלון מיטלטלים למילוי חוזר
1
פתח הכל
ת"י 990 חלק 1סוללות ראשוניות: כללי
1
פתח הכל
ת"י 994 חלק 1מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה
1
2
3
4
פתח הכל
ת"י 995 חלק 1תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורים מיטלטלים לחימום חלל, ללא ארובה, המופעלים בגפ"ם
1
פתח הכל
ת"י 995 חלק 2תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: מכשירי גז דקורטיביים המדמים בערה של דלק מוצקי
1
פתח הכל
ת"י 995 חלק 3תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורי הסעה עצמאיים
1
פתח הכל
ת"י 995 חלק 4תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורים עם הסעת אוויר מאולצת, ללא מפוח לסיוע להובלת אוויר לבערה או/וגם תוצרי בערה, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ-70 קו"ט
1
פתח הכל
ת"י 995 חלק 5תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורי הסעה עצים, הכוללים מפוח לסיוע להובלת אוויר לבערה או/וגם תוצרי בערה, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ-20 קו"ט
1
פתח הכל
ת"י 995 חלק 6תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורים עם הסעת אוויר מאולצת לחימום חלל, עם מבערי מפוח, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ-70 קו"ט
1
פתח הכל
ת"י 997אגדים לשימוש רפואי
3
פתח הכל
ת"י 1001 חלק 3בטיחות אש בבניינים: מדפי אש
2
פתח הכל
ת"י 1003 חלק 1.1שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית - שיטות בדיקה
1
 
ת"י 1003 חלק 1.2שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית - גבולות מותרים
1
3
פתח הכל
ת"י 1038 חלק 2.1מפסק מגן משולב הפועל בזרם-דלף ובזרם-יתר לשימוש ביתי ולשימושים דומים: חלות הדרישות הכלליות על מפסק שפעולתו אינה תלויה במתח הזינה
2
 
ת"י 1048מוצרי טיפול בילדים - עריסות נישאות ומעמדים לתינוקות - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה
1
פתח הכל
ת"י 1049מכשירים ביתיים הצורכים גז וחשמל לאפייה, לבישול ולצלייה
1
 
ת"י 1084סרט מידבק מאליו המכיל אבץ חמצני והמיועד לשימוש רפואי (פלסטר)
3
פתח הכל
ת"י 1104תכולת המונומר ויניל כלורי באריזות PVC ובמוצר הארוז בהן
3
פתח הכל
ת"י 1107התקני ריסון לילדים ברכב מנועי
1
פתח הכל
ת"י 1112 חלק 1ציוד מגן אישי: שיטות בדיקה למנעלים
לא רלוונטי
 
ת"י 1112 חלק 2ציוד מגן אישי: מנעלי בטיחות
2
 
ת"י 1116מוני גז
1
פתח הכל
ת"י 1139 חלק 2פיגומים: פיגומים תלויים ממוכנים (פת"ם) - דרישות בטיחות, חישובי תכן, קריטריונים ליציבות, מבנה, בדיקות
2
פתח הכל
ת"י 1144שסתום כדורי עשוי מתכת
3
 
ת"י 1147אגד מתמתח (אלסטי): דרישות כלליות
3
פתח הכל
ת"י 1147 חלק 1אגד מתמתח (אלסטי): אגד 3:1 עשוי אלסטומר וכותנה, אלסטומר ופוליאסטר-כותנה או אלסטומר
3
 
ת"י 1147 חלק 2אגד מתמתח (אלסטי): אגד 4:1, עשוי אלסטומר וכותנה או זהורית
3
 
ת"י 1147 חלק 3אגד מתמתח (אלסטי): אגד עשוי חוט אלסטומר מלופף בשתי וחוט כותנה או זהורית בערב
3
 
ת"י 1148מעקרי קיטור גדולים
3
פתח הכל
ת"י 1153מטפים לכיבוי אש לשימוש חד-פעמי
1
פתח הכל
ת"י 1157מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה
1
פתח הכל
ת"י 1212דלתות אש: עמידות-אש
2
פתח הכל
ת"י 1212 חלק 1מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות
2
פתח הכל
ת"י 1220 חלק 1מערכות גילוי אש: גלאי עשן
2
פתח הכל
ת"י 1220 חלק 2מערכות גילוי אש: יחידות בקרה
2
פתח הכל
ת"י 1220 חלק 3מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליות
2
פתח הכל
ת"י 1220 חלק 4מערכות גילוי אש: גלאי חום
2
פתח הכל
ת"י 1220 חלק 5מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים
2
פתח הכל
ת"י 1220 חלק 6מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות ידני
2
 
ת"י 1220 חלק 10מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות שמע
2
פתח הכל
ת"י 1228אגד מתמתח מידבק מאליו המכיל אבץ חמצני
3
פתח הכל
ת"י 1240אגד גבס
3
פתח הכל
ת"י 1258 חלק 2ביגוד מגן - דרישות לביגוד מגן כשקיימת סכנת היתפסות בחלקים נעים
3
 
ת"י 1258 חלק 4ביגוד מגן: ביגוד אזהרה בעל נראות גבוהה
2
פתח הכל
ת"י 1268 חלק 3מזרקים ומחטים: מזרקים היפודרמיים סטריליים לשימוש חד-פעמי - מזרקים לשימוש ידני
3
פתח הכל
ת"י 1268 חלק 4מזרקים ומחטים: מזרקים היפודרמיים סטריליים לשימוש חד-פעמי - מזרקים לשימוש עם משאבות מזרק חשמליות
3
פתח הכל
ת"י 1268 חלק 5מזרקים סטריליים חד-פעמיים, עם מחט או בלא מחט, המיועדים לאינסולין
3
פתח הכל
ת"י 1268 חלק 6מזרקים ומחטים: מחטים היפודרמיות לשימוש חד-פעמי - קידוד צבע לזיהוי
3
פתח הכל
ת"י 1268 חלק 7מזרקים ומחטים: מחטים היפודרמיות סטריליות לשימוש חד-פעמי
3
פתח הכל
ת"י 1273מוצרים לשימוש ולטיפול בילד - "הליכונים" לתינוקות: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה
1
 
ת"י 1279 חלק 1כיסאות גלגלים: כיסאות מונעים ידנית
3
פתח הכל
ת"י 1284 חלק 2כפפות מגן נגד פגיעות תרמיות (חום או אש או שניהם)
3
פתח הכל
ת"י 1284 חלק 3כפפות מגן: כפפות נגד סיכונים מכניים
3
פתח הכל
ת"י 1284 חלק 4כפפות מגן: כפפות נגד כימיקלים ומיקרואורגניזמים מסוכנים: מונחים ודרישות ביצועים בעבור סיכונים כימיים
3
פתח הכל
ת"י 1291רכב להובלת מזון בטמפרטורה מבוקרת
לא רלוונטי
פתח הכל
ת"י 1296 חלק 1מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: מחממי אגירה
1
פתח הכל
ת"י 1296 חלק 2מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: מחממי מים מידיים להפקת מים חמים ביתיים
1
פתח הכל
ת"י 1296 חלק 3מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: דודי הסקה מרכזית המופעלים בגז - תקן ספציפי למכשירים מטיפוס B1
1
פתח הכל
ת"י 1296 חלק 4מחממי מים ביתיים המוסקים בגז: דודי הסקה מרכזית מטיפוס C שהספק החום הנומינלי שלהם אינו גדול מ-70 קילווט
1
פתח הכל
ת"י 1300מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה לכיבוי מתכות בעירות
1
 
ת"י 1313אבזרים להיגיינה של האשה: טמפונים לווסת
2
פתח הכל
ת"י 1317ברז יחיד וסוללת ברזים לעירוב
3
פתח הכל
ת"י 1338אלקטרודות מצופות ואלקטרודות עשויות פלדות דלות סגסוגת לריתוך בקשת
2
פתח הכל
ת"י 1339אלקטרודות מצופות לריתוך של פלדות בלתי מחלידות ופלדות עמידות בחום
2
פתח הכל
ת"י 1340אלקטרודות מצופות לריתוך בקשת מתכת חשמלית של פלדות לא מסוגסגות
2
 
ת"י 1343צבעים ולכות - דרישות כלליות
3
פתח הכל
ת"י 1347ברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחת
3
פתח הכל
ת"י 1353לוחות אריחי פסיפס מקרמיקה או מזכוכית
3
 
ת"י 1366מרסס חומר מדמיע להגנה אישית
2
פתח הכל
ת"י 1368 חלק 3תנור הסקה ביתי המוסק בדלק מוצק: פליטת חומר חלקיקי
2
פתח הכל
ת"י 1417אבקות לניקוי כלים למדיח כלים: דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון
3
פתח הכל
ת"י 1430 חלק 1יריעות לאיטום גגות: יריעות פוליוויניל כלורי (PVC)
2
פתח הכל
ת"י 1430 חלק 2יריעות לאיטום גגות: יריעות EPDM
2
פתח הכל
ת"י 1430 חלק 3יריעות לאיטום גגות: יריעות ביטומן משופר בפולימרים, מזוינות בסיבי פוליאסטר או בסיבים אחרים לא ארוגים, המיועדות להתקנה בריתוך
2
 
ת"י 1458 חלק 1.1פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בקר - דרישות לתנאי הספקה
2
פתח הכל
ת"י 1458 חלק 1.2פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בקר - דרישות לסבולות, למידות ולאופייני חתך
2
פתח הכל
ת"י 1458 חלק 2.1פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בחם - דרישות לתנאי הספקה
2
פתח הכל
ת"י 1458 חלק 2.2פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בחם - דרישות לסבולות, למידות ולאופייני חתך
2
פתח הכל
ת"י 1481לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש
1
פתח הכל
ת"י 1490 חלק 1מחיצות וחיפויי גבס: לוחות
2
 
ת"י 1498 חלק 1מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה
1
 
ת"י 1498 חלק 2מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות
1
 
ת"י 1498 חלק 3מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למגלשות
1
 
ת"י 1498 חלק 4מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למסילות גלישה
1
 
ת"י 1498 חלק 5מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לסחרחרות
1
 
ת"י 1498 חלק 6מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים ולמתקני נענוע
1
 
ת"י 1498 חלק 7מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול
לא רלוונטי
 
ת"י 1498 חלק 8מתקנים למגרשי משחקים וחיפוי משטחי המגרשים: מגרש המשחקים
לא רלוונטי
פתח הכל
ת"י 1505 חלק 1מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי - סינון וטיהור: מערכות, למעט מערכות אוסמוזה הפוכה
1
פתח הכל
ת"י 1505 חלק 2מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי: מערכות אוסמוזה הפוכה
1
פתח הכל
ת"י 1516 חלק 1כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ-1 ק"ו (1.2 ק"ו=Um) עד 30 ק"ו (36 ק"ו=Um): כבלים למתח נקוב של 1 ק"ו (1.2 ק"ו=Um) ו-3 ק"ו (3.6 ק"ו=Um)
1
פתח הכל
ת"י 1516 חלק 2כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ-1 ק"ו (1.2 ק"ו=Um) עד 30 ק"ו (36 ק"ו=Um) כבלים למתח נקוב מ-6 ק"ו (7.2 ק"ו=Um) עד 30 ק"ו (36 ק"ו=Um)
2
פתח הכל
ת"י 1546מציתים: דרישות בטיחות
2
פתח הכל
ת"י 1548מזרנים ומגיני ראש למיטות ולעגלות של תינוקות ופעוטות, ולחפצים ביתיים דומים
1
פתח הכל
ת"י 1554 חלק 1לוחות לחיפוי מדרגות: לוחות מטראצו או מבטון בציפוי טראצו
3
 
ת"י 1554 חלק 2לוחות לחיפוי מדרגות: לוחות מאבן טבעית
3
 
ת"י 1604 חלק 1מכונות ומבנים של ירידים וגני שעשועים - בטיחות
1
 
ת"י 1605 חלק 1מגלשות מים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה
2
פתח הכל
ת"י 1607שסתומים ידניים לגז פחמימני מעובה (גפ"מ) ולגז טבעי
1
פתח הכל
ת"י 1613קסדות מגן לרוכבי אופניים
2
פתח הכל
ת"י 1735 חלק 4פלדה לדריכת בטון - גדילים
1
 
ת"י 1811שיטות ייחוס לבדיקה של שחרור ניקל מכל מכללי העגילים המוחדרים לנקבים שנעשו בגוף האדם (פירסינג) ומפריטים המיועדים לבוא במגע ישיר וממושך עם העור
2
פתח הכל
ת"י 1836דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים
1
פתח הכל
ת"י 1847 חלק 1סולמות: מונחים, טיפוסים, מידות פונקציונליות
2
 
ת"י 1847 חלק 2סולמות: דרישות, בדיקות וסימון
2
פתח הכל
ת"י 1847 חלק 4סולמות: סולמות מפרקיים
2
 
ת"י 1888מוצרים לטיפול בילדים - עגלות ילדים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה
1
פתח הכל
ת"י 1898משקפי שמש ומשקפיים אופנתיים: דרישות
3
פתח הכל
ת"י 1913לוחות כפיסי עץ מכוונים (OSB)
1
פתח הכל
ת"י 1921וסתי לחץ לגפ"מ
1
פתח הכל
ת"י 1964שסתום בטיחות ושסתום בטיחות משולב עם שסתום חד-כיווני
1
פתח הכל
ת"י 2206 חלק 1גלגילון לכיבוי אש: דרישות מבנה ובדיקות
1
פתח הכל
ת"י 2207תחמושת עם הצתה מרכזית לנשק קל לשימוש אזרחי
2
 
ת"י 2217מטפי אבקה אוטומטיים קבועים לדלקות ממין ב (נוזלים וגזים)
1
פתח הכל
ת"י 2250 חלק 1פותח סתימות בצנרת ניקוז: דרישות לבטיחות, לאריזה ולסימון
1
פתח הכל
ת"י 2251 חלק 1מענבי רצועות להרמה - בטיחות: מענבים מחגורות הרמה שטוחות, מסיבים-עשויים, לשימוש כללי
3
 
ת"י 2251 חלק 2מענבי רצועות הרמה - בטיחות: מענבים עגולים מסיבים-עשויים, לשימוש כללי
3
 
ת"י 2252 חלק 1מעלונים חשמליים לאנשים עם מוגבלות תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים אנכיים המותקנים בפיר שאינו סגור
1
 
ת"י 2252 חלק 2משטחי הרמה חשמליים למוגבלי-תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים משופעים למשתמשים במצב ישיבה, עמידה ובכיסא גלגלים, לתנועה במישור משופע
1
 
ת"י 2302 חלק 1חומרים ותערובות מסוכנים: סיווג, תיווי, סימון ואריזה
2
פתח הכל
ת"י 2302 חלק 2חומרים ותערובות מסוכנים: הובלה - סיווג, תיווי, סימון ואריזה
2
פתח הכל
ת"י 2481 חלק 0מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - דרישות יסוד
1
פתח הכל
ת"י 2481 חלק 1מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות חשמליות
1
פתח הכל
ת"י 2481 חלק 2מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות הידרוליות
1
פתח הכל
ת"י 2481 חלק 41מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות מיוחדות להובלת נוסעים ומשא - מעלונים אנכיים המותקנים בפיר סגור לשימוש אנשים עם מוגבלות תנועה
1
 
ת"י 4004 חלק 1דבקים לאריחים: הגדרות ודרישות
2
 
ת"י 4007 חלק 1ריהוט - מיטות קומתיים ומיטות גבוהות לשימוש ביתי: דרישות בטיחות, חוזק וקיימות
2
פתח הכל
ת"י 4141 חלק 12ציוד מגן אישי לעיניים: ציוד להגנת העיניים והפנים בעת ריתוך ותהליכים נלווים
3
פתח הכל
ת"י 4210 חלק 1אופניים: דרישות בטיחות לאופניים
2
3
פתח הכל
ת"י 4210 חלק 2אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - דרישות לאופניים לעיר ולשבילי רכיבה, אופניים לבגירים צעירים, אופני הרים ואופני מרוץ
2
3
פתח הכל
ת"י 4210 חלק 3אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה מקובלות
2
3
פתח הכל
ת"י 4210 חלק 4אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לבלימה
2
3
פתח הכל
ת"י 4210 חלק 5אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה להיגוי
2
3
פתח הכל
ת"י 4210 חלק 6אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לשלדה ולמזלג
2
3
פתח הכל
ת"י 4210 חלק 7אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לגלגלים ולחישוקים
2
3
פתח הכל
ת"י 4210 חלק 8אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לדוושות ולמערכת ההינע
2
3
פתח הכל
ת"י 4210 חלק 9אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לאוכף ולעמוד המושב
2
3
פתח הכל
ת"י 4272תכשירים לניקוי תנורים ולהסרת שומנים - דרישות לבטיחות, אריזה וסימון
2
פתח הכל
ת"י 4272 חלק 1תכשירים לניקוי תנורים ולהסרת שומנים, המיועדים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות, אריזה וסימון
2
פתח הכל
ת"י 4280 חלק 1דודי קיטור: דוודים בעלי צינורות אש
1
פתח הכל
ת"י 4295מכלי לחץ
1
3
פתח הכל
ת"י 4314צינורות פלדה שחורים ומגולוונים עם תפר וללא תפר לשימוש במערכות אוטומטיות (מתזים) לכיבוי אש
2
פתח הכל
ת"י 4402 חלק 1.1פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטונים: פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגות 6060 ו-6063 - דרישות כלליות
2
 
ת"י 4466 חלק 2פלדה לזיון בטון: מוטות חלקים
1
 
ת"י 4466 חלק 3פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים
1
פתח הכל
ת"י 4466 חלק 4פלדה לזיון בטון: רשתות מרותכות
1
 
ת"י 4466 חלק 5פלדה לזיון בטון: מוטות ורשתות חתוכים ומכופפים
1
 
ת"י 4476 חלק 1צינורות ואבזרים מפוליאתילן: מערכות לסילוק שפכים (קרים וחמים) בבניינים - דרישות
2
 
ת"י 4501מכלים חד-פעמיים לאיסוף פריטים רפואיים חדים המשמשים באזורי טיפול רפואי
2
 
ת"י 5111 חלק 1מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן: כללי
2
 
ת"י 5111 חלק 2מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן: צינורות
2
 
ת"י 5111 חלק 3מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן: אבזרים
2
 
ת"י 5111 חלק 5מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן: התאמת המערכת לייעודה
2
 
ת"י 5113חומרי פלסטיק ומוצרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות
2
פתח הכל
ת"י 5115 חלק 1יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי - דרישות בטיחות
1
פתח הכל
ת"י 5115 חלק 2יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי - שיטות בדיקה
1
פתח הכל
ת"י 5115 חלק 3יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ציבורי - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה
1
פתח הכל
ת"י 5115 חלק 4יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ציבורי - התקנה ותחזוקה
1
 
ת"י 5201חומרים להצתת פחמים או עץ, לשימוש במכשירי צלייה וקלייה ("מנגל", "ברביקיו", "גריל") - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה
1
 
ת"י 5378מתקני משחקים מתנפחים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה
2
פתח הכל
ת"י 5418עמידות בהידלקות של מזרנים, רפידות מזרנים, בסיסי מיטות מרופדים ובסיסי מיטות שאינם מרופדים
2
פתח הכל
ת"י 5433 חלק 1מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב: כללי
2
3
פתח הכל
ת"י 5433 חלק 2מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב: צינורות
2
3
פתח הכל
ת"י 5433 חלק 3מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב: אבזרים
2
3
פתח הכל
ת"י 5433 חלק 5מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב: התאמת המערכת לייעודה
2
3
פתח הכל
ת"י 5434 חלק 1מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: כללי
2
פתח הכל
ת"י 5434 חלק 2מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: צינורות
2
פתח הכל
ת"י 5434 חלק 3מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: אבזרים
2
פתח הכל
ת"י 5434 חלק 5מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: התאמת המערכת לייעודה
2
פתח הכל
ת"י 5438 חלק 1כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומצה הידרוכלורית
4
פתח הכל
ת"י 5438 חלק 2כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: כלור
4
 
ת"י 5438 חלק 3כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן תת-כלוריטי
4
פתח הכל
ת"י 5438 חלק 4כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומצה פלואורוסיליצית (חומצה הקסא-פלואורוסיליצית)
4
פתח הכל
ת"י 5438 חלק 5כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: תמיסת אמוניה
4
פתח הכל
ת"י 5438 חלק 6כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן הידרוקסידי
4
פתח הכל
ת"י 5438 חלק 7כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: סידן תת-כלוריטי
4
פתח הכל
ת"י 5438 חלק 8כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן כלוריטי
4
פתח הכל
ת"י 5438 חלק 9כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: אלומיניום גופרתי
4
פתח הכל
ת"י 5438 חלק 10כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומצה גופרתית
4
פתח הכל
ת"י 5438 חלק 11כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: ברזל תלת-כלורי
4
פתח הכל
ת"י 5438 חלק 12כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: סידן פחמתי (קלציום קרבונט)
4
פתח הכל
ת"י 5438 חלק 13כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פחם פעיל גרגירי בתולי
4
פתח הכל
ת"י 5438 חלק 14כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פוליאקריל-אמידים קטיוניים
4
פתח הכל
ת"י 5438 חלק 15כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פוליאקריל-אמידים אניונים ולא-יוניים
4
פתח הכל
ת"י 5485נטלים לנורות פלואורניות - שיטות לחישוב מדד נצילות האנרגיה ודרישות לסימון
2
 
ת"י 5563דלק סילוני (דס"ל)
לא רלוונטי
 
ת"י 5678אוורור בניינים - מובלים - מידות ודרישות מכניות למובלים גמישים
1
 
ת"י 5694אבזרי ניקוז לקבועות תברואיות - דרישות ושיטות בדיקה
1
3
פתח הכל
ת"י 5697במות הרמה ניידות לעבודה - חישובי תכן - קריטריונים ליציבות - מבנה - בטיחות - בחינות ובדיקות
2
פתח הכל
ת"י 5697 חלק 1במות הרמה ניידות לעבודה: במות הרמה לשימוש כללי - חישובי תכן - קריטריונים ליציבות - מבנה - בטיחות - בחינות ובדיקות
2
פתח הכל
ת"י 5697 חלק 2במות הרמה ניידות לעבודה: במות הרמה מבדדות לעבודה במתקן חי
2
פתח הכל
ת"י 5731אסטרים מתיליים של חומצות שומניות (FAME) - לשימוש במנועי דיזל ולצרכי הסקה - דרישות ושיטות בדיקה
לא רלוונטי
פתח הכל
ת"י 5817 חלק 1מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - אבזרי שתייה: כללי ודרישות ושיטות בדיקה מכניות
1
 
ת"י 5817 חלק 2מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - אבזרי שתייה: דרישות ושיטות בדיקה כימיות
1
 
ת"י 5840שרפרפי שלבים
2
 
ת"י 5937דלק לרכב מנועי - מים בתחליבי סולר למנועי שרפה פנימית - דרישות ושיטות בדיקה
לא רלוונטי
 
ת"י 6294 חלק 1בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: שירותי תדלוק למטוסים
לא רלוונטי
פתח הכל
ת"י 6294 חלק 2בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: מסופי דלק והידרנטים בנמלי תעופה
לא רלוונטי
פתח הכל
ת"י 6294 חלק 3בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: ייצור, אחסון והפצה של דלקים תעופתיים לנמלי תעופה
לא רלוונטי
פתח הכל
ת"י 6558 חלק 1בטיחות תכשיטים: תכשיטים לילדים - דרישות בטיחות
1
פתח הכל
ת"י 8098אופניים - דרישות בטיחות לאופניים לילדים קטנים
2
3
פתח הכל
ת"י 9809 חלק 1מכלי גז - מכלי פלדה ללא תפר, למילוי חוזר - תכן, מבנה ובדיקות: מכלי פלדה שעברו צינון והרפיה, שחוזק המתיחה שלהם קטן מ-1100 מגפ"ס
1
פתח הכל
ת"י 9809 חלק 2מכלי גז - מכלי פלדה ללא תפר, למילוי חוזר - תכן, מבנה ובדיקות: מכלי פלדה שעברו צינון והרפיה, שחוזק המתיחה שלהם גדול מ-1100 מגפ"ס או שווה לו
1
פתח הכל
ת"י 9809 חלק 3מכלי גז - מכלי פלדה ללא תפר, למילוי חוזר - תכן מבנה ובדיקות: מכלים מפלדה מנורמלת
1
פתח הכל
ת"י 10242אבזרי צנרת מתוברגים עשויים יצקת ברזל חשילה
3
פתח הכל
ת"י 10255צינורות מפלדה לא מסוגסגת המתאימים לריתוך ולתבריג - תנאי אספקה טכניים
3
פתח הכל
ת"י 12159מעליות זמניות לבנייה המיועדות לאנשים ולחומרים
1
פתח הכל
ת"י 12227 חלק 1לולים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה
1
פתח הכל
ת"י 12402 חלק 1התקני ציפה אישיים: אפודות הצלה לאוניות המפליגות בים - דרישות בטיחות
4
פתח הכל
ת"י 12586אבזרים לטיפול בילדים - מחזיק מוצץ: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה
1
פתח הכל
ת"י 13209 חלק 1אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאי גב בעלי מסגרת
1
פתח הכל
ת"י 13209 חלק 2אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאים רכים
1
פתח הכל
ת"י 13209 חלק 3אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאי כריכות
1
פתח הכל
ת"י 14036מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם - נדנדות הקפצה לתינוקות - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה
1
פתח הכל
ת"י 14079 חלק 1ציוד רפואי ללא חומר פעיל - דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: גזה סופגת עשויה כותנה וגזה סופגת עשויה כותנה וזהורית
2
3
פתח הכל
ת"י 14079 חלק 3ציוד רפואי ללא חומר פעיל - דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: מרפד גזה
3
פתח הכל
ת"י 14304מוצרי בידוד תרמי לציוד בנייה ולמיתקני תעשייה - מוצרים אלסטומריים גמישים מוקצפים (FEF) המיוצרים במפעל - מפרט דרישות
2
פתח הכל
ת"י 14372מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - סכין, כף ומזלג (סכו"ם) ואבזרי האכלה: דרישות בטיחות ובדיקות
1
פתח הכל
ת"י 14889אופטיקה אופתלמית - עדשות משקפיים: דרישות בסיסיות לעדשות מוגמרות לא-חתוכות
3
פתח הכל
ת"י 14988 חלק 1כיסאות גבוהים לילדים: דרישות בטיחות
1
פתח הכל
ת"י 15194אופניים: אופניים עם מנוע עזר חשמלי - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה
1
פתח הכל
ת"י 16128אופטיקה אופתלמית - שיטת ייחוס לבדיקה של שחרור ניקל ממסגרות של משקפי ראייה וממשקפי שמש
2
פתח הכל
ת"י 21003 חלק 1מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: כללי
2
פתח הכל
ת"י 21003 חלק 2מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: צינורות
2
פתח הכל
ת"י 21003 חלק 3מערכות צנרת רב שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: אבזרים
2
פתח הכל
ת"י 21003 חלק 5מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: התאמת המערכת לייעודה
2
פתח הכל
ת"י 50214כבלים שטוחים גמישים בעלי מעטה פוליוויניל כלורי
1
פתח הכל
ת"י 50464 חלק 1שנאי חלוקה תלת-מופעיים טבולים בשמן לתדר 50 הרץ, בעלי הספק מ-50 קו"א עד 2500 קו"א, לשימוש עבור ציוד במתח שאינו גדול מ-36 ק"ו: יעילות אנרגטית וסימון
1
פתח הכל
ת"י 50541 חלק 1שנאי חלוקה תלת-מופעיים מטיפוס יבש לתדר 50 הרץ, בעלי הספק מ-100 קו"א עד 3150 קו"א, לשימוש עבור ציוד במתח שאינו גדול מ-36 ק"ו: יעילות אנרגטית וסימון
1
פתח הכל
ת"י 60034 חלק 1מכונות חשמל מסתובבות: דירוג וביצועים
1
פתח הכל
ת"י 60095 חלק 1מצברי התנעה מטיפוס עופרת-חומצה: דרישות כלליות ושיטות בדיקה
1
פתח הכל
ת"י 60155מדלקי להט לנורות פלואורניות
1
פתח הכל
ת"י 60188נורות אדי כספית בלחץ גבוה - דרישות ביצועים
3
 
ת"י 60192נורות אדי נתרן בלחץ נמוך - דרישות ביצועים
3
 
ת"י 60227 חלק 1כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: דרישות כלליות
1
פתח הכל
ת"י 60227 חלק 2כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: שיטות בדיקה
1
פתח הכל
ת"י 60227 חלק 3כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים ללא מעטה המיועדים לתיול קבוע
1
פתח הכל
ת"י 60227 חלק 4כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים בעלי מעטה המיועדים לתיול קבוע
1
 
ת"י 60227 חלק 5כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים גמישים (פתילים)
1
 
ת"י 60227 חלק 6כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים עגולים למעליות וכבלים לחיבורים גמישים
1
 
ת"י 60238בתי נורה בעלי תבריג מטיפוס אדיסון
1
פתח הכל
ת"י 60245 חלק 1כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: דרישות כלליות
1
פתח הכל
ת"י 60245 חלק 2כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: שיטות בדיקה
1
 
ת"י 60245 חלק 3כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים מבודדים בסיליקון עמידים בחום
1
 
ת"י 60245 חלק 4כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: פתילים וכבלים גמישים
1
 
ת"י 60245 חלק 5כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים למעליות
1
 
ת"י 60245 חלק 6כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים לאלקטרודת ריתוך בקשת
1
 
ת"י 60245 חלק 7כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים מבודדים בגומי אתילן-ויניל אצטט עמידים בחום
1
 
ת"י 60245 חלק 8כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: פתילים ליישומים הדורשים גמישות גבוהה
1
 
ת"י 60269 חלק 3נתיכים למתח נמוך: דרישות מיוחדות לנתיכים לשימוש בידי אנשים שאינם מיומנים (נתיכים המיועדים בעיקר לשימוש ביתי ולשימושים דומים) - דוגמות למערכות תקניות של נתיכים A עד F
2
 
ת"י 60320 חלק 1מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות
2
פתח הכל
ת"י 60400בתי נורה לנורות שפופרת פלואורניות ובתי מדלק
2
פתח הכל
ת"י 60432 חלק 1נורות להט - דרישות בטיחות: נורות להט מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות
1
פתח הכל
ת"י 60432 חלק 2נורות להט - דרישות בטיחות: נורות הלוגן מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות
1
פתח הכל
ת"י 60601 חלק 1ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים
2
פתח הכל
ת"י 60601 חלק 2.1ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מאיצי אלקטרונים בתחום מ- MeV 1 ועד MeV 50
2
פתח הכל
ת"י 60601 חלק 2.2ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לניתוח הפועל בתדר גבוה ואבזרים לניתוח הפועלים בתדר גבוה
2
פתח הכל
ת"י 60601 חלק 2.3ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלים קצרים
2
פתח הכל
ת"י 60601 חלק 2.4ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מפעמים (דפיברילטורים) לבביים
2
פתח הכל
ת"י 60601 חלק 2.5ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לטיפול פיזיותרפי בגלים על-קוליים
2
פתח הכל
ת"י 60601 חלק 2.6ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד רפואי הפועל סגלי-מיקרו
2
פתח הכל
ת"י 60730 חלק 2.7אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים: דרישות מיוחדות לקוצבי זמן ולמתגי זמן
1
פתח הכל
ת"י 60745 חלק 1כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות כלליות
1
3
פתח הכל
ת"י 60745 חלק 2.1כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למקדחות ולמקדחות-הולם
1
פתח הכל
ת"י 60745 חלק 2.3כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למשחזות, למלטשות ולמשחקות דסקה
1
פתח הכל
ת"י 60745 חלק 2.8כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למספריים ולמקבים
2
פתח הכל
ת"י 60745 חלק 2.12כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למרטטות בטון
2
פתח הכל
ת"י 60745 חלק 2.13כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למסורי שרשרת
1
פתח הכל
ת"י 60745 חלק 2.15כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות לגוזמי שיחים (גדר חיה)
1
פתח הכל
ת"י 60898 חלק 1אבזרים חשמליים - מפסקי מעגל להגנה מפני זרם-יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים (מא"ז) לפעולה בזרם חילופים
1
3
פתח הכל
ת"י 60898 חלק 2אבזרים חשמליים - מפסקי מעגל להגנה מפני זרם-יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים (מא"ז) לפעולה בזרם חילופים ובזרם ישר
1
פתח הכל
ת"י 60921נטלים לשפופרות פלואורניות - דרישות ביצועים
1
פתח הכל
ת"י 60923אבזרי עזר לנורות - נטלים לנורות פריקה (למעט נורות שפופרת פלואורניות) - דרישות ביצועים
2
פתח הכל
ת"י 60968נורות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים - דרישות בטיחות
2
פתח הכל
ת"י 60974 חלק 1ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח לריתוך
4
פתח הכל
ת"י 60974 חלק 6ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ציוד לעבודות מוגבלות
2
פתח הכל
ת"י 60998 חלק 1התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות
2
 
ת"י 60998 חלק 2.1התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק מתוברגות
2
 
ת"י 60998 חלק 2.2התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק לא מתוברגות
2
 
ת"י 60998 חלק 2.3התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק חודרות בידוד
2
 
ת"י 60999 חלק 1התקני חיבור - מוליכי חשמל עשויים נחושת - דרישות בטיחות ליחידות הידוק מתוברגות ולא מתוברגות: דרישות כלליות ודרישות מיוחדות ליחידות הידוק המיועדות למוליכים ששטח החתך שלהם מ-0.2 ממ"ר עד 35 ממ"ר (ועד בכלל)
2
 
ת"י 61008 חלק 1מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בלא שילוב הגנה מפני זרם יתר, המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות
1
3
פתח הכל
ת"י 61009 חלק 1מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר (מפסקי מגן משולבים), המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות
1
3
פתח הכל
ת"י 61084 חלק 1מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל: דרישות כלליות
1
פתח הכל
ת"י 61084 חלק 2.1מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל: דרישות מיוחדות למערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל, המיועדות להרכבה על קירות ועל תקרות
1
פתח הכל
ת"י 61095מגעונים אלקטרומכניים לשימוש ביתי ולשימושים דומים
3
 
ת"י 61242תופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים
1
פתח הכל
ת"י 61347 חלק 1אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות כלליות ודרישות בטיחות
1
פתח הכל
ת"י 61347 חלק 2.1אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות להתקני הדלקה (למעט מדלקי להט)
1
 
ת"י 61347 חלק 2.2אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לממירים אלקטרוניים מורידי מתח לנורות להט המוזנים בזרם ישר או בזרם חילופים
1
 
ת"י 61347 חלק 2.3אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים בזרם חילופים או/וגם בזרם ישר והמיועדים לנורות פלואורניות
1
פתח הכל
ת"י 61347 חלק 2.7אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים ממצברים והמיועדים לתאורת חירום (עצמאיים)
1
 
ת"י 61347 חלק 2.8אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטלים המיועדים לנורות פלואורניות
1
פתח הכל
ת"י 61347 חלק 2.9אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרומגנטיים המיועדים לנורות פריקה (למעט נורות פלואורניות)
1
 
ת"י 61386 חלק 21מערכות מובלים לניהול כבלים: דרישות מיוחדות - מערכות מובלים קשוחים
1
פתח הכל
ת"י 61386 חלק 22מערכות מובלים לניהול כבלים: דרישות מיוחדות - מערכות מובלים כפיפים
1
פתח הכל
ת"י 61386 חלק 24מערכות מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת: הטמנה תת-קרקעית
2
פתח הכל
ת"י 61439 חלק 1לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות כלליות
4
פתח הכל
ת"י 61439 חלק 2לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות הספק
4
פתח הכל
ת"י 61439 חלק 3לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות חלוקה המיועדים להפעלה על ידי אנשים לא-מיומנים (DBO)
2
פתח הכל
ת"י 61439 חלק 4לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות מיוחדות ללוחות לאתרי בנייה (ACS)
2
פתח הכל
ת"י 61439 חלק 5לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות לחלוקת חשמל ברשתות ציבוריות
2
פתח הכל
ת"י 61439 חלק 6לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: מערכת סינוף של פסים מוליכים (פסי צבירה)
2
פתח הכל
ת"י 61558 חלק 1בטיחות של שנאי הספק, ספקי כוח, מגובים ומוצרים דומים: דרישות כלליות ובדיקות
2
 
ת"י 61558 חלק 2.4בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ומוצרים דומים למתחי הספקה עד 1100 וולט: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאים מבדדים ולספקי כוח הכוללים שנאים מבדדים
2
 
ת"י 61558 חלק 2.5בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ושילוביהם: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאים עבור מכונות גילוח ולספקי כוח המשולבים במכונות גילוח
2
 
ת"י 61558 חלק 2.6בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ומוצרים דומים למתחי הספקה עד 1100 וולט: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאי בטיחות מבדדים ולספקי כוח הכוללים שנאי בטיחות מבדדים
2
 
ת"י 61558 חלק 2.7בטיחות של שנאי הספק, ספקי כוח, מגובים ומוצרים דומים: דרישות מיוחדות ובדיקות לשנאים וספקי כוח לצעצועים
2
 
ת"י 62040 חלק 1מערכות אל-פסק (UPS): דרישות כלליות ודרישות בטיחות
2
4
פתח הכל
ת"י 62368 חלק 1ציוד שמע/חוזי, ציוד טכנולוגיות המידע וציוד תקשורת: דרישות בטיחות
1
2
3
4
פתח הכל
ת"י 62552מכשירי קירור ביתיים - מאפיינים ושיטות בדיקה
1
פתח הכל
ת"י 62560נורות דיודה פולטת אור (LED) במתח גדול מ-50 וולט, בעלות נטל עצמי, לשימושי תאורה כלליים - דרישות בטיחות
2
3
פתח הכל
ת"י 62776נורות דיודה פולטת אור (LED) בעלות שתי כיפות שנתכנו להחלפת נורות פלואורניות לינאריות - דרישות בטיחות
2
3
פתח הכל
ת"י 62841 חלק 1כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות כלליות
1
3
פתח הכל
ת"י 62841 חלק 2.2כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למברגים ולמפתחות–הולם המוחזקים ביד
1
פתח הכל
ת"י 62841 חלק 2.4כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למשחקות ומלטשות (למעט מטיפוס דיסקה) המוחזקות ביד
1
פתח הכל
ת"י 62841 חלק 2.5כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למסורים עגולים המוחזקים ביד
1
פתח הכל
ת"י 62841 חלק 2.8כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למספריים ולמקבים המוחזקים ביד
2
פתח הכל
ת"י 62841 חלק 2.9כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למברזים ולמחרוקות המוחזקים ביד
2
פתח הכל
ת"י 62841 חלק 2.11כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למסורי הלוך ושוב המוחזקים ביד
1
פתח הכל
ת"י 62841 חלק 2.14כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למקצעות המוחזקות ביד
1
פתח הכל
ת"י 62841 חלק 2.17כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות לכרסומות המוחזקות ביד
2
פתח הכל
ת"י 71452 חלק 1מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת-קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ - פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): כללי
2
 
ת"י 71452 חלק 2מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת-קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ - פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): צינורות
2
 
ת"י 71452 חלק 3מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת-קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ - פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): אביזרים
2
 
ת"י 71452 חלק 5מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת-קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ - פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): התאמת מערכת לייעודה
2
 
ת"י 71568 חלק 3אמצעים לכיבוי אש: תרכיזי קצף - מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח של נוזלים לא מזיגים במים
1
פתח הכל
ת"י 71568 חלק 4אמצעים לכיבוי אש: תרכיזי קצף - מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח של נוזלים מזיגים במים
1
פתח הכל
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה