היחידה העוסקת בנושא

 
     
 

 ועדת אימוץ, תפקידיה וחבריה

 
 

ועדת אימוץ הינה ועדה שהוקמה מכוח סעיף 8ב' לחוק התקנים ותפקידה לבחון את השינויים בתקנים הבין-לאומיים שאומצו כתקנים ישראליים רשמיים. הועדה מקיימת בחינה כאמור ומגבשת את המלצתה והנימוקים בעניין לשר ולמכון התקנים.

 

הרכב הועדה- ועדת אימוץ תהיה בת ארבעה חברים ושני משקיפים:
 • הממונה על התקינה
 • נציג שתמנה לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל, שהוא בעל השכלה בתחומי ההנדסה, האדריכלות, או הטכנולוגיה. 
 • נציג ציבור שהוא נציג ארגוני צרכנים לפי המלצה של הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן
 • עובד משרד האוצר המכהן בועד הפועל
 • נציג ציבור היבואנים כמשקיף

​ ​

 

החלטות והמלצות הועדה

מספר תקןמטהשם התקןמטהתאריך דיוןמטהקישור להחלטה  
ת"י 751 חלק 1צמר מינרלי לבידוד תרמי: מוצרים מעוצבים לבידוד תרמי של בניינים (נובמבר 2019)17/02/2020 751-1 nd_11-2019 - אחרי וועדת אימוץ-v.xlsx
ת"י 751 חלק 2צמר מינרלי לבידוד תרמי: מוצרים מעוצבים לבידוד תרמי של מתקנים תעשייתיים (מרץ 2019)17/02/2020 751-2 nd 6.3.19 - אחרי וועדת אימוץ-v.xlsx
ת"י 1220 חלק 6 ג"ת מס' 1מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות ידני, מדצמבר 2009 על ידי פרסום גיליון התיקון מס' 1 (אוגוסט 2019)02/01/2020 עותק של nd 1220-06-01.xlsx
ת"י 20 חלק 1מנורות: דרישות כלליות ובדיקות (דצמבר 2019)02/01/2020 עותק של עותק של nd 20-1 jan 2020.xlsx
ת"י 682 חלק 1 ג"ת 1מיטות תינוק ומיטות תינוק מתקפלות לשימוש ביתי: דרישות בטיחות, ממאי 2018 (שטופל במסגרת התיקון ה-13 וטרם פורסם), על ידי פרסום גיליון התיקון מס' 1 (נובמבר 2019)02/01/2020 nd amm1 si 682-1_jan_2020.xlsx
ת"י 5115 חלק 3 ג"ת 1יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ציבורי – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, מספטמבר 2009 על ידי פרסום גיליון התיקון מס' 1 (נובמבר 2019)02/01/2020 עותק של am 1 si 5115-3_jan_2020.xlsx
ת"י 12790מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם – עריסות- מושב ("טרמפולינות" לתינוקות), (יולי 2019)02/01/2020 עותק של עותק של nd si 12790_2019.xlsx
ת"י 5438 חלק 9כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: אלומיניום גופרתי (אוקטובר 2019)02/01/2020 עותק של מעודכן nd 5438-9 - 25.12.19.xlsx
ת"י 370ממרחים שומניים וממרחים אחרים של תחליבי מים בשמן (הצעת התקן מיולי 2019)13/11/2019  
ת"י 1430 חלק 2יריעות לאיטום גגות: יריעות EPDM (אוקטובר 2019)13/11/2019 עותק של nd 1430-2_2-10-2019.xlsx
ת"י 7296ריבות, מרמלדות, קרישי פרי, קונפיטורות ופובידל (הצעת התקן מיולי 2019)13/11/2019 עותק של nd 7296 new- 07.05.20.xlsx
ת"י 1548 חלקים 1,2רהיטים לילדים: מזרנים (יוני 2019)13/11/2019 עותק של nd table_si 1548-1_sep2019.xlsx
 עותק של nd table_si1548-2_draft_sep2019.xlsx
ת"י 994 חלק 1מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה (מאי 2019)13/11/2019 00994-01-00-0-88a 2019-08-25.xlsx
ת"י 1964 חלקים 1,2שסתום בטיחות (ספטמבר 2019)23/09/2019 עותק של nd 1964-1 -07.10.19.xlsx
 עותק של nd - 1964-2 - 11.09.19 אחרי ועדה.xlsx
ת"י 1368 חלק 1תנור הסקה ביתי המוסק בדלק מוצק: תנור (מאי 2012)23/09/2019 עותק של si 1368-1_12.09.19 אחרי ועדה.xlsx
ת"י 14988כיסאות גבוהים לילדים: דרישות ושיטות בדיקה (פברואר 2019)23/09/2019 עותק של nd si 14988_2018 corrected 23.05.2019 אחרי ועדה.xlsx
ת"י 15194אופניים – אופניים בעלי מנוע עזר חשמלי (מרס 2019)23/09/2019 עותק של nd si 15194_30.5.2019 אחרי ועדה.xlsx
ת"י 682 חלק 3 ג"ת 3מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות – דרישות בטיחות (ג"ת מס' 3 מאפריל 2019)12/09/2019 nd 682-3 גת 3 אפריל 2019 אחרי ועדה.xlsx
ת"י 41תרכיזי עגבניות מעובדים (אוגוסט 2019)12/09/2019 nd 41 30.6.19 אחרי ועדה.xlsx
ת"י 938 חלקים 3.1-3.7לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רבודה וזכוכית בטיחות רבודה (אפריל 2019)12/09/2019 עותק של nd - 938-3.1-april2019 אחרי ועדה.xlsx
 עותק של nd - 938-3.2-april2019 אחרי ועדה תיקון.xlsx
 עותק של nd - 938-3.3-april2019 אחרי ועדה תיקון.xlsx
 עותק של nd - 938-3.4-april2019 אחרי ועדה.xlsx
 עותק של nd - 938-3.5-april2019 אחרי ועדה.xlsx
 עותק של nd - 938-3.6-april2019 אחרי ועדה.xlsx
 עותק של nd - 938-3.7-april2019 אחרי ועדה תיקון.xlsx
ת"י 60670 חלק 1תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות חשמל קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות (יוני 2019)12/09/2019 nd 60670-1 jan 2019 - v2 אחרי ועדה.xlsx
ת"י 5563דלק סילוני (דס"ל), (אפריל 2019)12/09/2019 עותק של nd 5563_jan 15_2019 אחרי ועדה.xlsx
ת"י 386 חלק 1כובעונים (קונדומים): כובעונים עשויים לטקס גומי טבעי – דרישות ושיטות בדיקה (מרס 2019)12/09/2019 עותק של nd 386-1_may 2019 אחרי ועדה.xlsx
ת"י 5418 ג"ת מספר 1עמידות בהידלקות של מזרנים, רפידות מזרנים, בסיסי מיטות מרופדים ובסיסי מיטות שאינם מרופדים (יולי 2016)12/05/2019 nd table_si5418_a1 אחרי וועדה 12-05-19 (3).xlsx
ת"י 900 חלק 2.12בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למשטחי חימום ומכשירים דומים (פברואר 2019)12/05/2019 nd 900-2-12 אחרי וועדה 12-05-19.xlsx
ת"י 900 חלק 2.52בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים להיגיינת הפה (פברואר 2019)12/05/2019 nd 900-02-52 אחרי וועדה 12-05-19.xlsx
ת"י 900 חלק 2.60בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לאמבטי עיסוי (ג'קוזי) ולאמבטי מרפא (ספא) (פברואר 2019)12/05/2019 nd 900-02-60 אחרי וועדה 21-05-19.xlsx
ת"י 900 חלק 2.81בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי רגליים ולשטיחוני חימום (פברואר 2019)12/05/2019 אחרי וועדה 12-05-19 nd 900-02-81.xlsx
ת"י 900 חלק 2.82בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות שעשועים ולמכונות לשירות אישי (פברואר 2019)12/05/2019 nd 900-02-82 אחרי וועדה 12-05-19.xlsx
ת"י 900 חלק 2.85בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קיטור לגיהוץ בדים (פברואר 2019)12/05/2019 nd 900-02-85 אחרי וועדה 12-05-19.xlsx
ת"י 900 חלק 2.95בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למערכות הינע לדלתות מוסכים נעות אנכית לשימוש בבתי מגורים (פברואר 2019)12/05/2019 nd 900-02-95 אחרי וועדה 12-05-19.xlsx
ת"י 373דבש (דצמבר 2017)04/04/2019  
ת"י 5383מגבהים לרכב (ינואר 2019)04/04/2019 nd 5383 - 02.04.19.xlsx
ת"י 1220 חלק 5מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים (דצמבר 2018)21/01/2019 si 1220-5 nd table 13-1-2019-12.39.xlsx
ת"י 61643 חלק 11התקני הגנה מפני נחשולי מתח וזרם המחוברים למערכות הספקת חשמל במתח נמוך: דרישות ביצועים ושיטות בדיקה (אפריל 2013)21/01/2019 nd 61643-11 v3.xlsx
ת"י 959 חלק 1פלפל שחור (ספטמבר 2018)21/01/2019 nd 959-1 - 16 1 19 (2).xlsx
ת"י 959 חלק 2פלפל לבן (ספטמבר 2018)21/01/2019 nd 959-2 - 16 1 19 (2).xlsx
ת"י 13209 חלק 1אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאי גב בעלי מסגרת (פברואר 2016)21/01/2019 nd table_si13209part1.xlsx
ת"י 13209 חלק 2אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאים רכים (פברואר 2016)21/01/2019 nd table_si13209part2.xlsx
ת"י 13209 חלק 3אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאי כריכות (פברואר 2016)21/01/2019 nd table_si13209part3.xlsx
ת"י 1059סבולת המשקל וסבולת הנפח של מוצרי מזון ארוזים מראש (נובמבר 2018)21/01/2019 n.d 1059.xlsx
ת"י 900 חלק 2.98 ג"ת מס' 1בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי לחות (מלחלחים) (אפריל 2013)21/01/2019 nd 900-2-98__jan_2019.xlsx
ת"י 900 חלק 2.8בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות גילוח, לגוזזי שיער ולמכשירים דומים (דצמבר 2017)21/01/2019 nd 900-2-8__v2 dec _2018.xlsx
ת"י 900 חלק 2.11בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למייבשי כביסה (נובמבר 2017)21/01/2019 nd 900-2-11__dec_2018 v3.xlsx
ת"י 900 חלק 2.13בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי טיגון בשמן עמוק, למחבתות ולמכשירים דומים (יולי 2017)21/01/2019 nd 900-2-13__nov_2018 v2.xlsx
ת"י 900 חלק 2.16בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לסילוק פסולת מזון (יוני 2012)21/01/2019 nd 900-2-16__nov_2018.xlsx
ת"י 900 חלק 2.27בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים המיועדים לחשיפת העור לקרינה אופטית (מרס 2016)21/01/2019 nd 900-2-27__nov_2018.xlsx
ת"י 900 חלק 2.29בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למטעני סוללות (אפריל 2017)21/01/2019 nd 900-2-29__nov_2018.xlsx
ת"י 900 חלק 2.31בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לקולטי אדים ומכשירים אחרים הקולטים אדי בישול (אפריל 2017)21/01/2019 nd 900-2-31__nov_2018.xlsx
ת"י 900 חלק 2.32בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי עיסוי (מרס 2016)21/01/2019 nd 900-2-32__nov_2018.xlsx
ת"י 900 חלק 2.55בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי חשמל לשימוש באקווריומים ובברכות גינה (יוני 2012)21/01/2019 nd 900-2-55__nov_2018.xlsx
ת"י 900 חלק 2.59בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לקוטלי חרקים (דצמבר 2011)21/01/2019 nd 900-2-59__nov_2018 v2.xlsx
ת"י 900 חלק 2.66בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממים ולמיטות מים (יוני 2012)21/01/2019 nd 900-2-66__nov_2018.xlsx
ת"י 900 חלק 2.75בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים:דרישות מיוחדות למנפקים ולאוטומטי מכירות מסחריים (ספטמבר 2016)21/01/2019 nd 900-2-75__nov_2018.xlsx
ת"י 900 חלק 2.76בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למזיני מתח לגדרות חשמל (מרס 2016)21/01/2019 nd 900-2-76__nov_2018.xlsx
ת"י 900 חלק 2.77בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכסחות-דשא המופעלות מרשת החשמל והמבוקרות על ידי הולך-רגל (יוני 2012)21/01/2019 nd 900-2-77__nov_2018.xlsx
ת"י 900 חלק 2.91בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לגוזמי דשא המוחזקים ביד, גוזמי דשא המובלים מאחור וגוזמים לקיצוי דשא (יוני 2012)21/01/2019 nd 900-2-91__nov_2018.xlsx
ת"י 900 חלק 2.97בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למערכות הינע לתריסים, לסוככים לווילונות ולציוד דומה (יוני 2017)21/01/2019 nd 900-2-97__nov_2018.xlsx
ת"י 62196 חלק 1תקעים, בתי תקע, מחברים לרכב והתקני מבוא ברכב- טעינת רכב חשמלי בחיבור מוליכי: דרישות כלליות (אפריל 2014)31/10/2018 nd-62196-01-00-0_2019-01-06.xlsx
ת"י 62196 חלק 2תקעים, בתי תקע, מחברים לרכב והתקני מבוא ברכב- טעינת רכב חשמלי בחיבור מוליכי: דרישות תאימות וחליפות למידות של פינים ושפופרות מגע של אבזרים בזרם לחילופים (אפריל 2014)31/10/2018 nd-62196-02-00-0_2018-12-11.xlsx
ת"י 62196 חלק 3תקעים, בתי תקע, מחברים לרכב והתקני מבוא ברכב- טעינת רכב חשמלי בחיבור מוליכי: דרישות תאימות וחליפות למידות של צמדני רכב בעלי פינים ושפופרות מגע, הפועלים בזרם ישר ובזרם חילופים\זרם ישר (ספטמבר 2017)31/10/2018 nd-62196-03-00-0_2018-12-11.xlsx
ת"י 191שמן זית (אפריל 2018)31/10/2018 191-nd - 29.10.2018 (4).xlsx
ת"י 62040 חלק 1מערכות אל-פסק (UPS): דרישות בטיחות (פברואר 2019)31/10/2018 עותק של nd 62040-1_26-2-2019- מועדת אימוץ ב- 31.10.2018.xlsx
ת"י 14372 ג"ת 2מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם- סכין, כף ומזלג (סכו"ם) ואבזרי האכלה: דרישות בטיחות ובדיקות (מאי 2018)11/10/2018 nd table_si14372_may2018.xlsx
ת"י 12159מעליות זמניות לבנייה המיועדות לאנשים וחומרים (מרס 2018)11/10/2018 עותק של עותק של-00 012159 nd d06012019.xlsx
ת"י 562- חלק 14בטיחות צעצועים: קפצות (טרמפולינות) לשימוש ביתי (ספטמבר 2017)11/10/2018 nd si 562-14_2018.xlsx
ת"י 900 חלק 2.15 ג"ת 1בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים (ספטמבר 2018)11/10/2018 900 חלק 2.15 ג"ת 1
900 חלק 2.15 ג"ת 1בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים (ג"ת 1 מספטמבר 2018)11/10/2018 900 חלק 2.15 ג"ת 1
ת"י 938 חלק 2.1לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סילקאט סודה ליים - הגדרות ותכונות כלליות פיזיקאליות ומכניות כלליות (מאי 2018)17/05/2018 nd - 938-2.1-may 2018.xlsx
ת"י 938 חלק 2.2לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סילקאט סודה ליים - זכוכית צפה (מאי 2018)17/05/2018 ת"י 938 חלק 2.2
ת"י 938 חלק 2.3לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סילקאט סודה ליים - זכוכית משוכה (מאי 2018)17/05/2018 ת"י 938 חלק 2.3
ת"י 938 חלק 2.4לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סילקאט סודה ליים - מידות אספקה ומידות סופיות (מאי 2018)17/05/2018 ת"י 938 חלק 2.4
ת"י 994 חלק 1מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה (פברואר 2017)17/05/2018 ת"י 994 חלק 1
ת"י 1847 חלק 1 וחלק 6.1סולמות: מונחים, טיפוסים, מידות פונקציונליות ו-סולמות: סולמות טלסקופיים (דצמבר 2017)17/05/2018 ת"י 1847 חלק 1 וחלק 6.1
ת"י 14079 חלק 1ציוד רפואי ללא חומר פעיל - דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: גזה סופגת עשויה כותנה וגזה סופגת עשויה כותנה וזהורית (מאי 2018)17/05/2018 ת"י 14079 חלק 1
ת"י 14079 חלק 2ציוד רפואי ללא חומר פעיל - דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: אגד גזה (מאי 2018)17/05/2018 ת"י 14079 חלק 2
ת"י 14988 חלק 1כיסאות גבוהים לילדים: דרישות בטיחות (דצמבר 2017)03/05/2018 ת"י 14988 חלק 1
ת"י 41מיץ עגבניות מרוכז (ינואר 2018)03/05/2018 ת"י 41
ת"י 597 חלק 1צמר גפן: צמר גפן רפואי (מאי 2018)03/05/2018 ת"י 597 חלק 1
ת"י 7972פלפל צ'ילי ופלפל חריף - שלם או טחון (אבקה) (יולי 2015)03/05/2018 ת"י 7972
ת"י 5113חומרי פלסטיק ומוצרים ומרכיביהם העשויים פלסטיק, הבאים במגע עם מזון ומשקאות (יוני 2018)03/05/2018 ת"י 5113
ת"י 730מוצרי עגבניות משומרות (מאי 2018)22/03/2018 ת"י 730
ת"י 7540פפריקה (מאי 2018 )22/03/2018 ת"י 7540
ת"י 46קמח חיטה (אוקטובר 2017)22/03/2018 ת"י 46
ת"י 1251תמרים (ינואר 2016)22/03/2018 ת"י 1251
ת"י 1246 חלק 1 וחלק 2תה וצמחים מיובשים לחליטה: תה שחור - הגדרה ודרישות בסיסיות(נובמבר 2016). תה וצמחים מיובשים לחליטה: תה ירוק, תה אולונג ותה לבן - הגדרה ודרישות בסיסיות(נובמבר 2016)22/03/2018 ת"י 1246 חלק 1 וחלק 2
ת"י 56שימורי ירקות בעלי חומציות נמוכה (ינואר 2018)22/03/2018 ת"י 56
ת"י 7296ריבות, מרמלדות, קרישי פרי, קונפיטורות ופובידל (מאי 2018)22/03/2018 ת"י 7296
ת"י 5731אסטרים מתיליים של חומצות שומניות (FAME) לשימוש במנועי דיזל ולצורכי הסקה - דרישות ושיטות בדיקה (דצמבר 2015)08/02/2018 ת"י 5731
ת"י 650 חלק 2מוצרי קקאו: אבקות קקאו ותערובות יבשות של קקאו וסוכרים (נובמבר 2017)08/02/2018 ת"י 650 חלק 2
ת"י 327מוצרי גלידה ותערובות להכנתם (יוני 2018)08/02/2018 ת"י 327
ת"י 650 חלק 4מוצרי קקאו: שוקולד ומוצרי שוקולד (יוני 2018)08/02/2018 ת"י 650 חלק 4
ת"י 1160חומץ (יוני 2018)08/02/2018 ת"י 1160
ת"י 1162חומצה אצטית מדוללת למזון (יוני 2018)08/02/2018 ת"י 1162
ת"י 441 חלק 5שימורי פירות: שימורי אננס (מרס 2017)30/01/2018 ת"י 441 חלק 5
ת"י 476חרדל וממרח-חרדל (יוני 2018)30/01/2018 ת"י 476
ת"י 7259טחינה (יוני 2018)30/01/2018 ת"י 7259
ת"י 2302 חלקים 1,2חומרים ותערובות מסוכנים: סיווג, תיווי, סימון ואריזה (פברואר 2018); ו-חומרים ותערובות מסוכנים: הובלה – סיווג, תיווי, סימון ואריזה (פברואר 2018)29/01/2018 ת"י 2302 חלקים 1,2
ת"י 314אריחי קרמיקה לחיפוי קירות ולריצוף (מרס 2018)29/01/2018 ת"י 314
ת"י 60898 חלק 1אבזרים חשמליים - מפסקי מעגל להגנה מפני זרם-יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים (מא"ז) לפעולה בזרם חילופים (מאי 2016)21/12/2017 60898-1
ת"י 1548מזרנים ומגיני ראש למיטות ולעגלות של תינוקות ופעוטות, ולחפצים ביתיים דומים (דצמבר 2017)21/12/2017 nd_1548_updated_27_11_17.xlsx
ת"י 579 חלק 1.2מערכות סולאריות לחימום מים: קולטים - שיטות בדיקה (מרס 2018)21/12/2017 579-1.1 and 1.2_nd_8-2017.xlsx
ת"י 760 חלק 1ממרחים מתוקים על בסיס שומני - חמאת בוטנים (מרס 2018)30/11/2017 ת"י 760 חלק 1
ת"י 136- חלקים 1,2,3אריזות מתכת אטימות וקשיחות למוצרי מזון: אריזות (פברואר 2016)/ ציפויים ולכות (פברואר 2016)/ מידות של סגרים (מכסים) וסגירה (פברואר 2016)30/11/2017 עותק של עותק של nd-136.xlsx
ת"י 579 חלק 1.1מערכות סולאריות לחימום מים: קולטים סולאריים - דרישות כלליות (מרס 2018)23/11/2017 ת"י 579 חלק 1.1 וחלק 1.2
ת"י 62040 חלק 1מערכת אל-פסק (UPS): דרישות כלליות ושרידות בטיחות למערכות אל-פסק (ינואר 2016)23/11/2017 62040-01.xlsx
ת"י 60320 חלק 1מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות (דצמבר 2016)16/11/2017 ת"י 60320 חלק 1
ת"י 1157מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם- מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה (ינואר 2018)16/11/2017 ת"י 1157
ת"י 900 חלק 2.2בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשואבי אבק ולמכשירי ניקוי שואבי מים (אפריל 2017)16/11/2017 ת"י 900 חלק 2.2
ת"י 60601 חלק 1ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים (מאי 2015)16/11/2017 ת"י 60601 חלק 1
ת"י 61347 חלק 1אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות כלליות ודרישות בטיחות (דצמבר 2017)16/11/2017 ת"י 61347
ת"י 4210 חלק 1-9אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - על חלקיו (חלקים 1,3-9 מינואר 2017. חלק 2 מאפריל 2018)16/11/2017 ת"י 4210 חלקים 1-9
ת"י 60601 חלק 2.2ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לניתוח הפועל בתדר גבוה ואבזרים לניתוח הפועלים בתדר גבוה (מאי 2012)16/11/2017 60601-2-2_29-11-2017.xlsx
ת"י 1811שיטות ייחוס לבדיקה של שחרור ניקל מכל מכללי העגילים המוחדרים לנקבים שנעשו בגוף האדם ("פירסינג") ומפריטים המיועדים לבוא במגע ישיר וממושך עם העור (יוני 2017)13/09/2017 ת"י 1811
ת"י 16128אופטיקה אופתלמית- שיטות ייחוס לבדיקה של שחרור ניקל ממסגרות של משקפי ראייה וממשקפי שמש (יוני 2017)13/09/2017 ת"י 16128
ת"י 6558 חלק 1בטיחות תכשיטים: תכשיטים לילדים – דרישות בטיחות (יוני 2017)13/09/2017 ת"י 6558 חלק 1
ת"י 1148מעקרי קיטור גדולים (אוקטובר 2017)13/09/2017 1148
ת"י 1921וסתי לחץ לגפ"מ (אפריל 2018)13/09/2017 ת"י 1921
ת"י 14304מוצרי בידוד תרמי לציוד בנייה ולמתקני תעשייה- מוצרים אלסטומריים גמישים מוקצפים ( FEF) המיוצרים במפעל- מפרט דרישות ( מאי 2016)10/08/2017 ת"י 14304 ND
ת"י 1430 חלק 1יריעות לאיטום גגות: יריעות פוליווניל כלורי (יולי 2016)10/08/2017 ת"י 1430 חלק 1
ת"י 7212סוכרים (מהדורה 2015)22/06/2017 ת"י 7212
ת"י 7301אורז (אוגוסט 2017)22/06/2017 ת"י 7301
ת"י 216שמנים צמחיים (מרס 2014)22/06/2017 ת"י 216
ת"י 7309חלבת שומשומין (אוקטובר 2014)22/06/2017 עותק של עותק של nd 7309 -halva- new.xlsx
ת"י 1505 חלק 2מערכות לטיפול במי שתייה: מערכות אוסמוזה הפוכה ( יולי 2017)15/06/2017 ת"י 1505 חלק 2 - מערכות לטיפול במי שתייה: מערכות אוסמוזה הפוכה (מהדורה יולי 2017)
ת"י 12227 חלק 1לולים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה (יוני 2016)15/06/2017 ND 12227-1-מתוקן
ת"י 562 חלק 2, ת"י 562 חלק 3, ת"י 562 חלק 7חלק 2- בטיחות צעצועים: דליקות (מאי 2015) חלק 3- בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסוימים (אוגוסט 2015) חלק 7 - בטיחות צעצועים: צבעי אצבעות- דרישות ושיטות בדיקה (אוגוסט 2015)15/06/2017 ND 562-2 מתוקן
ת"י 12586אבזרים לטיפול בילדים-מחזיק מוצץ- דרישות בטיחות ושיטות בדיקה (יולי 2013)15/06/2017 ND TABLE_SI12586
ת"י 14036מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם- נדנדות הקפצה לתינוקות- דרישות בטיחות ושיטות בדיקה (מרס 2013)08/06/2017 ת"י 14036 - מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם - נדנדות הקפצה לתינוקות - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה
ת"י 47נוזלי בלמים לכלי רכב ממונעים (יולי 2017)08/06/2017 n.d 47 - סופי.xlsx
ת"י 1498 חלקים 1-7 +חלק 7 ג"ת מס' 1מתקני למגרשי משחקים וחיפוי משטחי המגרשים08/06/2017 1498 על חלקיו- טבלת השינויים.xls
ת"י 5115 חלק 1 ות"י 5115 חלק 2חלק 1 - יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי- דרישות בטיחות (פברואר 2015) חלק 2 - יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי- שיטות בדיקה (פברואר 2015)08/06/2017 5115-1 _2015 nd מתוקן (5).xlsx
ת"י 900 חלק 2.6בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים (מרס 2016)11/05/2017 nd for 900_2_6 (2).xlsx
ת"י 20 חלק 1מנורות: דרישות כלליות ובדיקות (אפריל 2017)11/05/2017 w1_2017-540-4-168245.doc
ת"י 6294 חלקים 1,2,3חלק 1-בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי:שירותי תדלוק למטוסים(ספטמבר 2014) חלק 2-בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי:מסופי דלק והידרנטים בנמלי תעופה(ספטמבר 2014) חלק 3-בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי:ייצור, אחסון והפצה של דלקים תעופתיים לנמלי תעופה(ספטמבר 2014)11/05/2017 6294_nd_3-2017.xlsx
ת"י 20 חלק 2.22מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת חירום (אפריל 2018)11/05/2017 ת"י 20 חלק 2.22
ת"י 900 חלק 2.24בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח (מרס 2015)04/05/2017 900-2-24 nd for iec60335-2-24 - 2012 29.3.2017 (5) (2).xlsx
ת"י 32 חלק 1.1תקעים ובתי- תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי –תקע חד מופעיים לזרם שאינו גדול מ-16 אמפר- דרישות כלליות (פברואר 2017)04/05/2017 doh 40 _ 32_1_1_ jan 2017 ___new nd (2) (3) (2).xlsx
ת"י 20 חלק 2.8מנורות: דרישות מיוחדות – פנסי יד (נובמבר 2015)04/05/2017 nd for 20_2_8 (2) (3).xlsx
ת"י 20 חלק 2.20מנורות: דרישות מיוחדות - שרשרות תאורה (ינואר 2018)04/05/2017 nd for 20_2_20 (2).xlsx
ת"י 900 חלק 1בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות (אפריל 2017)06/02/2017 w1_2017-540-4-166214 מעוצב (3) (3).doc
ת"י 5383מגבהים לרכב- אכרזת רשמיות05/01/2017 5383
ת"י 61008 חלק 1מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) ללא שילוב הגנה מפני זרם יתר, המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות (ינואר 2016)05/01/2017 פרוטוקול וועדת אימוץ 05.01.2017
ת"י 1220 חלק 4 ות"י 1220 חלק 5חלק 4 - מערכות גילוי אש: גלאי חום (אוקטובר 2015) חלק 5 – מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים (נובמבר 2015 )05/01/2017 w1_2017-540-4-167937.doc
ת"י 61009 חלק 1מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בשילוב הגנה מפני זרם יתר (מפסקי מגן משולבים), המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות05/01/2017 פרוטוקול וועדת אימוץ 05.01.2017
ת"י 60998 חלק 2.3 - משאל בכתבהתקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק חודרות בידוד (נובמבר 2017) nd 60998_2_3 mar 2017.xlsx
ת"י 60400 - משאל בכתבבתי נורה לנורות פלוארניות ובתי מדלק (נובמבר 2017) nd 60400 mar 2017.xlsx
ת"י 62776 - משאל בכתבנורות דיודה פולטת אור להחלפת נורות פלואורניות לינאריות בעלות שתי כיפות שנתכנו (LED ) - דרישות בטיחות (נובמבר 2015) nd 62776.xlsx
ת"י 900 חלק 2.15 - משאל בכתבבטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים (יולי 2018) nd 900_2_15 may 2017.xlsx
ת"י 900 חלק 2.80 - משאל בכתבבטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למאוורים (יולי 2018) nd 900_2_80 may 2017.xlsx
ת"י 900 חלק 2.3 - משאל בכתבבטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למגהצים חשמליים (יוני 2018) nd 900_2_3_2016.xlsx
ת"י 71568 חלק 3 - משאל בכתבאמצעים לכיבוי אש:תרכיזי קצף - מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח של נוזלים לא מזיגים במים nd table_si71568part3_eu_us.xlsx
ת"י 71568 חלק 4 - משאל בכתבאמצעים לכיבוי אש:תרכיזי קצף - מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח של נוזלים מזיגים במים nd table_si71568part4_eu_us.xlsx
ת"י 60730 חלק 2.7 - משאל בכתבאמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים: דרישות מיוחדות לקוצבי זמן ולמתגי זמן (נובמבר 2018) 60730-2.7-מעודכן 7.11.2018
 טבלת nd 60730 חלק 2.7.xlsx
ת"י 62560 - משאל בכתבנורות דיודה פולטת אור (LED) במתח גדול מ-50 וולט, בעלות נטל עצמי, לשימושי תאורה כלליים: דרישות בטיחות (דצמבר 2016) nd 62560 mar 2017.xlsx
ת"י 929 - משאל בכתבשמן מינרלי לבן הבא במגע עם מזון (נובמבר 2013) עותק של 929 שמן מינרלי לבן לשימוש במגע עם מזון - nd - new.xlsx
ת"י 60974 חלק 6 - משאל בכתבציוד ריתוך בקשת חשמלית: ציוד לעבודות מוגבלות (יולי 2017) nd 60974-6.xlsx
ת"י 990 חלק 1 - משאל בכתבסוללות ראשוניות: כללי (יולי 2017) nd 990-1 _31-12-17.xlsx
ת"י 1268 חלק 3 - משאל בכתבמזרקים היפודרמיים סטריליים לשימוש חד פעמי: מזרקים לשימוש ידני (נובמבר 2017) nd 1268 part 3 stage 87.xlsx
ת"י 1430 חלק 2 - משאל בכתביריעות לאיטום גגות: יריעות EPDM (דצמבר 2015) n.d טבלת.1430-2.xlsx
ת"י 497 - משאל בכתבבשר ומוצרי בשר: שיטות בדיקה (ינואר 2016) nd 497 new.xlsx
ת"י 1268 חלק 5 - משאל בכתבמזרקים ומחטים: מזרקים סטריליים חד-פעמיים, עם מחט או ללא מחט, המיועדים לאינסולין (מאי 2017) 1268-5
ת"י 5438 חלק 12 - משאל בכתבכימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: סידן פחמתי (קלציום קרבונט) (אוקטובר 2017) nd 5438-12new- eu - מעודכן.xlsx
ת"י 60601 חלק 2.3 גרסאות 2013 ו-2016- משאל בכתבציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלים קצרים (יולי 2013 ו-דצמבר 2016) 60601-2.3(2016).xlsx
 nd 60601-2-3(2013).xlsx
ת"י 61347 חלק 2.3 - משאל בכתבאבזרי הפעולה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאבזרי הפעולה ובקשרה אלקטרוניים המוזנים בזרם חילופים (יולי 2017) 61347_2.3.xlsx
ת"י 900 חלק 2.24 - משאל בכתבבטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח (נובמבר 2017) 900-2.24
ת"י 5438 חלק 1 - משאל בכתבכימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומצה הידרוכלורית (אוקטובר 2017) nd 5438-1 new.xlsx
ת"י 60601 חלק 2.6 גרסאות 2013 ו-2016- משאל בכתבציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלי-מיקרו (יולי 2013 ו-דצמבר 2016) 60601-2.6(2013).xlsx
 60601-2.6(2016).xlsx
ת"י 50214 - משאל בכתבכבלים שטוחים גמישים בעלי מעטה פוליוויניל כלורי (נובמבר 2006) עותק של תי 50214 - מתוקן כולל לשוניות נוספות 14 2 2018.xlsx
ת"י 60601 חלק 2.4 -משאל בכתבציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מַפְעמים (דפיברילטורים) לבביים (אוקטובר 2018) 60601-2-4.xlsx
ת"י 489 - חלקים 2.1-2.6 - משאל בכתבמכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל (נובמבר 2016) nd-489-01-06.xls
ת"י 4141 - חלק 12 - משאל בכתבציוד מגן אישי לעיניים: ציוד להגנת העיניים והפנים בעת ריתוך ותהליכים נלווים (ספטמבר 2017) 4141-12
ת"י 1284 - חלק 4 - משאל בכתבכפפות מגן: כפפות נגד כימיקלים ומיקרואורגניזמים מסוכנים – מונחים ודרישות ביצועים עבור סיכונים כימיים (ספטמבר 2017) 1284-4.xlsx
ת"י 1284 - חלק 3 - משאל בכתבכפפות מגן: כפפות נגד סיכונים מכניים (ספטמבר 2017) 1284-3.xlsx
ת"י 1258 - חלק 4 - משאל בכתבביגוד מגן: ביגוד בעל נִראוּת גבוהה – שיטות בדיקה ודרישות (ספטמבר 2017) nd 1258-4.xlsx
ת"י 62368 חלק 1 - משאל בכתבציוד שמע/ חוזי, ציוד טכנולוגיית המידע וציוד תקשורת: דרישות בטיחות (ינואר 2018) 62368-01 nd.xlsx
ת"י 900 חלק 2.25 - משאל בכתבבטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי מיקרוגל, לרבות תנורי מיקרוגל משולבים (אפריל 2017) nd_900_2_25 may 2017.xlsx
ת"י 900 חלק 2.9 - משאל בכתבבטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי צלייה, למכשירי קלייה ולמכשירי בישול מיטלטלים דומים (אפריל 2017) nd_900_2_9 may 2017.xlsx
ת"י 900 חלק 2.23 - משאל בכתבבטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער (אפריל 2017) nd 900_2_23 may 2017.xlsx
ת"י 900 חלק 2.14 - משאל בכתבבטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי מטבח (אפריל 2017) nd 900_2_14 may 2017.xlsx
ת"י 900 חלק 2.80 - משאל בכתבבטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למאווררים (אפריל 2017) nd_900_2_80 may 2017.xlsx
ת"י 60898 חלק 2 - משאל בכתבאבזרים חשמליים – מפסקי מעגל להגנה מפני זרם-יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים (מא"ז) לפעולה בזרם חילופים ובזרם ישר (ינואר 2017) nd 60898-2.xlsx
ת"י 60227 חלק 3 ג"ת 1 - משאל בכתבכבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ- 450/750 וולט: כבלים ללא מעטה המיועדים לתיול קבוע (מאי 2011, ג"ת 1 מ-נובמבר 2017) 60227-3.xlsx
ת"י 900 חלק 2.17 - משאל בכתבבטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשמיכות, לכריות, לפריטי לבוש ולמכשירי חימום גמישים דומים (אפריל 2017) nd 900_2_17 v2.xlsx
ת"י 60601 חלק 2.2 ג"ת 1- משאל בכתבציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לניתוח הפועל בתדר גבוה ואבזרים לניתוח הפועלים בתדר גבוה (מאי 2012, ג"ת 1 מנובמבר 2015) 60601-2-2_29-11-2017.xlsx
ת"י 1220 חלק 10 - משאל בכתבמערכות גילוי אש: התקני התרעת שמע (יוני 2017) nd 1220-10_14-03-2018.xlsx
ת"י 900 חלק 2.7 - משאל בכתבבטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות כביסה (נובמבר 2017) nd 900_2_7 v2.xlsx
ת"י 562 חלקים 3,7,8- משאל בכתבבטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסוימים; צבעי אצבעות – דרישות ושיטות בדיקה; צעצועי פעילות לשימוש ביתי (פברואר 2019); 562-3 _2019 nd table.xlsx
 562-7 _2019 nd מעודכן.xlsx
 nd si 562-8_2019.xlsx
ת"י 1157 - משאל בכתבמוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם-מוצצים לתינוקות ולילידים קטנים:דרישות בטיחות ושיטות בדיקה (מרס 2019) nd_1157_mar2019.xlsx
ת"י 1003 חלק 2.1 - משאל בכתבשחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלי מתכת המצופים באמייל זגוגי ובאמייל פורצלן – שיטת בדיקה (יוני 2013) nd 1003-2-1 -14052019.xlsx
ת"י 1003 חלק 2.2 - משאל בכתבשחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלי מתכת המצופים באמייל זגוגי ובאמייל פורצלן – גבולות מותרים (יוני 2013) לרבות ג"ת מס' 1 (מרס 2019) nd 1003-2-2 - 14052019.xlsx
ת"י 1003 חלק 3.1 - משאל בכתבשחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלי זכוכית עמוקים – שיטת בדיקה (יוני 2013) nd 1003-3-1 - 05-2018.xlsx
ת"י 1003 חלק 3.2- משאל בכתבשחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלי זכוכית עמוקים – גבולות מותרים (יוני 2013) לרבות ג"ת מס' 1 (מרס 2019) nd 1003-2-1 -14052019.xlsx
 • גיליון תיקון מס' 1 לתקן ת"י 900 חלק 2.6 – המלצת הוועדה מיום 16.07.2015.

  "בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים" : הוועדה הצביעה פה אחד להמליץ על השינוי . לעמדת הוועדה מדובר בתוספת לאומית לא מחייבת (למידע בלבד) ואין לה השפעה על דרישות התקן הרשמי.
 • גיליון תיקון מס' 1 לתקן ת"י 900 חלק 2.25 - המלצת הוועדה מיום 16.07.2015

  גיליון תיקון מס' 1 לתקן ת"י 900 חלק 2.25- "בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי מיקרוגל, לרבות תנורי מיקרוגל משולבים": הוועדה הצביעה פה אחד להמליץ על השינוי. לעמדת הוועדה מדובר בתוספת לאומית לא מחייבת (למידע בלבד) ואין לה השפעה על דרישות התקן הרשמי.
 • ת"י 484- קסדות בטיחות תעשייתיות- המלצת הוועדה מיום 6.09.2015

  ת"י 484- קסדות בטיחות תעשייתיות: הוועדה הצביעה פה אחד להמליץ על כל השינויים הלאומיים שבתקן. לעמדת הוועדה מדובר על התאמה לחקיקה ישראלית ולמען הסדרה ותאימות בין הדינים. הוועדה התייחסה בהרחבה לתוספת הלאומית שבסעיף 7.2 של התקן, לפיה נדרשת אזהרה לעניין החזקת הקסדה על מדף החלון האחורי של הרכב. לעמדת הוועדה מדובר בדרישה חיונית אשר אינה מהווה חסם ביבוא מכוון שבכל מקרה נדרש סימון בעברית של הוראות היצרן ולהוראות אלה מתווספת עוד אזהרה אחת כדי להבטיח שביצועי הקסדה יישמרו לאורך זמן.
 • רוויזיה ת"י 107 חלק 1- סולר : סולר למנועי דיזל, המלצת הוועדה מיום 14.12.2015.

  ת"י 107 חלק 1- סולר : סולר למנועי דיזל: הוועדה הצביעה פה אחד להמליץ על כל השינויים הלאומיים שבתקן: סעיף 4- הוועדה הצביעה פה אחד להמליץ על השינוי. היות ועל פי התקן האירופי סימון המשאבות נתון להחלטה לאומית, לעמדת הוועדה לא מדובר בשינוי הלאומי. סעיף 5.2.1 - הוועדה הצביעה פה אחד להמליץ על השינוי. לעמדת הוועדה הדרישה שבסעיף 5.2.1 חלה על הספק של הסולר לתחנות דלק ולא מהווה חסם ביבוא כי אין דרישה זאת בשלב היבוא/ייצור אלא בשלב הסופי. כמו כן, לדעתה של הוועדה הדרישה הינה חיונית לשמירת אורך החיים ותחזוקה שותפת של הרכבים ונהוגה באיחוד האירופי. סעיף 5.2.2- הוועדה הצביעה פה אחד להמליץ על השינוי. לעמדת הוועדה מדובר בהקלה וכדי למנוע בדיקה גורפת לסולר שאינו כולל חומר MMT ו-FAME. סעיף 5.5 - הוועדה הצביעה פה אחד להמליץ על השינוי. לעמדת הוועדה מדובר בהוספת שיטות בדיקה נוספות (אקוויולנטיות), אשר אינן משפיעות על דרישות למוצר. סעיף 5.6- הוועדה הצביעה פה אחד להמליץ על השינוי. לעמדת הוועדה, לא מדובר בשינוי לאומי היות ותקן המאומץ קובע שכל מדינה תקבע את הדרישות בהתאם לתנאי האקלים בה.
 • ת"י 41- "תרכיזי עגבניות מעובדים"- המלצת הוועדה מיום 10.04.2016

  ת"י 41- "תרכיזי עגבניות מעובדים": הוועדה הצביעה פה אחד להמליץ לשר הכלכלה והתעשייה על כל השינויים הלאומיים שבתקן. לעמדת הוועדה מדובר בשינויים הלאומיים שמאפשרים לייצר מוצרים נוספים לאלו שמוגדרים בתקן הבין לאומי , אשר מאומץ כתקן ישראלי. לעמדת הוועדה בשינויים אלו אין פגיעה בבריאות הציבור והשינויים אינם מהווים חסם ביבוא.
 • ת"י 216- " שמנים צמחיים"- המלצת הוועדה מיום 10.04.2016

  ת"י 216- "שמנים צמחיים": הוועדה הצביעה פה אחד להמליץ לשר הכלכלה והתעשייה על כל השינויים הלאומיים שבתקן. להלן מסקנות הוועדה: סעיף 3 – לעמדת הוועדה, מדובר בהקלה והתאמה לשמנים המגיעים מדרום אמריקה (אשר אינם מתאימים לתקן הקודקס). כמו כן, אין בשינוי השפעה על איכות השמן או בריאות הצרכן והוא מעיד על מקור שמן הסויה בלבד. סעיף 4- לעמדת הוועדה מדובר על התאמה לחקיקה ישראלית ולמען הסדרה ותאימות בין הדינים וכדי לאפשר יישום של הדרישה באופן מלא מבלי לחפש ידע נוסף בדינים שונים החלים על המצרך. סעיף 5 – לעמדת הוועדה מדובר על התאמה לחקיקה ישראלית ולמען הסדרה ותאימות בין הדינים וכדי לאפשר יישום של הדרישה באופן מלא מבלי לחפש ידע נוסף בדינים שונים החלים על המצרך. לעניין סעיף 5.5 הוספה דרישה המבוססת על הדירקטיבה האירופאית ועל המסמך של ארגון ה-FEDIOL. סעיף 7 – לעמדת הוועדה, מדובר בהתאמת הסימון לתקינה וחקיקה ישראלית (ת"י 1145). סעיף 1.7 בנספח- לעמדת הוועדה מדובר בהוספת אפשרות לבטא את ערכי החומציות בשיטה נוספת ולא מדובר בשינוי הלאומי. סעיף 1.8 בנספח- ההחלטה התקבלה לאור עמדת משרד הבריאות (במדינת ישראל יש שימוש חוזר בשמנים צמחיים לצורך טיגון עמוק), בירור מול וועדת הקודקס לשמנים (חברי ועדת הקודקס סברו שיש לקבוע ערך פרואקסיד 5 והמדינה היחידה שהתנגדה הייתה מלזיה) ולאור הנימוקים של חברי וועדת המומחים .
 • ת"י 4007 חלק 1- "ריהוט- מיטות קומתיים ומיטות גבוהות: דרישות בטיחות, חוזק וקיימות"- המלצת הוועדה מיום 10.04.2016

  ת"י 4007 חלק 1- "ריהוט- מיטות קומתיים ומיטות גבוהות: דרישות בטיחות, חוזק וקיימות": הוועדה הצביעה פה אחד להמליץ על שינוי לאומי בסעיף 3.1 שבתקן. לעמדת הוועדה מדובר בשינוי הנדרש להבטחת בטיחות המשתמשים.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו