איסור תגמול למוכרים על המלצות ואיסור הפלייה בשטחי תצוגה

 
 

​​איסור תגמול למוכרים על המלצות

חל איסור על חנות ועל איסור על  מוציא לאור, לתגמל מוכר בחנות (בין אם זה בשכר, בהטבות או בכל דרך אחרת) עבור המלצה או עידוד לקונה על ספר מסויים או סופר מסויים או ספרים של מוציא לאור מסוים.
 

איסור הפלייה בשטחי תצוגה

איסור הפלייה בשטחי תצוגה חל רק על רשתות חנויות (כהגדרתן בחוק) – 
החוק קובע הוראות שנועדו להבטיח ייצוג נאות של מוציאים לאור שונים בשטחי תצוגה מועדפים בחנויות של רשתות ספרים.
 
בשטח התצוגה המועדף בחנות - יוצגו ספרים של 7 מוציאים לאור לפחות.
 
כללים לגבי תצוגת ספרים בשטח תצוגה:
 
 • לכלל הכותרים של מוציא לאור אחד שאינו קשור לחנות הספרים -  יוקצה שטח עד 20% מכלל שטח התצוגה.
 • לכלל הכותרים  של המוציאים לאור הקשורים לחנות - יוקצה שטח עד 45% מכלל שטח התצוגה.
 • לכלל הכותרים של  קבוצה של  מוציאים לאור במשותף -  יוקצה שטח עד 30% מכלל שטח התצוגה ובתנאי שלמוציא לאור מאותה קבוצה של מוציאים לאור במשותף יוקצה עד 20% מכלל שטח התצוגה.
 
הקצאת שטח מועדף יחולו רק ברשתות הספרים, לא יחולו על חנות שאינה חלק מרשת חנויות ולא יחולו על חנות שעיקר עיסוקה אינו מכירת ספרים.
 
 
החוק מפרט את ההגדרות ל"מוציא לאור קשור" ולענין "קבוצה" ו"מוציא לאור במשותף", "חנות" ו"רשת חנויות".
החוק קובע גם כי מוציאים לאור במשותף שהם חלק מקבוצה יודיעו על כך לממונה עד 31 בדצמבר של כל שנה, לענין הכותרים היוצאים לאור במשותף.
 
 
החנות תוכל לקבל מידע לענין קבוצות המוציאים לאור במשותף, מן הממונה.
 

שאלות ותשובות בנושא איסור הפלייה בשטחי תצוגה

 • פתח
 •  

   תשומת הלב: זהו מסמך עזר בלבד, בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לנוסח הרשמי של החוק - הקבוע בנוסח הרשמי של החוק גובר
  לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
    
    
    
    
  מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו