הוראות הנוגעות לחנות מקוונת לגבי מכירת ספרים שהם בתקופת ההגנה

 
 

מהי מכירה מקוונת של ספרים?

​מכירה מקוונת כוללת מכירה של ספרים שנדפסו באופן מקוון (מכירה באמצעות המרשתת) וכן מכירה של ספרים אלקטרוניים (קובץ להורדה למשל). 
 

הוראות הנוגעות לספר בגרסה אלקטרונית

הן לגבי ספר בגרסה אלקטרונית והן לגבי ספר הנמכר באופן מקוון: לצד שם הספר ותמונתו – נדרשת החנות  לציין באופן ברור:
 
  1. מועד הדפסת המהדורה הראשונה.
  2. המחיר לצרכן (זהה למחיר שנקבע על ידי המוציא לאור).​
 

הנחות מותרות

חנות מקוונת רשאית לתת הנחה בשיעור שלא יעלה על 10% מהמחיר לצרכן בתקופת ההגנה, וכן היא רשאית שלא לחייב את הצרכן בעלויות המשלוח של ספרים אלה.
 
 
 תשומת הלב: זהו מסמך עזר בלבד, בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לנוסח הרשמי של החוק - הקבוע בנוסח הרשמי של החוק גובר
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו