מחיר הספר

 
 

הכלל

​חנות ספרים לא תמכור ספר במחיר שונה מהמחיר לצרכן, שסומן על ידי המוציא לאור, עד תום תקופת ההגנה על הספר.
 

 הנחות ומבצעים, המותרים בתקופת ההגנה על ספר

  • במהלך כל ימי שבוע הספר העברי, ניתן לתת הנחה עד 20% מהמחיר לצרכן, (מועדי שבוע הספר יהיו בהתאם להודעה שתפורסם ברשומות, ובאתרי האינטרנט של משרד הכלכלה והתרבות).
  •  "שבוע הספר העברי" 2016 יתקיים בין התאריכים 15 עד 30 ביוני.
  •  במכירת  מרוכזת שמוכרת חנות (ראה בהרחבה בסעיף... להלן) של יותר ממאה ספרים הנמכרים לגורם אחד ללא אפשרות להחזרתם – ניתן לתת הנחה עד 20% מהמחיר לצרכן.
 

הנחות ומבצעים האסורים בתקופת ההגנה

  • הצעה המשלבת מכירת ספר בתקופת ההגנה יחד עם ספר אחר או מוצר אחר – אסורה ותחשב כשינוי המחיר לצרכן בניגוד לדין.
  •  מכירה של ספר בתק' ההגנה באמצעות תלושי הנחה יעודים. תלושי הנחה יעודיים הם תלושים או אמצעי תשלום אחרים, שעלות רכישתם נמוכה מהסכום הנקוב בהם, המיועדים לרכישת ספרים או יעודיים לחנות ספרים מסויימת.
 

מרכיב המע"מ

  • בעסקה הפטורה ממע"מ או חייבת במע"מ בשיעור אפס, המחיר לצרכן יהיה- המחיר לצרכן שנקבע בניכוי מע"מ.
  • במקרים אלה, חייבת חנות הספרים לסמן המחיר ללא מע"מ על גבי הספר, במקום סימון המחיר שביצע המוציא לאור.

 

 תשומת הלב: זהו מסמך עזר בלבד, בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לנוסח הרשמי של החוק - הקבוע בנוסח הרשמי של החוק גובר
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו