חוק הגנת הספרות והסופרים בישראל

מטרות החוק הן להבטיח לסופרים ישראלים גמול הולם בעד יצירתם, לקדם את הספרות בישראל, לשמור על גיוון תרבותי בפרסום ובהפצה של ספרים, לתת הזדמנות לקוראים לבחור מבין מגוון רחב של ספרים ולאפשר תחרות בין הוצאות הספרים וחנויות הספרים בנוגע לכמות, למגוון ולאיכות הספרים המוצעים לצרכן.

 
 מדיניות אכיפה בעניין מכירת ספרים מוגנים בעקבות תיקון החוק. לחץ להרחבה