יחסי החנות והמוציאים לאור

 
 

יחסי החנות והמוציאים לאור – חל רק על רשת חנויות

חנות הספרים והמוציא לאור – המבקשים להתקשר ביניהם – יחתמו על חוזה בכתב (הסכם הנחה) עד 31.12. ההסכם הראשון יהיה בתוקף לכל שנת 2014.  בהסכם ייקבע שיעור ההנחה מהמחיר לצרכן שייתן המוציא לאור לחנות הספרים.
 
חנות הספרים לא תדרוש ולא תקבל הנחה נוספת, מכל סוג שהוא, מעבר להנחה שנקבעה בהסכם ההנחה.
חנות הספרים לא תתנה, במישרין או עקיפין,  רכישת ספרים על ידה ברכישה או קבלה של שירות אחר הניתן על ידה או על ידי אחר.
 
חריגה מהסכם הנחה:
בנסיבות מיוחדות הממונה רשאי לאשר חריגה מהסכם הנחה.  במקרים בהם הדבר נדרש יש לפנות זמן מספיק מראש ובכתב לממונה לצורך בחינתו ובמקרים המתאימים קבלת אישורו.
 
 • פתח
 •  תשומת הלב: זהו מסמך עזר בלבד, בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לנוסח הרשמי של החוק - הקבוע בנוסח הרשמי של החוק גובר
   
  לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
    
    
    
    
  מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו