פיקוח

 
 
החוק קובע סמכויות שונות הניתנות לממונה ולמפקח שמונה לצורך אכיפת חוק זה ובכלל זה סמכות לדרוש מכל אדם להזדהות בשמו, כתובתו, להציג תעודת זהות, דרישת מידע ומסמכים, לקחת דוגמאות, לבצע מדידות וכדומה.
 
 
הוראה מיוחדת נוספת קובעת את סמכותו של הממונה לדרוש מידע הנוגע לביצוע החוק ובכלל זה  הסכמים, הנחות, נתונים לגבי היקפי מכירות של ספרים שיצאו לאור, שיעורי הנחות שניתנו על ידי המו"ל לחנויות הספרים, התפלגות מכירות ספרים של מוציאים לאור בחנויות ספרים, דוחות כספיים ועוד.
 

עיצום כספי

​הממונה רשאי להטיל עיצום כספי על מוציא לאור במקרים בהם המוציא לאור פעל בניגוד להוראות החוק.

 

לדוגמה: המו"ל שינה את המחיר לצרכן לפני תום תקופת ההגנה החלה על הספר, המו"ל לא סימן את המחיר לצרכן או מועד הדפסת המהדורה הראשונה על גבי כריכת הספר או שסימנם באופן לא ברור, המו"ל לא מסר מידע לממונה או לא פעל לפי הוראות שניתנו לו על ידי הממונה מתוקף סמכותו בחוק.

 

שיעור העיצום הכספי

על מו"ל  שהוא תאגיד- סכום העצום הבסיסי הוא  של 12,000 ₪ במקרה שהחנות אינה תאגיד סכום של 10,000ש"ח.
 
 
עם זאת, גובה העיצום בסופו של יום ייקבע בהתחשב במשתנים נוספים כגון - מס' הכותרים לגביהם בוצעה ההפרה. 
 

חקיקה ונהלים בנושא פיקוח

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו