כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 שיעור מכירת ספרים חדשים 28.02.2016

 
 
  • שיעור הספרים החדשים שיצאו לאור בשנת 2012 ושנמכרו באותה שנה מתוך כלל הספרים שנמכרו באותה שנה עמד על 38%.
  • שיעור הספרים החדשים שיצאו לאור בשנת 2013 ושנמכרו באותה שנה מתוך כלל הספרים שנמכרו באותה שנה עמד על 40%.
  • שיעור הספרים החדשים שיצאו לאור בשנת 2014 ושנמכרו באותה שנה מתוך כלל הספרים שנמכרו באותה שנה עמד על 26%.
  • שיעור הספרים החדשים שיצאו לאור בשנת 2015 ושנמכרו באותה שנה מתוך כלל הספרים שנמכרו באותה שנה עמד על 33%.
     

בנוסף, מציג המשרד תחשיב נוסף, שהוא מוקשה ואינו בר השוואה לנתונים הנמנים לעיל. זהו תחשיב של שיעור הספרים המוגנים שיצאו לאור מן ה- 6 לפברואר 2014 ועד 31 לדצמבר 2014 ואשר נמכרו באותה תקופה מתוך כלל הספרים שנמכרו מאז כניסת החוק לתוקף ב 6.2.2014 ועד ה- 31.12.2014 – שיעור זה הנו כ- 15%. יש להדגיש לגבי תחשיב זה כי ספרים חדשים רבים אשר יצאו לאור בתקופה האמורה אינם נכללים כספרים מוגנים על פי חוק ובנוסף, ספרים חדשים רבים אשר יצאו לאור מינואר 2014 ועד ה- 5 בפברואר, וביניהם ספרים אשר היו יכולים להיות בגדר מוגנים, לו החוק היה חל מן ה- 1 לינואר 2014, השפיעו על תחשיב זה באופן שהוא משבש את משמעותו,  ולכן תחשיב זה אינו ניתן להשוואה כלל לשיעור הספרים החדשים שיצאו לאור בשנת 2012 או 2013 מתוך כלל הספרים שנמכרו בכל אחת מאותן שנים.

 
בנוסף מציג המשרד תחשיב נוסף, שהוא מוקשה עוד יותר, וגם הוא אינו בר השוואה לנתונים הנמנים לעיל, או לנתונים רלבנטיים אחרים. זהו תחשיב של שיעור הספרים המוגנים שיצאו לאור מן ה- 6 לפברואר 2014 ועד 31 לדצמבר 2014 ( תקופה של פחות מ- 11 חודשים) ואשר נמכרו באותה תקופה כשיעור מתוך כלל הספרים שנמכרו ב- 12 החודשים של שנת 2014 כולה . יובהר כי בנוסף לסייגים לעיל המציגים את חוסר הרלוונטיות בהשוואת שיעור מכירת ספרים מוגנים לשיעור מכירת ספרים חדשים בשנים קודמות, ולקושי הנובע מכך שספרים חדשים רבים שיצאו לאור מינואר 2014 ועד ה- 5 בפברואר, היו מסווגים כמוגנים אם החוק היה בתוקף באותה תקופה, אך אינם כלולים בנתון, אלא בנתון "סך הספרים שנמכרו", בלבד, הרי שתחשיב זה לקוי גם מאחר והוא מתייחס לחלוקה של 11 חודשים ב-12 חודשים.  שיעור זה, שעומד על כ 13.5%, על אף שהוא לקוי מבחינה מתמטית ומתודולגית, המשרד מפרסמו בהתאם להנחיית בית המשפט (עת"מ 11864-01-16) שציין כי יודגש שמדובר בחישוב 11 חודשים מתוך 12 חודשים, על כל המשתמע.
שיעור הספרים המוגנים שיצאו לאור בשנת 2015 ונמכרו בשנה זו מתוך כלל הספרים שנמכרו בשנת 2015 עמד על 20%.

שיעור הספרים המוגנים שנמכרו בשנת 2015, עמד על 23%.

 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו