מחירי מוצר צריכה בפיקוח - חמאה רגילה

 
 
תמונה: חמאה
משרד אחראי:
משרד החקלאות
משקל ואריזה:
חבילה 100 גרם
מחיר לקמעונאי בש"ח ללא מע"מ:
2.91
מחיר לצרכן בש"ח כולל מע"מ:
3.94
מחיר לצרכן בש"ח באילת:
3.37
מוצרים דומים:
תנובה
חמאה - 200 גרם
טרה
חמאה - 200 גרם
מוצרים מוחרגים:
תנובה - חמאה מלוחה 200 גר'
הערות:
חמאה במשקל הנמוך מ-50 גר' אינה "מצרך דומה".
חמאה מיובאת היא מצרך דומה.
תאריך שינוי אחרון:
11/06/2019 00:00
היסטוריית מחירים
תאריך שינוימטהלקמעונאי בש"ח ללא מע"ממטהלצרכן בש"ח כולל מע"ממטהלצרכן בש"ח באילתמטה
11/06/20192.913.943.37
10/02/2016   3.83.25
01/10/2015   3.923.35
08/07/2015   3.953.35
02/02/2015   4.133.5
01/01/2014   4.133.5
21/11/2013   4.083.46
02/06/2013   4.083.46
17/02/2013   4.053.46
08/11/2012   3.733.19
01/09/2012   3.733.19
24/05/2011   3.73.19