המתדולוגיה החדשה לפיקוח מחירים

 
 

בתאריך 23/1/17 אושרה המתדולוגיה החדשה לפיקוח מחירים.


מתודולוגית הבסיס שהייתה  לקביעת מחירי מוצרים או שירותים מפוקחים היא דו"ח סוארי אשר פורסם בשנת 1996.


לאור השינויים בתנאים הכלכליים בשווקים ושינויים בכללי התקינה החשבונאית, ולאור המלצת הועדה לשינוי כלכלי-חברתי בשנת 2011, החליטה ועדת המחירים לגבש מתודולוגית בסיס חדשה לקביעת המחירים.


המתודולוגיה החדשה מתבססת על עבודת עומק שבוצעה על ידי צוות יועצים מקצועיים, בהנחיית חברי ועדת המחירים. 


בהמשך, לאחר פרסום המתודולוגיה וקיום שימוע ציבורי מקיף, הוכנסו שינויים לאור הערות הגופים בפיקוח בשימוע ציבורי וכן לאור המפקחים במשרדים השותפים לוועדה.


המתודולוגיה תסייע לוועדת המחירים ותכווין אותה בתהליך הפיקוח על המחירים, על מנת ליצור אחידות מתודולוגיות, ככל האפשר, בתהליך הפיקוח על מצרכים ושירותים של משרדי הממשלה השונים  ומתוך ראייה של ועדת המחירים כי יש לשמור על איזון בין הבטחת האינטרסים של היצרן והצרכן.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו