פיקוח על המחירים - מידע כללי

 
 

הכללים להכנסת מוצר לפיקוח מחירים קבועים בחוק הפיקוח על מחירים ושירותים, האחריות לביצוע החוק נמצא באחריות המפקח על המחירים במשרד הכלכלה. 

השרים רשאים בצו להחיל חוק  על מצרך או שירות שמתקיים בו אחד מאלה:
 
 1. הוכרז לגביו מונופולין  על יד הרשות להגבלים עסקיים
 2. קיים לגביו ריכוז באספקה או ברכישה במידה שלריכוז יש השפעה ניכרת בשוק לגבי אותו מצרך או שירות.
 3. בין ספקיו או בין רכשיו אין תחרות או שקיימת תחרות מועטה בלבד
 4. ניתנת לגביו תמיכה מתקציב המדינה. 

השרים רשאים בצו באישור הממשלה להחיל חוק זה על מצרך או שירות שמתקיימים בו אחד מאלה:

 1. ​הוא חיוני ויש צורך בפיקוח על מחירו משיקולים של טובת הציבור
 2. יש צורך בפיקוח על מחירו בשל מחסור עקב נסיבות יוצאות דופן
 3. יש צורך בפיקוח על מחירו מטעמים של בלימת אינפלציה או השגת יעדי המדיניות הכלכלית והחברתית של הממשלה.
 

רמות פיקוח

בחוק ישנם שלוש רמות פיקוח:

 • פרק ה' לחוק- קביעת מחיר , הרמה הכי גבוהה של פיקוח שבה נקבע המחיר המפוקח באמצעות צו החתום על ידי שר האוצר ושר הכלכלה.
 • פרק ו' לחוק – בקשה להעלאת מחיר, בכל מקרה של העלאת מחיר תפנה החברה לקבלת היתר מהמפקח על המחירים. המפקח יבדוק הבקשה בהתאם לכללים המקובלים ויאשר / ידחה בהתאם לתוצאות בדיקתו.
 • פרק ז' לחוק – החברה המייצרת את המוצר המפוקח תודיע למפקח על המחירים על כל העלאת מחיר שתבצע וכמו כן תדווח על רמת רווחיות בהתאם לכללים. 

 

חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים מאפשר למפקח להגדיר "מוצרים דומים" למוצרים המפוקחים ולפקח גם על מחירם.
המדינה אינה משתמשת במנגנון הסובסידיות לצורך פיצוי יצרני המזון המייצרים מוצרים מפוקחים. החוק מחייב את המפקח על המחירים להבטיח שלא יגרמו הפסדים לחברות המייצרות את המוצרים המפוקחים, במידה ונמצא כי רמת הרווחיות של החברה יורדת/עולה מהטווח הנורמטיבי שנקבע אז מתבצע עדכון העלאת/הפחתת מחיר בהתאם.

 

סוגי עדכון מחירים

ישנם שני סוגי עדכון מחירים:

 • עדכון מחירים בסיסי - מתבצע באמצעות בדיקת רווחיות של החברות שבפיקוח על המחירים על פי הדו"חות הכספיים של החברות המפוקחות ובהתאם לאמות המידה לעדכון הבסיסי אשר פורטו בדו"ח לבדיקת רווחיות חברות הנמצאות בפיקוח מחירים לצורך תיקון מחיר בסיסי (דו"ח סוארי).
 • עדכון מחירים שוטף - נעשה בהתאם לשינויים ב"סל תשומות" של החברה המפוקחת או לשינוי במחירים בינלאומיים של המוצר, בהתאם לפרסומים מוכרים שאושרו ע"י המפקח על המחירים וועדת המחירים.


**במידה וישנן חברות שכוחן בשוק כבר אינו דומיננטי , דרגת הפיקוח מועברת לפרק ז' ,האגף מבצע מעת לעת בדיקת רווחיות על פי שיטת סוארי אם רווחיותם תחרוג מהמקסימום יוחזרו לפיקוח רגיל, ואם לא, תישקל אפשרות שחרור מלא מפיקוח על מחירים.
**המלצות המפקח מובאים לאישור ועדת המחירים הבין-משרדית

 

המוצרים והשירותים נמצאים תחת פיקוח מחירים

פרק ה' - קביעת מחירים
 • חומצה זרחתית ירוקה מתוצרת חברת רותם אמפרט
 
פרק ו' - בקשה להעלאת מחירים
 • קמח חיטה כשר לפסח
 • לחם אחיד ולבן, רגיל ופרוס, חלה
 • שמרים לתעשיה מתוצרת חברת פאקא תעשיות בע"מ.
 • עמילן - מתוצרת גלעם בע"מ.
 • גלוקוזה - מתוצרת גלעם בע"מ.
 • מלח מאכל כמפורט להלן: מלח מטבח רגיל, מלח מטבח מעולה, מלח שולחן מעולה, ומלח שולחן מעולה גס.
 • חומרי נפץ, פתילים ונפצים - מתוצרת חרושת חומרי נפץ בע"מ.
 • אתילן - מתוצרת כרמל אולפינים בע"מ.
 • זכוכית שטוחה - מתוצרת חברת פניציה אמריקה ישראל בע"מ.
 • זכוכית ביטחון - מתוצרת חברת פניציה אמריקה ישראל בע"מ.
 • אלקטרודות לריתוך - מתוצרת חברת זיקה בע"מ.
 • שפורפרות מחמרן - מתוצרת חברת אלומית בע"מ. 
 • מדי מים - מתוצרת ארד דליה בע"מ.
 • שפופרות מפלסטיק - מתוצרת חברת לגין ביח"ר לקופסאות ופחים בע"מ - טובופלסט
 • שירותי בדיקות הניתנים בידי אלה:
  • מכון התקנים הישראלי
  • מעבדות מילודע
  • מוסד הטכניון למחקר ופיתוח
פרק ז' - דיווח על רווחיות ומחירים
 • קמח חיטה
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו