כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 אסטרטגיה ותכנון מדיניות

 
 

היחידה אחראית על תכנון וגיבוש אסטרטגיה ומדיניות לטווח ארוך וכן על תכניות העבודה של הרשות בהיבטי תכנון, מעקב וביצוע.

תפקידי היחידה

 • אחריות על מכלול פעולות הקשורות בקידום מדיניות הרשות לטווח בינוני וארוך
 • פיתוח, קידום, ליווי,והטמעה של שיטות, תהליכי תכנון אסטרטגי, יישום מדיניות וקביעת סדרי עדיפויות.
 • גיבוש תכנית העבודה השנתית והרב שנתית של הרשות תוך תאום עם מנהלי היחידות המקצועיים.
 • ביצוע מעקב, בקרה, מדידת תפוקות ויישום תכנית העבודה וסיוע בהערכת מדיניות.
 

חזון הרשות

​​חזון הרשות

קיום סחר הוגן בכל צורות השיווק והמכירה בין עוסק לצרכן ובין עוסק לעוסק על בסיס האינטרס הכלכלי של הצרכן, הגנתו והעצמתו.​​
 
 
 

מטרות ויעדים


מטרות הרשות

 

 • התווית התנהגות נורמטיבית של עוסקים וצרכנים.
 • פיתוח, קידום ויישום מדיניות צרכנות אפקטיבית, שתסייע לצרכנים למלא את

 

תפקידם בהבטחת כלכלה דינאמית, שתהווה גורם חיוני לעידוד התחרות במשק

ולצמיחה כלכלית.

 

 • פיתוח, קידום ויישום מדיניות המונעת פרקטיקות מסחריות בלתי הוגנות על ידי עוסק.
 • עידוד רגולציה עצמית, לטובת כלל המשק, לצורך הנעת כלכלה דינאמית והוגנת.

 


יעדי הרשות

 

 • יישום חוקים בתחום הגנת הצרכן באמצעות קיום מנגנונים יעילים ואפקטיביים של הסדרה ואכיפה.
 • הסברה, הדרכה והעלאת מודעות של הצרכן והעוסק.
 • עידוד עוסקים להקמת מנגנוני אכיפה עצמאיים.
 • יצירה ומ​יסוד בסי​ס מעשי לשיתוף פעולה עם ארגונים פנים וחוץ ממשלתיים משיקים הן בכובעם כעוסקים והן בכובעם כצרכנים.

 


 

מדריך תכנון

​מדריך זה נועד לשמש כלי עזר להתוויית תהליך התכנון בתוך הרשות להגנת הצרכן ולסחר
הוגן וליצירת תשתית מושגית משותפת לאגפים השונים ברשות.

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו