הנחיות הממונה

 
 
 
 
 
 
 
 
כותרתמטהנושאמטה
גילוי דעת תיקון 55 לחוק הגנת הצרכן סופי – 26.2.19הנחיות חקיקה
הנחיית ממונה - ביטול עיסקה בתחפושות 29.1.2019ביטול עיסקה
הנחיית ממונה - סימון מחירי טובין בהשוואה למדינות זרות - 12.12.2018הצגת מחיר לצרכן
הנחיית ממונה - אופן הסימון של מחירי טובין בהשוואה למדינות זרות - 28.1.2018הצגת מחיר לצרכן
הנחית ממונה - שלט מדיניות החזרת מוצרים ותקנות ביטול עסקהביטול עיסקה
הנחיית ממונה סימון מוצרי הלבשה בעברית יולי 2018ביטול עיסקה
הנחיית ממונה שיווק בתקופת אבל נוסח סופי יולי 2018ביטול עיסקה
הנחיית ממונה: שקיפות תשלומים בעסקה מתמשכת - 18.6.18פירוט חיובים
הנחיית ממונה: ביטול עסקה לרכישת טובין שיוצרו על פי מידות או דרישות מיוחדות של הצרכן - 11.6.18ביטול עיסקה
הארכה נוספת של תקופת ההיערכות ליישום ההנחיה בעניין פרסום מחיר ללילה לאדם בחדר זוגי - לפרסום מחירים במלונות בחו"ל בלבד - 18.2.18תקנות הגנת הצרכן
הנחייה בעניין חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 53), התשע"ז-2017 בנושא שינוי תכנית הטבות לצרכן או סיומה - 11.12.17תקנות הגנת הצרכן
הארכת תקופת ההיערכות - פרסום בענף המלונאות "מחיר ללילה לאדם בחדר זוגי" - 29.1.18תקנות הגנת הצרכן
הנחייה בעניין חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 52), התשע"ז-2017 בנושא דרכי ביטול עסקה וחובת גילוין - 26.11.2017ביטול עיסקה
השלמה להנחיה בנושא פרסום בענף המלונאות - "מחיר ללילה לאדם בחדר זוגי" - 4.12.2017הצגת מחיר לצרכן
פרסום בענף המלונאות - "מחיר ללילה לאדם בחדר זוגי" - 30.11.2017הצגת מחיר לצרכן
חובת גילוי פרטים לעניין המקום בו העוסק אינו מספק נכס או שירות 1.10.17מכירת מוצרים
הנחייה בעניין חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 51), התשע"ז-2017 בנושא הצבת מכשיר שקילה במכר טובין לפי משקלמכירת מוצרים
הנחיה בעניין חוק הגנת הצרכן תיקון מס' - 47, התשע"ו- 20 ב טול עסקה ברוכלות ועסקת מכר ביטול עיסקה
הנחייה - תקנות הגנת הצרכן (חובת גילוי פרטים במכירת קרקע שאינה זמינה לבניה) התשע"ז - 2016תקנות הגנת הצרכן
הנחיה תקנות הגנת הצרכן - גילוי פרט מהותי לגבי שירות משלוח טוביןתקנות הגנת הצרכן
הנחיה בעניין תיקון מס' - 44 לחוק הגנת הצרכן עסקה לתקופה קצובהתקנות הגנת הצרכן
הנחיה בעניין תיקון 45 לחוק הגנת הצרכן חוק הפופקורןתקנות הגנת הצרכן
חובת גילוי מוצר מזון בפיקוח, התשע"ה - 201תקנות הגנת הצרכן
הבהרת היועצת המשפטית - תיקון 46 לחוק הגנת הצרכןחשבוניות וקבלות
חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 46) התשע"ו-2016-הנחית ממונה הנחיות חקיקה
גביית עמלות ברכישה בכרטיסי חיוב, 06.09.2015פירוט חיובים
גביית עמלות ברכישה בכרטיס חיוב, 06.09.2015ביטול עיסקה
חוות דעת משפטית והנחיה תווי קנייה ושובר מתנה, 06.09.2015תווי קנייה
הנחיית הממונה ביטול עסקה לאחר פתיחת אריזה, 28.04.2015ביטול עיסקה
הנחיית ממונה–חובת גילוי משקל של מוצר , 29.04.2015הצגת מחיר לצרכן
הנחיית הממונה – תיקון 42 הרחבת סעיף 18ב לחוק הגנת הצרכן – שירות טלפוני חינם וזמן המתנה למענה טלפוניביטול עיסקה
הנחיות בעניין תקנות קידום התחרות בענף המזון (שקיפות מחירים), התשע"ה – 2014הצגת מחיר לצרכן
הנחיה בעניין תיקון מס' 39 לחוק הגנת הצרכן, 22.01.2015הנחיות חקיקה
הנחייה לעוסקים בעניין תיקון מס' 41 לחוק הגנת הצרכן - חובת זיהוי העוסקהנחיות חקיקה
תווי קניה המופצים על ידי הרשתות - הנחיות לרשתות השיווקתווי קנייה
שימוש בביטוי עור תעשייתי 26.09.06הצגת מחיר לצרכן
פרסום מבצעים (טיסות,חבילות נופש וכו) 29.08.10ביטול עיסקה
עסקה מתמשכת לרכישת שירותי רפואה 17.10.10הצגת מחיר לצרכן
סימון מחירים בחנויות תכשיטים 14.09.2009הצגת מחיר לצרכן
מינימום לילות בבתי מלון 16.02.10הצגת מחיר לצרכן
חובת גילוי מפורטת של זכות הביטול לצרכניםביטול עיסקה
זיכוי בשל ביטול עסקה 01.05.12ביטול עיסקה
הקטנת מוצרים 26.09.06הצגת מחיר לצרכן
הנחיית הממונה על הגנת הצרכן בנוגע להצגת מחירים בעסקאות מכר מרחוקהצגת מחיר לצרכן
הנחיות הממונה לעניין גביית דמי אבטחה במסעדותהצגת מחיר לצרכן
הנחיות בנושא תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) 14.10.10ביטול עיסקה
הנחיה לעוסקים בעניין מתן הודעה לצרכנים על סיום עסקה קצובההנחיות חקיקה
הגבלת מוצרים הנמכרים במבצע 17.10.10מכירת מוצרים
האותיות בחוזה אחיד ובתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן 15.12.2011חוזים
ביטול רכישת חבילות נופש וכרטיסי טיסה בעסקת מכר מרחוק-תיקון10.07.11ביטול עיסקה