כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 מידע לצרכנים

 
 
​ צרכן נכבד,

הפרסום להלן נועד לסייע לציבור ​הרחב על ידי מתן מידע כללי וראשוני לגבי זכויותיו ואיננו סוקר את כל סעיפי החוק. המידע הניתן כאן אינו מחליף, מוסיף, גורע או משנה מהוראת כל דין או נוהל והוא כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת. בכל מקרה של ספק או סתירה, יקבעו ההוראות שבחוק.
 

אין במידע הניתן כאן כדי לחייב את הרשות או ליצור זכויות שאינן מוקנות בהוראת כל דין.
 

לנוחיותכם ליד כל סעיף יש קישור בעזרתו ניתן להגיע לחקיקה המתאימה לצורך קבלת מידע מלא ומפורט.

 
חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981​ הינו מקור הסמכות של הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן ושל הרשות להגנת הצרכן ולסחר ההוגן.

להלן מידע והדרכה לגבי זכויותיך מכוח החקיקה הצרכנית וזאת על מנת לאפשר קבלת החלטות מושכלות, בטרם ביצוע עסקה.

לתשומת לבך, חוק הגנת הצרכן חל רק על עסקאות צרכניות בין צרכן לעוסק בהן נרכש נכס או שירות על ידי צרכן לשימוש שעיקרו, אישי, ביתי או משפחתי ואינו חל על עוסק שרכש נכס או שירות.
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו