כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 דבר הממונה

 
 

​​‏                                                                                                                11 יוני, 2017     

 
הרשות להגנת הצרכן ולסחר ההוגן הפכה בשנתיים האחרונות על פניה את ההגנה על הצרכן בישראל. כניסתו לתוקף של תיקון 39 לחוק הגנת הצרכן והסחר ההוגן והגידול בהיקף כוח האדם נתנו לה כלים להפיכת גורם מרתיע במשק, והתוצאות בשטח מורגשות. מאות עיצומים כספיים במיליוני שקלים מוטלים, ואף נגבים בפועל.
                                                                                                
אף על פי כן, ההרתעה עדיין אינה מספיקה – העסקים עדיין אינם חוששים מהרשות כפי שהם חוששים מרשויות המס. לכן המטרה הראשונה שלי כממונה היא להעצים עוד ועוד את ההרתעה של הרשות. המשמעות היא לא רק המשך האכיפה הממוקדת בעזרת מודיעין איכותי, אלא גם תגבור הדברור שלה, המשך הגידול בכוח האדם וכן פיתוח כלים למדידת האפקטיביות של האכיפה. לכן אנחנו נערכים למדוד באופן מתמשך את התפישות של העוסקים באשר לחששם להיתפש, ובאיזו מידה הם ביצעו שינויים בעסק שלהם למניעת הפרות.

התפישה הרווחת בעולם היא שכאשר יש בידי האוכף נשק חזק, הוא משיג תוצאות טובות יותר דווקא בדיבור רך! לכן חיזוק ההרתעה יאפשר לפתח את הכלים הרגולטורים היותר רכים - האכיפה העצמית, האכיפה הפנימית, פיתוח קודים וולונטריים ועוד. אלה כלים משלימים, שלא ניתן לעשות בהם שימוש כל עוד ההרתעה אינה מחלחלת בתודעת העוסקים. חיזוק ההרתעה ופיתוח כלים משלימים כאלה עשויים בסופו של תהליך הדרגתי לאפשר גם הפחתה משמעותית בנטל הרגולטורי.

הרשות פועלת להעצמת צרכנים והעלאת מודעותם לזכויותיהם באמצעות מתן מידע וטיפים באתר הרשות, הסברה/קמפיינים ופיתוח הקשר הישיר עם הצרכן. כך, למשל, המענה האנושי לפניות הורחב לכל ימות השבוע והטיפול בפניות הציבור כבר מצוי בהליך מחשוב והתייעלות.

החוק שלנו מכונה החוק להגנת הצרכן "ולסחר הוגן". אלא שאין בו הגדרה וכלים לשם עידוד סחר הוגן. אנחנו שוקדים בימים אלה על פיתוח תפישה מקצועית וערכית, שתסייע ליצוק תוכן למנדט שנותן לנו החוק. 

החזון ארוך הטווח שלי הינו החזרת האמון ההדדי בין הצרכן לעוסק בשווקים. זהו אינטרס כלל משקי. יהיה בכך כדי תרום להקצאה נכונה ויעילה של המשאבים הן של העוסק, והן של הצרכן, ועידוד התחרות ההוגנת בשווקים. כך יעלו הצריכה והצמיחה ויפחת יוקר המחיה, לתועלת כולם.

מצאתי עם הגעתי עובדים ועובדות איכותיים ובעלי מוטיבציה יוצאת מן הכלל. קיימת ברשות תחושה של יצירה ושל שותפות בשינוי חברתי עמוק. שליחות אינה מילה גסה. תחושת שליחות הינה מציאות רווחת ברשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן. אני ברשות מתחילת אפריל השנה. החודשיים הראשונים שלי בתפקיד הספיקו כדי שאהיה גאה מאד להצטרף לשורותיה. 

מיכאל אטלן, עו"ד         
הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן


   ​

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו