משרד הכלכלה והתעשייה

כלים ומאגרי מידע

 

 טפסים ותשלומים

 
 
 
 
 

באתר זה מוצגים טפסים ותשלומים של משרד הכלכלה והתעשייה.

בהתאם להחלטת ממשלה מספר 1754 מיום 31.7.2016, הועבר תחום התעסוקה ממשרד הכלכלה והתעשייה למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. טפסים ותשלומים בנושאי תעסוקה מפורסמים באתר הטפסים של תחום תעסוקה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 

לחיפוש שירות בנושא מסוים לחצו כאן

select
select
 
 
 
שם השירותמטהיחידות קשורות   נושאים   סוג מסמך  
  בקשה לאישור שחרור מהמכס  
משקלות ומידות
טופס מקוון
  טופס מקוון - בקשה לאישור דגם  
משקלות ומידות
טופס מקוון
  טופס מקוון -בקשה לחידוש מבדקת שירות  
משקלות ומידות
טופס מקוון
  טופס מקוון - בקשה לאישור מבדקת שירות  
משקלות ומידות
טופס מקוון
  בקשה לחידוש אישור מעבדה  
משקלות ומידות
טופס מקוון
  טופס מקוון - בקשה לאישור מעבדה  
משקלות ומידות
טופס מקוון
  בקשת ערר על החלטות הוועדה  
משקלות ומידות
טופס מקוון