משרד הכלכלה והתעשייה

כלים ומאגרי מידע

 

 טפסים ותשלומים

 
 
 
 
 

באתר זה מוצגים טפסים ותשלומים של משרד הכלכלה והתעשייה.

בהתאם להחלטת ממשלה מספר 1754 מיום 31.7.2016, הועבר תחום התעסוקה ממשרד הכלכלה והתעשייה למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. טפסים ותשלומים בנושאי תעסוקה מפורסמים באתר הטפסים של תחום תעסוקה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 

לחיפוש שירות בנושא מסוים לחצו כאן

select
select
 
 
 
שם השירותמטהיחידות קשורות   נושאים   סוג מסמך  
  Commercial Cooperation Undertaking Completion Form
הרשות לשיתוף-פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות
רשות לשיתוף פעולה תעשייתי
פעילות בינלאומית
קובץ להורדה
  Credit Claim Form
הרשות לשיתוף-פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות
רשות לשיתוף פעולה תעשייתי
פעילות בינלאומית
קובץ להורדה
  Foreign Supplier Company Information Form
הרשות לשיתוף-פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות
רשות לשיתוף פעולה תעשייתי
פעילות בינלאומית
קובץ להורדה
  Foreign Supplier’s Undertaking form for Commercial Cooperation
הרשות לשיתוף-פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות
רשות לשיתוף פעולה תעשייתי
פעילות בינלאומית
קובץ להורדה
  Umbrella Industrial Cooperation Agreement
הרשות לשיתוף-פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות
רשות לשיתוף פעולה תעשייתי
פעילות בינלאומית
קובץ להורדה