משרד הכלכלה והתעשייה

כלים ומאגרי מידע

 

 טפסים ותשלומים

 
 
 
 
 

באתר זה מוצגים טפסים ותשלומים של משרד הכלכלה והתעשייה.

בהתאם להחלטת ממשלה מספר 1754 מיום 31.7.2016, הועבר תחום התעסוקה ממשרד הכלכלה והתעשייה למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. טפסים ותשלומים בנושאי תעסוקה מפורסמים באתר הטפסים של תחום תעסוקה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 

לחיפוש שירות בנושא מסוים לחצו כאן

select
select
 
 
 
שם השירותמטהיחידות קשורות   נושאים   סוג מסמך  
  פרטי חשבון בנק לצורך הקצבות פיתוח לרשויות
כספים וחשבונות
תעשייה
טופס מקוון
  בקשה לפתיחת/עדכון יחיד שאינו עוסק מורשה
כספים וחשבונות
מסחר וצרכנות
טופס מקוון
  עדכון חברות שילוח ועובדים
תעשייה
תעשייה
טופס מקוון
  רשימון יבוא מקוצר- יהלומים ואבני חן
תעשייה
יבוא ויצוא
טופס מקוון
  התחייבות היבואן - יבוא של זיקוקין דינור מקצועיים המיועדים לשימוש מפעילי זיקוקין בלבד ואמצעי סימון ימיים
תעשייה
יבוא ויצוא
טופס מקוון
  תצהיר בדבר יבוא מסמן לייזר לשימוש מקצועי בלבד ושאינו בדרגת סיכון 1 או 2 (נספח א)
תעשייה
יבוא ויצוא
טופס מקוון
  תצהיר יבואן ליבוא מסמן לייזר לשימוש הציבור הרחב (נספח ב)
תעשייה
יבוא ויצוא
טופס מקוון
  פנייה לנספח
מינהל סחר חוץ
  טופס מקוון
  בקשה לרישיון יבוא חלוקת מכסות ליבוא בפטור ממכס או במכס מופחת
מינהל סחר חוץ
מינהל תעשיות
סחר חוץ
פעילות בינלאומית
תעשייה
יבוא ויצוא
טופס מקוון
  בקשה לפטור לפי סעיף 2 (ג) (2) לצו יבוא חופשי (נספח 3 להוראת מנכ"ל 2.6)
מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
מינהל תעשיות
מחוז חיפה והצפון
מחוז ת"א והמרכז
תעשייה
פטור לפי סעיף 2ג2
יבוא
טופס מקוון
  יבוא חלקי חילוף לשם מתן שירות - תצהיר(נספח 8 להוראת מנכ"ל 2.6 )
מינהל תעשיות
מחוז חיפה והצפון
מחוז ת"א והמרכז
מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
יבוא ויצוא
תעשייה
פטור לפי סעיף 2ג2
טופס מקוון
  יבוא לשימוש עצמי לשם תצוגה ובדיקת שוק או חלקי חילוף - הצהרה (נספח 13 להוראת מנכ"ל 2.6)
מינהל תעשיות
מחוז ת"א והמרכז
מחוז חיפה והצפון
מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
יבוא ויצוא
תעשייה
פטור לפי סעיף 2ג2
טופס מקוון
  פטור מחובת סימון בעברית - הצהרה (נספח 14 להוראת מנכ"ל 2.6 )
מינהל תעשיות
מחוז חיפה והצפון
מחוז ת"א והמרכז
מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
יבוא ויצוא
תעשייה
פטור לפי סעיף 2ג2
טופס מקוון
  פטור מאישור תקן רשמי ביבוא כמויות קטנות - התחייבות (נספח 16 להוראת מנכ"ל 2.6)
מינהל תעשיות
מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
מחוז חיפה והצפון
מחוז ת"א והמרכז
יבוא ויצוא
תעשייה
פטור לפי סעיף 2ג2
טופס מקוון
  ספקי כוח חיצוניים לציוד מחשב - תצהיר (נספח 17 להוראת מנכ"ל 2.6)
מינהל תעשיות
מחוז ת"א והמרכז
מחוז חיפה והצפון
מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
יבוא ויצוא
תעשייה
פטור לפי סעיף 2ג2
טופס מקוון