עצור

זירות הפעולה של רשות החדשנות

 

 הזנק חברות בצמיחה מערך בינלאומי

תשתית טכנולוגית

ייצור מתקדם 

חברתי ציבורי

 

כלים ומאגרי מידע

 
 

עכשיו ברשת החברתית

 

 
 

 

 
 

   

 

  

הגשת בקשה 
סטטוס בקשה 
אישורי השקעות והטבות מס 
 
טפסים
נהלים ותקנות 
מוקד פניות הציבור 
צור קשר 

R&D INCENTIVE PROGRAMS