מסלול תנופה - סיוע ליזמים טכנולוגיים מתחילים

 
 
מסלול תנופה מיועד ליזמים בראשית דרכם המעוניינים לגבש ולקדם רעיון טכנולוגי חדשני לשלב המחקר והפיתוח בו יוכלו לגייס מימון להמשך פיתוח ומסחור המיזם.

מטרת המסלול

סיוע להוכחת היתכנות טכנולוגית וישימות עסקית של המיזם.

למי מיועד המסלול?

 • יזם פרטי, קבוצת יזמים, או חברות חדשות (בהתאם להנחיות) העוסקות בכל ענפי התעשייה.

מה מקבלים

 • מענק  בשיעור של עד 85% מהתקציב המאושר ועד לתקרת מענק של 200,000 שקלים לתקופה של עד שנתיים: 100,000 ₪ לשנה + 100,000 ₪ לשנה נוספת.
 • המענק משמש ל: בניית אב-טיפוס, הגנה על קניין רוחני ופיתוח עסקי ראשוני.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

 • תנאים נוחים ליזם: היזם אינו מחויב לעזוב את מקום עבודתו או להקים חברה כתנאי לקבלת תמיכה במסגרת תנופה. היזם לא נדרש לוותר על זכויותיו במיזם או להקצות מניות למדינה בתמורה למענק.
 • תמיכה שהיא תו איכות: תמיכת תנופה מאפשרת ליזם לבחון את כדאיות המיזם ומשקפת הבעת אמון מקצועית ואובייקטיבית בפוטנציאל הגלום במיזם - כך יכול היזם לגייס הון נוסף בסיוע המימון הראשוני.
 • המשכיות ברשות החדשנות: לאחר תקופת התמיכה במסגרת תנופה, רשאי המיזם לפנות לאחד ממסלולי הסיוע הנוספים שמציעה רשות החדשנות: חממות טכנולוגיות, חברות מתחילות, קרן המו"פ, קרנות דו-לאומיות ועוד.

תנאי המסלול

מקבל המענק יהיה מחויב בתנאים הבאים:

 • יזם פרטי/קבוצת יזמים תושבי מדינת ישראל המתגוררים בה דרך קבע, שהם בני 18 לפחות במועד הגשת הבקשה. (פרט ליזמים אשר בידיהם ויזת חדשנות)
 • חברה חדשה הרשומה בישראל –
  o החברה הוקמה לצורך ביצוע המיזם נשוא הבקשה
  o אין לחברה מכירות ממועד הקמתה
  o היקף המימון שגייסה מיום הקמתה אינו עולה על 400,000 ₪
  o אחזקת היזמים במניות החברה היא כאנשים פרטיים (לא חברות בבעלותם)
  o החברה נמצאת בבעלות משותפת של היזם/ים ומוסד אקדמי/מחקרי/רפואי ישראלי, בכפוף להסדר זכויות בקניין הרוחני, כמפורט בנהלי תכנית תנופה.
 • על היזם/יזמים/חברה לפעול על פי חובת הדיווח, חובת הרישום, חובת תמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני בהתאם לחוק החדשנות, מסלול הטבה מס' 9 ונהלי המסלול

קריטריונים להערכת בקשה

 • יכולות היזם וצוות הפיתוח ובכללן יכולות ביצוע הפיתוח במסגרת לוח זמנים מחייב
 • גודל השוק העולמי וההזדמנות העסקית קיום מודל עסקי מגובש למימוש מסחרי של הרעיון
 • המוצר ורמת החדשנות הטכנולוגית ובכללן מידת היכולת להגן על הקניין הרוחני
 • מידת התרומה של המענק לקידום משמעותי של הרעיון לקראת גיוס הון והמשך הפיתוח והמסחור

קולות קוראים וזמני הגשה

 • יזם/חברה המעוניינים להגיש בקשה יכולים לעשות זאת באופן שוטף במהלך השנה.

איך מגישים בקשה?

הגשה תעשה באמצעות אתר האינטרנט (לא מטלפון נייד), בצירוף טפסים ומסמכים הדרושים טרם הגשת הבקשה המקוונת תוך שימוש בטופס מקוון והנחיות להגשה מקוונת במסלול תנופה.

לתמיכה טכנית יש לפנות למוקד התמיכה בטלפון: 1-800-200-560.
שאלות בנושא הגשת הבקשה יש להפנות למחלקת השירות בכתובת המייל: Klita@innovationisrael.org.il או בטלפון: 03-7157900
 

הטפסים הדרושים להגשת הבקשה:
 • כאשר מגיש הבקשה הוא יזם פרטי:
  1. קורות חיים של היזם.
  2. סריקת תעודת זהות (עמוד ראשון +  עמוד כתובת).
  3. כל הנספחים המופיעים בסעיף 9 בטופס הבקשה – בקובץ ZIP.
       
 • כאשר מגישי הבקשה הם קבוצת יזמים:
  1. קורות חיים של כל אחד מהיזמים.
  2. סריקת תעודת זהות (עמוד ראשון +  עמוד כתובת), של כל אחד מהיזמים
  3. הצהרה על מינוי יזם מוביל.
  4. כל הנספחים המופיעים בסעיף 9 בטופס הבקשה – בקובץ  ZIP.
       
 • כאשר מגישת הבקשה היא חברה חדשה:
  1. תעודת התאגדות חברה מרשם החברות
  2. קורות חיים של בעלי המניות בחברה וכל המעורבים בתוכנית.
  3. כל הנספחים המופיעים בסעיף 9 בטופס הבקשה – בקובץ ZIP.
  4. חברה שאינה חדשה, תצרף הצהרת רו"ח על העדר פעילות.

לפרטים ויצירת קשר

לשאלות ויצירת קשר עבור יזמים המתעניינים במסלול תנופה: ContactUs@innovationisrael.org.il או בטלפון: 03-7157900.
זירת הזנק
דוא"ל: SU@innovationisrael.org.il 
עודכן לאחרונה בתאריך: 08/08/2017 00:00
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 
לוגו רשות החדשנות

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות