מסלול תנופה - סיוע ליזמים טכנולוגיים מתחילים

 
 
מסלול תנופה מיועד ליזמים בראשית דרכם המעוניינים לגבש ולקדם רעיון טכנולוגי חדשני לשלב המחקר והפיתוח, בו יוכלו לגייס מימון להמשך פיתוח ומסחור המיזם.

מטרת המסלול

 • סיוע להוכחת התכנות טכנולוגית וישימות עסקית של המיזם לרבות בניית אב טיפוס.

קהלי יעד

 • יזם פרטי או קבוצת יזמים, תושבי ישראל, המתגוררים בה דרך קבע, שהם בני 18 לפחות במועד הגשת הבקשה.
 • חברה חדשה הרשומה בישראל, שאין לה עדיין מכירות או השקעה משמעותית והוקמה לצורך ביצוע המיזם נשוא בקשת התמיכה ונמצאת בבעלות היזמים עצמם כאנשים פרטיים (לא חברות).
 • חברה חדשה הרשומה בישראל, הנמצאת בבעלות משותפת של היזם/ים ומוסד אקדמי/מחקרי/רפואי ישראלי, בכפוף להסדר זכויות בקניין הרוחני, כמפורט בנהלי תכנית תנופה.

למה כדאי?

 • תנאים נוחים ליזם – היזם אינו מחויב לעזוב את מקום עבודתו או להקים חברה כתנאי לקבלת תמיכה במסגרת תנופה. היזם לא נדרש לוותר על זכויותיו במיזם או להקצות מניות למדינה בתמורה למענק ויכול להירשם כחברה רק לאחר אישור בקשתו לתמיכה. היזם קובע את קצב הביצוע המתאים לו - מנגנון ידידותי המבוסס על החזר של הוצאות פיתוח בפועל.
 • תמיכה שהיא תו איכות – תמיכת תנופה מאפשרת ליזם לבחון את כדאיות המיזם ומשקפת הבעת אמון מקצועית ואובייקטיבית בפוטנציאל הגלום במיזם – כך יכול המיזם לגייס הון נוסף בסיוע המימון הראשוני.
 • המשכיות ברשות החדשנות – לאחר תקופת התמיכה במסגרת תנופה, רשאי המיזם לפנות לאחד ממסלולי הסיוע הנוספים שמציעה רשות החדשנות: חממות טכנולוגיות, חברות מתחילות, קרן המו"פ, קרנות דו לאומיות ועוד (מיזם שנתמך בעבר במסגרת מסלול אחר של רשות החדשנות מנוע מלקבל את תמיכת תנופה).

מה מקבלים?

 • ​המענק הניתן במסגרת מסלול תנופה הוא בשיעור של עד 85% מהתקציב המאושר ועד לתקרת מענק של 200,000 ₪  לתקופה של עד שנתיים.
 • כספי המענק משמשים ל:בניית אב טיפוס, הגנה על קניין רוחני ולפיתוח עסקי ראשוני לרבות - חומרים, רכיבים מתכלים, קבלני משנה, יועצים טכניים, יועצי שיווק, עורכי פטנטים והצגה בתערוכות (לא מיועד להוצאות שכר, ותקורות).

תנאי המסלול

מקבל המענק יהיה מחויב בתנאים הבאים:

 • חובת רישום הוצאות.
 • דיווח על הוצאות ועל התקדמות המיזם למחלקת תשלומים ברשות החדשנות
 • תשלום תמלוגים לקרן תמורה במידה והמיזם נושא רווחים, בהתאם לתקנות שיעור התמלוגים.
 • שימור הידע/הקניין הרוחני של המיזם בישראל. היה ובעלי המיזם יבקשו להעביר את הקניין הרוחני לחו"ל, יהיה עליהם לקבל את אישור רשות החדשנות מראש ולשלם למדינה חלק יחסי של התמורה, בהתאם לאחוז המענק מתוך סך הוצאות המו"פ של המיזם (ראה את נוסחת ההחזר במקרה של העברת ידע לחו"ל).

הגשת הבקשה

הגשה תעשה באמצעות האינטרנט, תוך שימוש בטופס מקוון והנחיות להגשה מקוונת במסלול תנופה. הטפסים הדרושים להגשת הבקשה:

 • כאשר מגיש הבקשה הוא יזם פרטי:
  1. קורות חיים של היזם.
  2. סריקת תעודת זהות (עמוד ראשון +  עמוד כתובת).
  3. כל הנספחים המופיעים בסעיף 9 בטופס הבקשה – בקובץ ZIP.
       
 • כאשר מגישי הבקשה הם קבוצת יזמים:
  1. קורות חיים של כל אחד מהיזמים.
  2. סריקת תעודת זהות (עמוד ראשון +  עמוד כתובת), של כל אחד מהיזמים
  3. הצהרה על מינוי יזם מוביל.
  4. כל הנספחים המופיעים בסעיף 9 בטופס הבקשה – בקובץ  ZIP.
       
 • כאשר מגישת הבקשה היא חברה חדשה:
  1. תעודת התאגדות חברה מרשם החברות
  2. קורות חיים של בעלי המניות בחברה וכל המעורבים בתוכנית.
  3. כל הנספחים המופיעים בסעיף 9 בטופס הבקשה – בקובץ ZIP.
  4. חברה שאינה חדשה, תצרף הצהרת רו"ח על העדר פעילות.

יצירת קשר

 • לשאלות בנושא הגשת בקשות לתמיכה ויצירת קשר עבור יזמים המתעניינים במסלול תנופה: ContactUs@innovationisrael.org.il
 
 
עודכן לאחרונה בתאריך: 18/11/2015 00:00
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 
לוגו רשות החדשנות

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות