תכנית לעידוד השקעות בחברות בתחום תחליפי נפט לתחבורה

 
 
התכנית מציעה תנאים אטרקטיביים למשקיעים וסיוע לחברות טכנולוגיות כדי לקדם את תחום תחליפי הנפט בישראל ולהרחיב את מאגר מקורות המימון הזמינים עבור חברות ישראליות בתחום
​​ כל זאת בשאיפה להוביל להפחתת התלות העולמית בנפט כמקור אנרגיה לתחבורה.​​​​

מטרת התכנית

עידוד משקיעים פיננסיים ואסטרטגיים, בישראל ומחוצה לה, להשקיע בחברות ישראליות העוסקות בפיתוח ויישום טכנולוגיות בתחום תחליפי נפט לתחבורה, כגון סוללות לרכב חשמלי, תאי דלק, דלק ביולוגי וסינטטי ועוד.​

קהלי יעד

 • ​התכנית מיועדת למשקיעים, ישראליים או זרים, המעוניינים להשקיע בחברות ישראליות בתחום תחליפי הנפט לתחבורה.
 • במקביל פונה התכנית אל חברות טכנולוגיות ישראליות בתחום תחליפי הנפט לתחבורה.​

מה מקבלים?

החברות נהנות מ:

 • סיוע כספי בדמות הלוואה בשיעור של 50% מסך הסכום שהושקע על ידי המשקיע הפרטי.
 • סכום הלוואה בגין השקעת משקיע בחברה, שינוע בין 750 אלף ₪ (כנגד 1.5 מיליון ₪ שיושקעו על ידי משקיע פרטי) ל-12 מיליון ₪ (כנגד 24 מיליון ₪ שיושקעו על ידי משקיע פרטי).
 • סכום הלוואות מצטבר מקסימאלי של 30 מיליון ₪ (כנגד 60 מיליון ₪ שיושקעו על ידי משקיעים פרטיים), אותו תוכל חברה לקבל בתקופת התכנית (עד שנת 2020).
  החברות יחויבו בתשלום החזר תמלוגים רק במידה והמשקיעים לא מימשו את האופציה להחזר ההלוואה בתמורה למניות נוספות בחברה, ורק במידה והמיזם מניב מכירות.
 • החברות יוכלו לפנות לתמיכת התוכנית במקביל לקבלת סיוע ממסלולי סיוע נוספים של רשות החדשנות.

 

המשקיעים נהנים מ:

 • כתב אופציה אשר יוענק על ידי החברה, המקנה למשקיע אפשרות לקבל מניות נוספות בחברה בתנאיי ההשקעה המקורית, בתמורה להחזר מלוא סכום ההלוואה לרשות החדשנות במקום החברה.  
 • השתתפות ממשלתית ניכרת בסיכון הכרוך במימון מחקר ופיתוח של טכנולוגיות חדשניות בתחום תחליפי נפט לתחבורה.

תנאי התכנית

 • ​על החברה להגיש תכנית מו"פ מפורטת עבור טכנולוגיה חדשנית בתחום טכנולוגיית תחליפי נפט לתחבורה.
 • הבקשה תאושר רק במידה והחברה המפתחת מעסיקה אנשי מקצוע בעלי ניסיון והשכלה מתאימים למטרות מחקר ופיתוח תעשייתיים של טכנולוגיות חדשניות בתחום תחליפי נפט לתחבורה.
 • על החברה המפתחת למלא אחרי תנאי הוראת מנכ"ל 04.0 בנושא "התניית סיוע בקיום אחריות חברתית".
 • במידה והמיזם זוכה לסיוע של מסלול תמיכה ממשלתית נוסף, הסיוע הניתן במסגרת התכנית לעידוד השקעות יקוזז מהתקציב המאושר למטרות מו"פ במסגרת המסלול הנוסף.
 • החברה תחויב בתשלום תמלוגים במידה והמשקיעים לא יממשו את האופציה שניתנת להם, ורק במידה והמיזם מניב מכירות, בשיעורים ובתנאים המופיעים  תקנות שיעור התמלוגים.
 • שימור הידע והקניין הרוחני של המיזם בישראל. היה ובעלי המיזם יבקשו להעביר את הקניין הרוחני לחו"ל, יהיה עליהם לקבל את אישור רשות החדשנות ולהחזיר אך ורק את מלוא סכום ההלוואה.
 • לרשימת התנאים המלאה, המפרטת את חובות וזכויות המשקיעים והחברות הטכנולוגיות, ראו את הוראת המנכ"ל 8.21 של התכנית.​

הגשת הבקשה

המסמכים הדרושים להגשת בקשת התמיכה (מופיעים גם בחלקו השמאלי של דף זה):

 •     הצהרה ובקשה בדבר אחריות חברתית
 • טפסי בקשות הסיוע ישלחו בדואר לוועדת התכנית על ידי החברה והמשקיע הפרטי יחדיו, לכתובת: מח' קליטת בקשות, לשכת המדען הראשי, רחוב בנק ישראל 5, ירושלים.

לפרטים נוספים וליצירת קשר

​לשאלות והתייעצות בנושא השקעות בטכנולוגיות קלינטק, אנרגיה ירוקה או אנרגיה חלופית למטרות תחבורה:

גיל שאקי

ראש תחום קלינטק

עודכן לאחרונה בתאריך: 12/11/2015 00:00
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 
לוגו רשות החדשנות

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות