עידוד מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל

 
 
המסלול הינו מסלול המשותף לרשות החדשנות במשרד הכלכלה ולסוכנות החלל הישראלית במשרד המדע והטכנולוגיה. וועדה מקצועית משותפת לרשות החדשנות ולמשרד המדע והטכנולוגיה, היא הגורם המאשר את תכניות המו"פ המוגשות למסלול זה.

מטרת המסלול

 1. עידוד מחקר ופיתוח למציאת פתרונות טכנולוגיים בתחומי החלל השונים.
 2. חיזוק הידע ויכולת הפיתוח הטכנולוגי של התעשייה הישראלית בתחום החלל.
 3. צמצום פערי ידע מול השוק העולמי ושיפור כושר התחרות של התעשייה הישראלית בתחומים אלו, על אף האתגרים המובנים הקיימים בתחום - הסיכון הטכנולוגי המשמעותי ועלויות הפיתוח הגבוהות, כמויות הייצור המוגבלות ויוקר המערכות.

למי מיועד המסלול?

 • לחברות המפתחות מוצרים בתחומי החלל המיועדים להתקנה בלוויינים או בתחנות קרקע המשמשות לשליטה וניהוג לוויינים.
 • לחברות המפתחות מוצרים בתחומי החלל המיועדים לקליטה או שידור נתונים מלוויינים.
 • לחברות המפתחות מכשור וציוד לכיול ובדיקה של מוצרים בתחומי החלל המיועדים להתקנה בלוויינים או קשורים בפעולת לוויינים לרבות התקנת גרסאות שונות של לוויינים שהם ברי מכירה לייצוא.

מה מקבלים

חברה "גדולה" (חברה שמחזורה השנתי גדול או שווה ל 100 מיליון דולר (ארה"ב) בשנה שקדמה להגשת הבקשה)- מענק בשיעור של 50% מהוצאות המו"פ המאושרות.
חברה "קטנה" (חברה שמחזורה השנתי קטן מ 100 מיליון דולר (ארה"ב) בשנה שקדמה להגשת הבקשה) –
א. מענק בגובה 60% באם מדובר במו"פ העוסק במוצרים ומכלולים שמיועדים לקרקע.
ב. מענק בגובה 85% באם מדובר במו"פ העוסק במוצרים ומכלולים המיועדים לפעולה בחלל.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה

 • מו"פ ארוך טווח: המסלול מאפשר עיסוק במו"פ ארוך טווח לפיתוח מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות המקנים לחברה יתרון תחרותי, מאפשרים חדירה לשווקים חדשים ומחזקים את הצמיחה הכללית במשק הישראלי.
 • מודל מימון אטרקטיבי: קרן המו"פ מעניקה הטבות כספיות בהיקפים משמעותיים. המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, ללא תלות ברווחים או בהצלחות עתידיות. חברה נתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.
 • תמיכה שהיא תו איכות: תמיכת רשות החדשנות, שניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים בהמשך הדרך.

תנאי המסלול

 • על הפרויקט לעסוק בפיתוח מוצרים בתחומי החלל על פי המוגדר בהוראות מנכ"ל 8.24.
 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • על החברה המגישה להיות חברה עתירת השקעה במחקר ופיתוח.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות, הוראת מנכ"ל 8.24 ונהלי המסלול.

קריטריונים להערכת בקשה

 • ​המוצר והטכנולוגיה –מידת החדשנות הטכנולוגית, העומק הטכנולוגי, ייחודיות, חסמים טכנולוגיים בפני מתחרים, קיומה של תכנית עבודה מגובשת להשגת יעדי התכנית וההישגים הצפויים בתום התכנית.
 • צוות המו"פ - יכולות צוות המו"פ העומדות לרשות מגיש הבקשה לשם השגת יעדי התכנית.
 • תכנית עסקית – קיום מודל עסקי מגובש למימוש הפוטנציאל הגלום במוצר.
 • השוק המקומי והשוק העולמי - גודל השוק וקצב צמיחתו, נתח השוק הצפוי למוצר בתחום החלל, יתרונות המוצר ומחירו בהשוואה למתחרים.
 • השבחת יכולות של לוויינים שונים ופעולתם – יכולת של המוצר להשביח לוויינים מסוגים שונים או להשביח פעולתם, או להקל על מכשולים או חסמים שמגבילים את הפעולה של הלוויין בחלל.

קולות קוראים וזמני הגשה

​נכון לעכשיו אין קול קורא פעיל.

איך מגישים בקשה?

יש להגיש בקשה באופן מקוון בלבד.
כחלק מההגשה המקוונת יש להוסיף מסמכים אלו כצרופה לבקשה המקוונת:
 1.  טופס הגשת בקשה (Word)
 2. תקציב בקשה (Excel עד 50 עובדים) או תקציב בקשה (Excel מעל 50 עובדים)
 3. טופס הצהרת והרשאה
 4. תעודת התאגדות
 5. טופס ריכוז משאבים (במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה)

 

לתמיכה הטכנית יש לפנות למוקד התמיכה בטלפון: 1-800-200-560.
שאלות בנושא הגשת הבקשה יש להפנות למחלקת השירות בכתובת המייל: klita@innovationisrael.org.il  או בטלפון: 03-7157900.

 
על מנת לפתוח את הטופס המקוון אנא בדקו כי התקנתם את  סרגל הטפסים. בנוסף שימו לב שבשלב זה ניתן לפתוח את הטופס רק באמצעות דפדפן EXPLORER.

 

לפרטים וליצירת קשר

​זירת חברות בצמיחה
דוא"ל: Growth@innovationisrael.org.il
03-7157900/03-7157977
עודכן לאחרונה בתאריך: 08/08/2017 00:00
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 
לוגו רשות החדשנות

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות