מרכזי מחקר ופיתוח של חברות ישראליות גדולות בפריפריה

 
 
מסלול במסגרת קרן המו"פ. למרכזי מחקר ופיתוח באזורי פיתוח ופריפריה יש השפעה רבה על התהוות פעילות כלכלית עצמאית.
שימו לב: הוקדמו תאריכי הגשת בקשות תמיכה למסלול מרכזי מו"פ של חברות ישראליות גדולות בפריפריה לשנת 2018

 

 

מדינת ישראל ורשות החדשנות רואות חשיבות רבה בתמיכה בחברות ישראליות גדולות המקימות מרכז מו"פ באזורים אלה והן מציעות לחברות אלו תמיכה תקציבית והטבות נוספות. ייחודיות המסלול נובעת מהוודאות היחסית לגבי תקצוב הפעילות לתקופה של עד שלוש שנים.

מטרת המסלול

​עידוד חברות גדולות להקים מרכזי מחקר ופיתוח בפריפריה, בשאיפה מתמדת לצמצום הפערים בינה ובין המרכז.

למי מיועד המסלול?

לחברות ישראליות גדולות הרוצות להקים מרכז פיתוח בפריפריה, שמחזור המכירות הכולל שלהן מפעילותן בישראל (בשנה שקדמה להגשת הבקשה לסיוע) - עלה על 100 מיליון דולר.

מה מקבלים?

​אישור רב שנתי לתמיכה כספית בשיעור של 65%-75% מהוצאות המו"פ המאושרות עבור מרכז מו"פ פעיל בפריפריה, לתקופה של בין שנתיים לשלוש שנים.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

 • ​תמיכה תקציבית ודאית: המסלול מאפשר לחברה המעבירה פעילות משמעותית מהמרכז לפריפריה ודאות בנוגע לתקציב פעילותה לתקופה של עד שלוש שנים.
 • מודל מימון אטרקטיבי: מודל זה מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח והקמת המרכז, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות (פרט להחזר תמלוגים).
 • תרומה לטיפוח הפריפריה: החברות המשתתפות במסלול מהוות מנוע צמיחה כלכלי ותורמות לטיפוח חדשנות ולצמצום הפערים בין אזורי פיתוח למרכז.

תנאי המסלול

 • הצהרת החברה אודות כך ש למעלה מ-50% מהיקף הייצור של תוצרי המסלול ייעשה במדינת ישראל.
 • שיעור המשרות בתכנית הרב- שנתית של העובדים המתגוררים בפריפריה מתוך המשרות שאושרו לפי כללית רשות החדשנות ונהליה לא יפחת מ-40% מכלל העובדים בשנה הראשונה לפעילות, מ-50% בשנה השנייה ומ-60% בשנה השלישית.
 • היקף הפעילות של קבלנות המשנה המבוצעת מחוץ לפריפריה לא יעלה על 40% מהיקף התכנית כולה וזו במידה כי וועדת המחקר אישרה כי לא ניתן לבצע את הפעילות האמורה בפריפריה.
 • בכל שנת כספים היקף של סך כל הבקשות המאושרות של חברה במסלול זה לא יפחת מ 10 מיליון ₪. בנוסף, ההיקף המצטבר של סך כל התכניות המאושרות במסלול זה של אותה חברה בכל עת, לא יפתח מ 60 מיליון ₪.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות, בהוראות להסדרת מסלול סיוע למחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה, ובנהלי המסלול. הכפופים למסלול הטבה מס' 1.

קריטריונים להערכת בקשה

 • ​רמת חדשנות וסיכון טכנולוגיים משמעותיים וגבוהים במיוחד של תכנית המו"פ.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולות ביצוע הפיתוח, ויכולות ניהול הפרויקט ומימושו הכלכלי השפעת הפרויקט על בניית יכולות משמעותיות בחברה.
 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של תכנית המו"פ.
 • קיומם (המתבקש) של אתגרים מדעיים/טכנולוגיים ושל סיכוני פיתוח משמעותיים.
 • תרומה טכנולוגית ותעסוקתית של הפרויקט לכלכלה הישראלית.

קולות קוראים וזמני הגשה

הגשות לשנת 2018 יוגשו לא יאוחר מה 30.11.17.

תאריך ועדה צפוי 7 למרץ 2018 או 25 במרץ 2018. צפי למתן תשובות ועדה סוף מרץ 2018. 
 
ניתן להגיש בקשות לתמיכה עבור מספר פרויקטים. את כלל הבקשות יש להגיש במועד אחד כפי שמפורט לעיל למעט בהגשות במסגרת קולות קוראים. באם החברה מגישה בקשה במסגרת קול קורא, עליה לפעול על פי ההנחיות שיפורסמו במסגרתו.

איך מגישים בקשה?

יש להגיש בקשה באופן מקוון בלבד.

כחלק מההגשה המקוונת יש להוסיף מסמכים אלו כצרופה לבקשה המקוונת:
1. טופס הגשת בקשה (Word)
2. תקציב בקשה (Excel עד 50 עובדים) או תקציב בקשה (Excel מעל 50 עובדים)
3. טופס הצהרת והרשאה
4. תעודת התאגדות
5. טופס ריכוז משאבים (במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה)
 
לתמיכה הטכנית יש לפנות למוקד התמיכה בטלפון: 1-800-200-560.
שאלות בנושא הגשת הבקשה יש להפנות למחלקת השירות בכתובת המייל: klita@innovationisrael.org.il או בטלפון: 03-7157900.

לפרטים ויצירת קשר

זירת חברות בצמיחה
דוא"ל: Growth@innovationisrael.org.il
03-7157900/03-7157977​
עודכן לאחרונה בתאריך: 08/08/2017 00:00
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 
לוגו רשות החדשנות

הנחיות, נהלים והוראות

 

 קישורי סיכום