תכנית חברות מתחילות

 
 
התכנית מיועדת לחברות המעוניינות לקדם מיזם טכנולוגי חדשני ולגייס השקעות מהשוק הפרטי. בתכנית קיימים 3 מסלולים: מסלול רגיל, מסלול בני מיעוטים ומסלול חרדים.

מטרה

​התמיכה הממשלתית הניתנת במסגרת מסלול זה נועדה לתת איתות חיובי למשקיעים, וליצור תמריץ להשקעה בחברות מתחילות העוסקות במחקר ופיתוח, ומהוות מרכיב חיוני בעידוד הצמיחה ובהתפתחות התעשייה עתירת הידע במדינת ישראל.

קהלי יעד

למי מיועדת התכנית? 
 •  רשאיות להגיש בקשה לתכנית חברות ישראליות בתחילת דרכן, בכל ענפי התעשייה,המעוניינות לפתח או לשדרג מוצרים חדשניים, לשכלל תהליכי ייצור מקומיים ולהמשיך לפעול ולצמוח במדינת ישראל.
 • כמו כן, התוכנית מציעה תנאים מועדפים לחברות המוחזקות על ידי יזמ/ים מקרב אוכלוסיית בני המיעוטים ומן המגזר החרדי.

מה מקבלים?

חברה מתחילה מסלול רגיל:

 • מענק כספי שלא יעלה על 5 מיליון ש"ח לתקופה של עד שנתיים.
 • תמיכה בשיעור של 50% מהתקציב המאושר לחברה  (חברות הפועלות באזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של  10% וחברות הפועלות בעוטף עזה זכאיות לתוספת של 25%).
 • אפשרות לגייס מימון משלים למענק הניתן על ידי הרשות עד שישה חודשים לאחר אישור הפרוייקט. 


           
חברה מתחילה מסלול בני מיעוטים/חרדים:

 • מענק כספי שלא יעלה על 2 מיליון ש"ח לתקופה של עד שנתיים.
 • תמיכה בשיעור של 85% מהתקציב המאושר לפרוייקט.
 • אפשרות לגייס מימון משלים למענק הניתן על ידי המדינה עד שישה חודשים לאחר אישור תכנית הפרוייקט.
 • חברות הנתמכות במסלולים אלו, תוכלנה להגיש בקשת המשך לתוכנית חברות מתחילות במסלול הרגיל, עד לתקופה מצטברת של שנתיים (כולל תקופת פעילות החברה במסלול בני מיעוטים/חרדים)

למה כדאי?

מדוע כדאי לפנות לתכנית?

 • השתתפות בסיכון - התכנית מאפשרת לחברות הזנק צעירות להתגבר על השלבים הקשים של הקמת חברת סטארט אפ וגיוס הון בשלב פיתוח המוצר.
 • תמיכה ממשלתית - תמיכת רשות החדשנות ניתנת לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן במאמצי גיוס משקיעים פרטיים בהמשך הדרך.
 • איתות חיובי למשקיעים - האפשרות לגייס את המימון המשלים עד חצי שנה לאחר אישור הפרויקט מסייעת לחברת הזנק צעירה להיות אטרקטיבית יותר עבור משקיעים פרטיים.
 • מודל מימון אטרקטיבי - השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח של החברה, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות. החברה תחזיר לרשות החדשנות את המענק הכספי שקיבלה, רק במידה שהחברה הצליחה להגיע להכנסות, על ידי תשלום תמלוגים ממכירות.

תנאי התכנית

כל חברה אשר מגישה בקשה לקבלת תמיכה במסגרת התכנית תידרש לעבור בדיקת זכאות של רואה חשבון שימונה על ידי רשות החדשנות ולעמוד בתנאי הסף המפורטים במסלול הטבה מס' 23:

 • סעיף 5.1 - מסלול רגיל
 • סעיף 6.1 - מסלול בני מיעוטים
 • סעיף 7.1 - מסלול חרדים

 

לרשימת התנאים המלאה, המפרטת את חובות וזכויות החברה ראו את מסלול הטבה 23, נהלי התכנית ואת חוק החדשנות.

הגשת בקשה

שלב ראשון: יש לקרוא את מסלול הטבה 23, את נהלי הרשות ונהלי התכנית בפרט, ולבחון את עמידת החברה בתנאי הסף ובתנאי התכנית.


שלב שני: יש למלא את המסמכים הדרושים להגשת בקשה מקוונת:


שלב שלישי: את טופס ההצהרה וההרשאה יש לשלוח חתום בדוא"ל לכתובת:

klita@innovationisrael.org.il

יש לצרף למייל את מסמכי הזכאות שלא נשלחו עם הטופס המקוון.

 

על מנת לפתוח את הטופס המקוון אנא בדקו כי התקנתם את  סרגל הטפסים. בנוסף שימו לב שבשלב זה ניתן לפתוח את הטופס רק באמצעות דפדפן EXPLORER.

 

יצירת קשר

הערות

במידה וישנה סתירה בין נהלי הרשות (נוהל 200-01, 200-02, 200-03) לבין נהלי תכנית חברות מתחילות, נהלי תכנית חברות מתחילות גוברים.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 
לוגו רשות החדשנות

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות