מסלול נופר- יישום תעשייתי למחקר אקדמי

 
 
מסלול נופר תומל במחקר היישומי באקדמיה, וכך תורם להגברת הפוטנציאל הכלכלי הגלום באקדמיה- לתעשייה בישראל, פוטנציאל שצפוי לבוא לידי ביטוי בצמיחה כלכלית למשק.

מועדי הגשה

 • למסלול שני מועדי הגשה בכל שנה: 31.5  ו-30.11

מטרת המסלול

 • ​מסלול "נופר" נועד לגשר על הפער בין הידע הנמצא באקדמיה לבין צורכי התעשייה. כל פעילות המחקר במסגרת מסלול "נופר" נעשית באקדמיה, אך היא מלווה בתמיכה של חברה תעשייתית הצופה פוטנציאל עסקי להישגי הפרויקט.
 • מטרתו העיקרית של המסלול היא להגיע בתום הפרויקט לאבני דרך משמעותיות, שיאפשרו לגורם בתעשייה לחתום עם מוסד המחקר על הסכם למסחור הטכנולוגיה.

קהלי יעד

 • קבוצות מחקר אקדמיות בישראל, הפועלות במסגרת מוסד להשכלה גבוהה או מכון מחקר המעוניינות לבצע מחקר יישומי שלא בשל דיו לתמיכה בתעשייה או במסגרת מסלול מגנטון.
 • פעילות המחקר במסגרת המסלול תהיה בליווי מקצועי של חברה תעשייתית או גורם עסקי רלוונטי (קרן הון- סיכון לדוגמא).

למה כדאי?

למוסדות המחקר:

 • המסלול מספק תמיכה כספית ומקצועית בתהליכי המחקר ומגדיל את הסיכוי להצלחתו.
 • כל הזכויות על הידע הנצבר במחקר נשארות בידי מוסד המחקר.

 

לחברה המסחרית:

 • היכולת להשפיע, לכוון ולתמוך במחקר אקדמי איכותי שיתרום לפעילות העתידית של החברה.
 • פיתוח מסחרי בתמורה להשקעה כספית מינימלית.

מה מקבלים?

 • ​​​מוסד מחקר הנתמך במסגרת נופר זכאי למענק של עד 90% מהתקציב המאושר שהיקפו המרבי הוא 500,000 ₪. מסגרת הזמן לתמיכה במחקר היא 12 חודשים עם אופציית הארכה ל-15 חודשים.
 • החברה המלווה משמשת כשותפה בהנחיה מקצועית ובקביעת יעדי המחקר, ומשתתפת במימון בשיעור של 10% מעלות הפרויקט.
 • עם תום תקופת המחקר החברה המלווה מקבלת זכות ראשונים לנהל מו“מ על הסכם מסחור עם מוסד המחקר.
 • מחקר "נופר" המבוצע בשיתוף פעולה של 2 מוסדות שונים זכאי למימון של עד 600,000 ₪.
 • מקבלי המענק פטורים מהחזר תמלוגים.

תנאי המסלול

 • ​על המחקר לכלול רעיון חדש ומקורי הדורש הוכחת היתכנות טכנולוגית, אשר יש לו מחקר בסיסי מוקדם, ותוצאותיו ניתנות ליישום בתעשייה הישראלית.
 • על מוסד המחקר להיות הבעלים של הידע החדש המיועד להעברה לתעשייה, ללא גורם נוסף בעל זכות קניין על הידע.
 • על מנת להפעיל את תכנית נופר על חברה תעשייתית המגלה עניין במחקר, מעוניינת בתהליכי העברת ידע ובעלת יכולת הכוונה לפיתוח יישומים מסחריים, לחתום על הסכם עם מוסד המחקר המפרט את מעורבותה בפרויקט.
 • מוסד המחקר ידווח באופן שוטף על התקדמות הפרויקט למנהלת המסלול ולרשות החדשנות.
 • לרשימת התנאים המלאה, המפרטת את חובות וזכויות מוסד המחקר והחברה המסחרית השותפה, ראו את הוראת המנכ"ל 8.7 למסלול נופר.

הגשת בקשה

 • ​קבוצות מחקר המעוניינות להגיש בקשת סיוע יפנו באמצעות חברת היישום האקדמית המתאימה, אשר תגיש עבורן את טפסי הבקשה לזירת תשתית טכנולוגית.
 • חברות מסחריות המעוניינות בשיתוף פעולה עם קבוצת מחקר במסגרת התכנית ייפנו ישירות לחברות היישום האקדמאיות.
 • בדף זה מופיע כל המידע הדרוש להגשת הבקשה, לרבות טפסים מעודכנים, נהלים והוראות.
 • טפסי הבקשה למסלול יועברו על-ידי מגיש הבקשה לזירת תשתית טכנולוגית, חתומים על ידי מורשי החתימה של חברת היישום או מוסד המחקר לכתובת המייל: Tashtiot@innovationisrael.org.il
 • על הבקשה לכלול קבצי וורד ואקסל וכן סריקה של דף החתימות בטפסים הרלוונטיים.

יצירת קשר

שאלות ופרטים נוספים ניתן להפנות אל:

עודכן לאחרונה בתאריך: 13/07/2017 00:00
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 
לוגו רשות החדשנות

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות