מסלול מאגדי מגנ"ט– התאגדות של חברות תעשייתיות ומוסדות מחקר לפיתוח טכנולוגיות בשיתוף פעולה

 
 
המסלול מעודד עיסוק במו"פ ארוך טווח, לפיתוח טכנולוגיות חדשות וחדשניות שהן הבסיס לפיתוח קווי מוצר חדשים בשווקים עתידיים. בכל מאגד קבוצה של חברות תעשייתיות ומספר קבוצות מחקר מהאקדמיה המשתפים פעולה בפיתוח טכנולוגיות אלו.

מטרת המסלול

 • ​סיוע בפיתוח טכנולוגיות גנריות בתחומים בעלי חשיבות בשוק העולמי,  בהם יש לתעשייה הישראלית יתרון יחסי.
 • היות שהפיתוח הוא של טכנולוגיה תשתיתית, מתאפשרים חלוקת ידע ושיתוף פעולה בין החברות הפועלות באותו תחום, שקשה היה לקיימם בדרך אחרת.

קהלי יעד

 • חברות בתעשייה הישראלית, שמפתחות מוצרים תחרותיים ובמקביל מעוניינות לפתח טכנולוגיות חדשניות, שעל בסיסן יהיה אפשר לפתח דור חדש ומתקדם של מוצרים.
 • קבוצות מחקר אקדמיות ישראליות העוסקות במחקר בתחום מדעי או טכנולוגי, המעוניינות לקדם מחקר יישומי במסגרת מאגד, לשתף פעולה עם התעשייה וללמוד את צורכי השוק.

למה כדאי?

 • שיתוף הפעולה חושף את החברות לידע חדש ומאפשר שיתוף פעולה במחקר ופיתוח באופנים שלא היו מתאפשרים בדרך אחרת.
 • התמיכה הכספית ארוכת הטווח, הפטור מהחזר תמלוגים, אספקת הציוד הנחוץ ויצירת שיתופי פעולה בין חברות תעשייתיות מובילות לאקדמיה– משמשים קרקע נוחה ובטוחה לפיתוח של טכנולוגיות פורצות דרך, מקנים לחברי המאגד יתרון תחרותי ותורמים לכלל המשק בישראל.

מה מקבלים?

 • ​שיעור המענק הניתן במסגרת מאגד הוא עד 66% מהתקציב המאושר לחברה תעשייתית ו-100% מהתקציב המאושר למוסד המחקר (80% כמענק, 20% מהחברות התעשייתיות במאגד).

תנאי המסלול

 • על כל משתתף להעניק לשאר החברים במאגד רישיון שימוש בידע המפותח ללא תמורה.
 • על תוצרי תכנית המו"פ להיות ניתנים ליישום תעשייתי ביותר ממפעל או מוצר אחד, ובעלי סיכוי מסחרי בשוק העולמי.
 • הטכנולוגיה שתפותח בתכנית המו"פ אינה ניתנת לרכישה בתנאים מסחריים סבירים בחו"ל.
 • הטכנולוגיה שתפותח בתוכנית המו"פ לא פותחה או נרכשה על ידי חברה בישראל ואינה בתהליך פיתוח כיום בישראל.
 • תועדפנה תכניות מו"פ שהטכנולוגיות שתפותחנה במסגרתן מיועדות לפיתוח מוצרים אזרחיים לשוק העולמי.
 • מסגרת זמן הפעילות היא שלוש עד חמש שנים, במטרה לאפשר תהליך מו"פ ארוך טווח.
 • לרשימת התנאים המלאה המפרטת את חובות וזכויות גוף שירותי המו"פ, ראו את הוראת המנכ"ל מס' 8.5.​

הגשת בקשה

 • ​היווצרותו של מאגד חדש מתחילה בפרסום פומבי בעיתונות הכתובה ובאתר רשות החדשנות, על מנת לאפשר לחברות ומוסדות רלוונטיים להגיש את מועמדותם כשותפים במאגד.
 • חברות המעוניינות להצטרף למאגד, יפנו לזירת תשתית טכנולוגית על פי ההנחיות בפרסום הפומבי.
 • לאחר הפרסום הפומבי, תקיים זירת תשתית טכנולוגית כנס התנעה בהשתתפות הגרעין היוזם של המאגד, חברות נוספות אשר הביעו עניין בהצטרפות וקבוצות מחקר מהאקדמיה המעוניינות להצטרף.
 • לאחר הכנס ינסחו החברות ומוסדות המחקר מסמך הצדקה ראשוני להקמתו של המאגד.
 • ועדת זירת תשתית טכנולוגית תדון באם לתת אישור עקרוני להקמתו של המאגד. האישור ניתן תוך התחשבות בהצעות נוספות אשר מוגשות לזירה באותה השנה.
 • התכנסות הועדה מתכנסת לדיון בהצעות, מתקיימת בדרך כלל בחודש נובמבר מדי שנה. לפיכך, את מסמך ההצדקה הראשוני יש להגיש לזירת תשתית טכנולוגית עד תחילתו של חודש אוקטובר מדי שנה.
 • אין לראות באישור העקרוני של כאישור לתחילת העבודה במסגרת המאגד.
 • לאחר מתן האישור העקרוני, תוגש לזירה בקשה מלאה ומפורטת לתמיכה.
 • בדף זה מופיע כל המידע הדרוש להגשת הבקשה, לרבות טפסים מעודכנים, נהלים והוראות.
 • טפסי הבקשה למסלול יועברו על-ידי מגיש הבקשה לזירת תשתית טכנולוגית, חתומים על ידי מורשי החתימה של חברת היישום, החברה התעשייתית או מוסד המחקר, בכתובת המייל: Tashtiot@innovationisrael.org.il
 • הבקשה תוגש כמקשה אחת.
 • על הבקשה לכלול קבצי מקור לא סרוקים קבצי וורד ואקסל וכן סריקה של דף החתימות בטפסים הרלוונטיים.

יצירת קשר

​לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות אל: 

עודכן לאחרונה בתאריך: 13/07/2017 00:00
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות