הסדר מחקר ופיתוח גנרי לחברות גדולות

 
 
הסדר מו"פ גנרי לחברות גדולות מאפשר להן להתמקד ביצירה ארוכת טווח של ידע חדש וטכנולוגיות תשתיתיות- טכנולוגיות המשמשות לפיתוח, תכנון או ייצור של מוצרים חדשניים עתידיים.
שימו לב! הוקדם מועד הגשת בקשות לשנת 2018 במסלול המו"פ הגנרי. התאריך האחרון הינו ה-31 באוקטובר 2018.

מטרות ההסדר וקהלי יעד

 • המסלול מיועד לתמיכה במחקר ופיתוח ארוכי טווח של חברות עתירות השקעה במחקר ופיתוח.​
 • לתמיכה רשאיות לפנות חברות ישראליות גדולות, בעלות מחזור מכירות של למעלה מ-100 מיליון דולר, שהוצאות המו"פ הכוללות שלהן עולות על 20 מיליון דולר,
  או לחלופין- שמעסיקות לפחות 200 עובדי מחקר ופיתוח ישירים.

למה כדאי?

 • ​המסלול מסייע במענק כספי המשמש לתהליך מחקר ופיתוח של מוצר חדש או שדרוג מוצר קיים.
 • המסלול מאפשר עיסוק במו"פ ארוך טווח לפיתוח מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות המקנים לחברה יתרון תחרותי, מאפשרים חדירה לשווקים חדשים ומחזקים את הצמיחה הכללית במשק הישראלי.
 • מודל מימון משתלם ביותר: התכנית מציעה השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות.

מה מקבלים?

 • ​תמיכה כספית בשיעור של עד 50% מהוצאות המו"פ המאושרות לתכניות מחקר ופיתוח ארוכות טווח או לפרויקט מחקר ופיתוח בשת"פ עם חברה ישראלית אחרת.
 • חברה נתמכת לא תחויב בתשלום הסדר תמלוגים לרשות החדשנות.

תנאי התכנית

 • ​פרויקט המו"פ שהוגש צריך לכלול תכנית מו"פ ארוכת טווח או שת"פ עם חברה ישראלית אחרת.
 

על החברה לעמוד בתנאים הבאים:

 • החברה הינה עתירת השקעה במחקר ופיתוח
 • החברה אינה בעלת חוב קודם לרשות החדשנות או שהגיעה להסדר תשלום תמלוגים.
 • מיום תחילתו של הסדר תשלום התמלוגים או מיום הגשת הבקשה, המוקדם מבניהם, לא קיבלה מענקי מו"פ מכוח החוק ולא פנתה לקבל מענקי מו"פ מכוח החוק.
 • סך בקשותיה לרשות החדשנות לא עולות על 20% מתקציב המו"פ השנתי שלה.


פרטים נוספים הקשורים לתנאי התכנית:

 • החברה לא תהיה זכאית לקבלת מענקים נוספים מטעם חוק המו"פ. עם זאת, החברה תהיה זכאית לגשת לקבלת מענק במסגרת תכניות זירת תשתית טכנולוגית (בהתאם להוראת מנכ"ל 8.5) ולתכנית מגנטון (הוראת מנכ"ל 8.6).
 • חובת רישום הוצאות.
 • דיווח על הוצאות ועל התקדמות המיזם לרשות החדשנות.
 • מגישי הבקשה הם בעלי יכולת להעמיד מימון משלים ל-100% של התקציב המאושר.
 • המוסד או החברה חייבים בדיווח לרשות החדשנות על כל שינוי בפעילות המחקר, מבנה החברה או בבעלות על הידע.
 • שימור הידע והקניין הרוחני של המיזם בישראל. היה ובעלי המיזם יבקשו להעביר את הקניין הרוחני לחו"ל, יהיה עליהם לקבל את אישור רשות החדשנות מראש ולשלם למדינה חלק יחסי של התמורה, בהתאם להוראות חוק המו"פ.
 • לרשימת התנאים המלאה, המפרטת את חובות וזכויות החברה ראו את הוראת המנכ"ל 8.0 ואת חוק המו"פ.

הגשת הבקשה

המסמכים הדרושים להגשת הבקשה הינם:

 

תקציב הבקשה:

 

טופס ריכוז משאבים: 

 

בנוסף להגשת הבקשה המקוונת, טופס ההצהרה וההרשאה, מודפס וחתום, ישלח בדואר לכתובת: מחלקת קליטת בקשות, לשכת המדען הראשי, רחוב בנק ישראל 5, ירושלים.  

על מנת לפתוח את הטופס המקוון אנא בדקו כי התקנתם את  סרגל הטפסים. בנוסף שימו לב שבשלב זה ניתן לפתוח את הטופס רק באמצעות דפדפן EXPLORER.

 

פרטים נוספים ויצירת קשר

​לשאלות והתייעצות בנושא תמיכה בתהליכי מחקר ופיתוח ניתן לפנות:

עודכן לאחרונה בתאריך: 15/11/2016 00:00
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 
לוגו רשות החדשנות

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות