מסלול מחקר ופיתוח גנרי לחברות גדולות

 
 
מסלול המו"פ הגנרי לחברות גדולות מאפשר להן להתמקד ביצירה ארוכת טווח של ידע חדש וטכנולוגיות תשתיתיות המשמשות לפיתוח ותכנון מוצרים חדשניים עתידיים.

מטרת המסלול

​עידוד ותמיכה במחקר ובפיתוח ארוכי טווח של חברות גדולות ועתירות השקעה בפיתוח ידע תשתיתי שניתן ליישם במגוון מוצרים לאורך זמן רב. תכניות מו"פ במסגרת זו פטורות מתמלוגים. פרויקט המו"פ המוגש למסלול זה צריך לכלול תכנית מו"פ ארוכת טווח (רחוקה מהשוק) בסיכון גבוה או שת"פ מסוג זה עם חברה אחרת.

למי מיועד המסלול?

 • לחברות ישראליות גדולות, בעלות מחזור מכירות של למעלה מ-100 מיליון דולר. בנוסף על הוצאות המו"פ הכוללות של החברות לעלות על 20 מיליון דולר, או לחלופין – עליהן להעסיק  לפחות 200 עובדי מחקר ופיתוח ישירים.
 • המסלול מיועד לתכניות מו"פ טכנולוגיות טרום-תחרותיות.

מה מקבלים?

 • תמיכה כספית בשיעור של 20%-50% מהוצאות המו"פ המאושרות לתכניות מחקר ופיתוח ארוכות טווח או לפרויקט מחקר ופיתוח בשת"פ עם חברה ישראלית אחרת.
  חברות הפועלות באזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של 10%.
 • חברות הפועלות באזור עוטף עזה זכאיות לתוספת תמיכה של 25%.
 • חברה נתמכת לא תחויב בתשלום תמלוגים לרשות החדשנות.

 

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

 • מענק כספי: המסלול מסייע במענק כספי המשמש לתהליך מחקר ופיתוח של מוצר חדש או שדרוג מוצר קיים.
 • מו"פ ארוך טווח: המסלול מאפשר עיסוק במו"פ ארוך טווח ובסיכון גבוה לפיתוח מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות המקנים לחברה יתרון תחרותי משמעותי שיאפשר חדירה לשווקים חדשים, ויביא לצמיחה כלכלית במשק הישראלי.
 • מודל מימון אטרקטיבי: קרן המו"פ מעניקה הטבות כספיות בהיקפים משמעותיים. המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, ללא תלות ברווחים או בהצלחות עתידיות.

תנאי המסלול

 • ​על פרויקט המו"פ לכלול תכנית העומדת בקריטריונים להערכת בקשה  במסלול או תכנית שת"פ ארוך טווח מסוג זה עם חברה ישראלית אחרת. ניתן להגיש בקשה לתכנית מו"פ תחרותי ללא מימון (כגון בתכניות שת"פ בינלאומי).
 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • על החברה המגישה להיות עתירת השקעה במחקר ופיתוח.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות, הוראת מנכ"ל 8.0 ונהלי המסלול.

קריטריונים להערכת בקשה

התוכנית אינה עוסקת בפיתוח של מוצר או חלק של מוצר או בפיתוח של תהליך יצורי, אלא מתרכזת בשלב המו"פ הטרום תחרותי – פיתוח טכנולוגיות ו/או תשתית טכנולוגית (זהו תנאי סף). לכן, על התכנית להתאפיין ב:

 • מרחק ממוצר- יידרש מאמץ מו"פ משמעותי נוסף כדי להפוך את תוצרי התוכנית ו/ או רכיביה למוצר או לתהליך יצורי.
 • רמת הבשלות של המרכיבים- לא תתאפשר הבאה של רכיבים המפותחים בתכנית לרמת בשלות מלאה של מרכיב במוצר.
 • עומק וסיכון טכנולוגי- על המו"פ להצטיין ברמת חדשנות טכנולוגית וסיכון טכנולוגי גבוהים. הטכנולוגיה המפותחת תהא חדשנית ובעלת ערך מוסף משמעותי לחברה ולמוצריה העתידיים (רבולוציוני ולא אבולוציוני).
 • גנריות – פוטנציאל השימוש ואורך החיים של הטכנולוגיה. הישימות של הטכנולוגיה הגנרית המפותחת היא למגוון יישומים ו/או מוצרים ועל פני תקופת זמן סבירה.
 • צוות מו"פ מובחר- הצוות יהא מורכב מחוקרים ומפתחים מצטיינים בתחומם בעלי שעור קומה ומוניטין בתחומי המו"פ הרלוונטיים ובעלי תרומה משמעותית לתכנית.
 • היקף מוגבל- התוכנית תהא ממוקדת ומוגבלת בהיקפה.
 • ליבת המו"פ- ליבת תכנית המו"פ הגנרי תתבצע בחברה מגישת הבקשה ועל ידי חוקריה, ולא על ידי קבלני משנה, כך שהידע שנוצר בתכנית יוותר בחברה.

קולות קוראים וזמני הגשה

הגשות לשנת 2018 יוגשו לא יאוחר מה מה-31 באוקטובר 2017. 

צפי מועד הוועדה במסלול זה הינו ה-17 לינואר 2018. צפי למתן תשובות ועדה הינו סוף ינואר 2018.

ניתן להגיש בקשות לתמיכה עבור מספר פרויקטים. את כלל הבקשות יש להגיש במועד אחד  כפי שמפורט לעיל למעט בהגשות במסגרת קולות קוראים. באם החברה מגישה בקשה במסגרת קול קורא, עליה לפעול על פי ההנחיות שיפורסמו במסגרתו.

איך מגישים בקשה?

יש להגיש בקשה באופן מקוון בלבד.
כחלק מההגשה המקוונת יש להוסיף מסמכים אלו כצרופה לבקשה המקוונת:

 1. טופס הגשת בקשה (Word)
 2. תקציב בקשה (Excel עד 50 עובדים) או תקציב בקשה (Excel מעל 50 עובדים)
 3. טופס הצהרת והרשאה
 4. תעודת התאגדות
 5. טופס ריכוז משאבים (במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה)
 
לתמיכה הטכנית יש לפנות למוקד התמיכה בטלפון: 1-800-200-560.
שאלות בנושא הגשת הבקשה יש להפנות למחלקת השירות בכתובת המייל: klita@innovationisrael.org.il  או בטלפון: 03-7157900.
 
על מנת לפתוח את הטופס המקוון אנא בדקו כי התקנתם את  סרגל הטפסים. בנוסף שימו לב שבשלב זה ניתן לפתוח את הטופס רק באמצעות דפדפן EXPLORER.
 

לפרטים וליצירת קשר

​זירת חברות בצמיחה
דוא"ל: Growth@innovationisrael.org.il
03-7157900/03-7157977
עודכן לאחרונה בתאריך: 15/11/2016 00:00
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 
לוגו רשות החדשנות

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות