חוזרי מדען

 
 
 
 
 
תאריך פרסום
מתאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
 
שם החוזרמטהתאריך פרסוםמטהקישור למסמך  
תעשייה מסורתית: פטור מתשלום תמלוגים 201706/12/2016קובץ להורדה
חוזר המדען הראשי לתעשייה, אוגוסט 201615/08/2016קובץ להורדה
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית20/01/2016קובץ להורדה
חוזר מדער- הקמת הרשות הודעה לתעשייה18/11/2015קובץ להורדה
תעשיה מסורתית: תכנית לעידוד המו"פ לבניית יתרונות תחרותיים בשוק הגלובלי ולהטמעת חדשנות טכנולוגית-סוגיית פטור מתשלום תמלוגים לשנת 201520/01/2015קובץ להורדה
תעשיה מסורתית - תוכנית לעידוד המו"פ לבניית יתרונות תחרותיים בשוק הגלובלי25/11/2014קובץ להורדה
פטור מתשלום תמלוגים בשדרות ועוטף עזה חברות תעשיה מסורתית22/10/2014קובץ להורדה
עדכון תקרות שכר לעובדי מו"פ03/09/2014קובץ להורדה
הליך הגשה מקוצר לחברות מהתעשייה המסורתית המתחילות במו"פ לראשונה מול המדע"ר13/05/2014קובץ להורדה
מתן מימון לבקשות מו"פ לשנתיים02/11/2013קובץ להורדה
עידוד שיתופי פעולה בחדשנות ומחקר ופיתוח עם סין, הודו וברזיל באמצעות התאמת מוצרים לשווקים אלה06/08/2013קובץ להורדה
תקציב זמני למימון פעילות לשכת המדען הראשי בשנת 201310/03/2013קובץ להורדה
תוכנית קידמ"ה (קידום מו"פ הגנת הסייבר) לקידום יכולות התעשייה הישראלית בתחום הגנת21/11/2012קובץ להורדה
הפסקת תוספת לשיעור התמיכה לתוכניות מו"פ מאושרות של חברות הנמצאות15/01/2012קובץ להורדה
כללים ליישום הסכמים בילטראלים בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלות של מדינות אחרות בתחום המחקר והפיתוח12/07/2011קובץ להורדה
תשלום 100% מענק/הלוואה לחממות ולפרויקטים בחממה01/03/2011קובץ להורדה
היערכות לרגל הכנסתה לשימוש של מערכת המחשוב מרכב"ה בגזברות משרד התמ"ת10/02/2011קובץ להורדה
הגדלת אחוז המקדמה לפרויקטים הנתמכים ע"י המדע"ר21/04/2009קובץ להורדה
נוהל העסקת קבלני משנה באיזור פיתוח א' / קו עימות21/04/2007קובץ להורדה
מחשוב מערך הקשרים של לשכת המדען הראשי21/06/2006קובץ להורדה
מתן עדיפות בחלוקת המענקים לתחומים הטכנולוגיים ביוטכנולוגיה וננוטכנולוגיהקובץ להורדה
הליך הגשה מקוצר לחברות מהתעשייה המסורתית המתחילות במו"פ לראשונה מול המדע"ר  
תכנית קידמ"ה (קידום מו"פ הגנת הסייבר)- הארכת תוקף התכנית  
התעשייה המסורתית: תוכנית לעידוד המו"פ לבניית יתרונות תחרותיים בשוק הגלובלי ולהטמעת חדשנות טכנולוגית – סוגיית פטור מתשלום תמלוגים לשנת 2016קובץ להורדה