כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 הכשרה מקצועית

 
 
 

מסמכי מתודולוגיה ושאלונים של פרסומים

 

סקרי מעקב הכשרה מקצועית

מינהל מחקר וכלכלה עורך החל משנת 1996 מעקבים מתמשכים אחר הלומדים בהכשרות מקצועיות, דורשי עבודה ותלמידי מכללות להנדסאים וטכנאים. המעקבים נועדו לבניית בסיס מידע מקיף מבחינת מאפייני
הלומדים, חיי העבודה שלהם ועמדותיהם בנוגע להכשרה המקצועית.
סקרי המעקב מתבצעים לקראת סיום ההכשרה, כשנה לאחר סיום ההכשרה ולאחר מכן במספר נקודות זמן ארוכות יותר כגון 5 ו 10 שנים בממוצע מסיום הלימודים. 
 

 תקציר המתודולוגיה

 
א. אוכלוסיות המעקב
 
במעקב נבחנות שלוש אוכלוסיות שונות:
1. דורשי עבודה לא אקדמאים הלומדים בהכשרות יום מתוקצבות בפיקוח האגף להכשרה ופיתוח כ"א.
2. תלמידי מכללות הלומדים לתואר הנדסאי במסלול לימודי יום ומסלול משולב בפיקוח מה"ט.
3. דורשי עבודה אקדמאים ולא אקדמאים הלומדים בקורסים פרטיים במסגרת תוכנית השוברים של שירות התעסוקה (התוכנית החלה בשנת 2007)
 
בנוסף, מבצע מינהל המחקר מעת לעת סקרים ייעודיים לאוכלוסיות נוספות כגון נושרים מהכשרות, הכשרות במגזר החרדי, הכשרות לאוכלוסיות מיעוטים, חד הוריות וכן הכשרות במסלול ערב במסגרת בתי הספר העסקיים בפיקוח האגף להכשרה.
 
 
ב. שיטת הדגימה
מדגם האוכלוסייה מחולק לפי מחוזות ביצוע ותחומי הלימוד 
בכל אחד ממסלולי ההכשרה.
 
 
ג. כלי המחקר – שאלונים
המעקב מתבצע בעזרת שאלונים המותאמים לכל לאוכלוסייה  
בנפרד ולזמן המתאים מסיום ההכשרה.
 
ד. ראיונות
 
הראיונות הטלפוניים עם הבוגרים מבוצעים מדי שנה במועדים  קבועים ובהתאם לפעילות האגף להכשרה מקצועית באותה   שנה.
 
ה. עיבוד הנתונים
 
נתוני הראיונות עוברים טיוב לעיבוד והפקת הממצאים  המשמשים בסיס לעבודת המחקר.
טיוב הנתונים נעשה במספר שלבים:
 
(א)   בעת הראיון: תוכנת הקלידה עצמה מאפשרת סינון טעיות קלידה ותשובות לא אפשריות בראיון טלפוני.
(ב)   לאחר הראיון והקלידה נערכות מספר בדיקות בקובץ הנתונים:
 • אימות נתוני הכשרה בה השתתף הלומד כולל מגמת הלימוד, מוסד הלימוד וכד'.
 • אימות הפרטים האישיים של הלומד מול רשומות מנהל האוכלוסין.
 • קישור ראיונות הלומדים בשלבי המעקב השונים (T1-T2 ועדTX ).
 

שאלונים

שאלון T1-T2
      
שאלון T1-T2 מבוצע בראיון טלפוני של כל תלמיד, כחודשיים לפני סיום הלימודים.
 
השאלון כולל בין היתר את הנושאים הבאים:
 
 • השכלה ומאפיינים אישיים של הלומד.
 • רקע תעסוקתי קודם.
 • עמדות וציפיות ביחס למקצוע ההכשרה ושוק העבודה.
 • שביעות רצון מהקורס וממוסד ההכשרה.
 • קשר עם מעסיקים.

 

 
הכשרות יום T1-T2
 
הנדסאים מסלול יום T1-T2
 
הנדסאים מסלול משולב T1-T2
 
תוכנית השוברים T1-T2
 
 
שאלון T3
 
שאלון T3 מבוצע בראיון טלפוני של כל תלמיד, כשנה מסיום הלימודים.
השאלון כולל בין היתר את הנושאים הבאים:
 
 • מצב תעסוקתי לרבות השמה במקצוע הנלמד.
 • מאפייני עבודה נוכחית (שכר, ביטחון תעסוקתי, אפשרויות קידום ועוד).
 • עמדות ביחס למקצוע ההכשרה ושוק העבודה.
 • שימוש בידע העיוני והמקצועי שנרכש בקורס.
 • סיבות מדוע לא עובדים במקצוע הנלמד.
 • דרכי חיפוש עבודה של מובטלים.
 
הכשרות יום T3
 
הנדסאים T3
 
תוכנית השוברים T3
 
 
שאלון TX
 
שאלון TX מבוצע בראיון טלפוני של כל תלמיד, בפרק זמן ארוך מסיום הלימודים למשל 5 ו 10 שנים בממוצע לאחר סיום הקורס. השאלון כולל בין היתר את הנושאים הבאים:
 • מצב תעסוקתי לרבות השמה במקצוע הנלמד.
 • חשיפה למקצוע הנלמד.
 • מאפייני עבודה נוכחית (שכר, ביטחון תעסוקתי, אפשרויות קידום ועוד).
 • השוואה בין עבודה נוכחית לעבודה קודמת.
 • משך הזמן בו עבדו מאז סיום הקורס.
 • סיבות מדוע לא עובדים במקצוע הנלמד.
 • עמדות ביחס למקצוע הנלמד ושוק העבודה.
 
הכשרות יום TX
 
הנדסאים TX
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו