כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 מדדי יצוא

 
 
 

מדד יצואני הסחורות המובילים בתעשייה

כללי

המדד הרבעוני של מאה היצואנים המובילים בתעשייה הישראלית מבוסס על דרוג היצואנים המובילים על פי גודל יצואם בשנת 2005 . מדד זה מתפרסם ברציפות מאז שנת 2006 .
המדד משמש חיישן לזיהוי שינויים והתפתחויות במשתנים השונים של ייצוא הסחורות בתעשייה, זאת בהתבסס על העובדה שמאה יצואנים אלו מייצאים כ-65%  מכלל הייצוא התעשייתי בישראל. המדד יאפשר לזהות מגמות ולנתחן בהתאם למאפיינים השונים של החברות.
המדד יכלול את מדד התפתחות סך הייצוא הדולרי של  היצואנים המובילים בתעשיית הסחורות בישראל, ובנוסף לו הוא יציג 4 מדדי משנה בתחומים הבאים:
הייצוא לפי רמה טכנולוגית[1]
הייצוא לפי גודל החברות (מבחינת מספר המועסקים שלהן)
הייצוא לפי גושי סחר מרכזיים
הייצוא למדינות היעד שמשרד הכלכלה רוצה לקדם את היצוא אליהן.
 

מטרות המדד

בניית המדד ומעקב אחר התפתחותו נועדו לקדם מספר מטרות:
ראשית, אספקת מידע רצוף, שוטף ועדכני על התפתחות הייצוא של 100 היצואנים המובילים בישראל שנועדה: (א) להעמיק את ההבנה במשתנים הקובעים את התפתחות הייצוא ברמת החברות, אזורי סחר,סוגי סחורות והסכמי סחר בין המדינות. (ב) לאתר חסמים ושינויים במגמות ייצוא הסחורות של 100 היצואנים המובלים. (ג) לסייע למשרד לגבש מדיניות ביחס לכיווני הייצוא המועדפים בכלל וביחס לתמיכה בחברות המייצאות בפרט.
שנית, לחזק את ההכרות וההבנה של גורמי המשרד עם פעילות החברות המייצאות ברמת השטח.
שלישית, ליזום תוכניות ולגבש כלים להגברת הייצוא.
רביעית, להניח תשתית נתונים לבניית תוכניות הערכה לבחינת האפקטיביות של כלי העידוד הממשלתיים להגברת הייצוא התעשייתי לרבות ההשלכות על שוק העבודה, ולהמליץ על שינויים נדרשים.
אוכלוסיית המדד
אוכלוסיית המדד כוללת אך ורק חברות המייצאות סחורות בתעשייה (ללא יהלומים וחקלאות). המדד
יעקוב בכל רבעון אחר אוכלוסיית 100 יצואנים שהיקף הייצוא השנתי שלהם היה הגבוה ביותר בישראל בהתבסס על נתוני היצוא של השנים האחרונות .
קריטריונים להגדרת אוכלוסיית המדד
א. יצואנים בתחום התעשייה בלבד למעט חברות שעוסקות ביהלומים וחקלאות
 ב. 100 היצואנים שייצאו בסכום הכולל הגבוה ביותר במהלך שנת 2005
ג. חברות שמוזגו - חברות בעלות ח.פ. שונה שענו על כל שלשת התנאים: בעלות זהה, ניהול זהה, ייצוא סחורה זהה אוחדו ליצירת ישות אחת .
ד. עדכון רשימת המפעלים
הואיל ומדובר במדד העוקב באופן שוטף אחר 100 היצואנים המובילים בכל שנה, יש הכרח לעדכן מדי שנה את הרשימה. העדכון הראשון של רשימת 100 היצואנים המובילים ייערך ברבעון הראשון של 2007 ובאופן דומה ברבעון הראשון בכל שנה.
שנת הבסיס
שנת 2005 נבחרה להיות שנת הבסיס הראשונה לחישוב מדד 100 היצואנים המובילים בישראל.
חישוב מדד 100 היצואנים המובילים ופירוט המשתנים
המדד יחושב כיחס בין נתוני היצוא של הרבעון השוטף ביחס לממוצע שנתי לרבעון בשנת הבסיס 2005.
המדד יעקוב אחר 5 מדדים מידי שנה:
א. סך הייצוא בדולרים - סך הייצוא בנקודת זמן מוצג בדולרים שוטפים כפי שמופיע ברישומי המכס.
עבור חברות שמוזגו (ראו הסבר לעיל), נלקח סך ייצוא החברות הממוזגות.
מאחר וסך הייצוא אליו מתייחס מסמך זה מסתמך על ייצוא הסחורות הנרשם במכס, יתכן
כי ייצוא החברה גבוה יותר במידה והחברה מייצאת שירותים בנוסף ליצוא סחורות או
שנערכו תיקונים לנתונים שאינם נכללים ברישומים הנזכרים.
ב. מספר מועסקים – מספר העובדים בחברה, לרבות חברות שמוזגו קובצו לקבוצות גודל הבאות:
עד 500 עובדים
501-999  עובדים
1000 עובדים ויותר
ג. ענף כלכלי – החברות סווגו לענפי כלכלה וקובצו לארבע קבוצות לפי רמה טכנולוגית על פי סיווגי
הלמ"ס:
1. טכנולוגיה עילית
2. טכנולוגיה מעורבת עילית
3. טכנולוגיה מעורבת מסורתית
4. טכנולוגיה מסורתית
 
ד. אזורי סחר- המדד עוקב אחר הייצוא של 100 היצואנים המובילים לפי שלשה גושי הסחר הבאים:
הגוש האירופי, צפון אמריקה ואסיה
ה. מדינות יעד – משרד הכלכלה החל לפני כשנתיים למקד את התמיכה בייצוא למדינות יעד מועדפות
סין, רוסיה, קוריאה,  ברזיל, הודו, וייטנאם, מקסיקו
מקור הנתונים
המקור העיקרי לנתוני 100 היצואנים המובילים הינו רישומי יצוא הסחורות במכס הנאספים באמצעות
חברת מל"מ והמועבר מדי חודש ליחידת המחשב במשרד הכלכלה. במאגר המידע של המשרד מצויים נתונים על ערך היצוא בדולרים לפי מספר חברה (ח.פ.), לרבות סוגי הסחורות ומדינות היעד ליצוא.
הנתונים מתעדכנים בתחילת כל חודש בהתאם לייצוא של החודש הקודם. בנוסף לעדכון השוטף מתעדכנים גם נתוני החודשים הקודמים. תיקונים אלה מועברים למל"מ באמצעות מחלקת רישום תיקוני יצוא במשרד הכלכלה, וכוללים בעקר תיקוני טעויות ערך ושער חליפין . מרבית התיקונים נערכים בטווח של שבועות בודדים לאחר היצוא.
לנתוני היצוא במאגרי המשרד הוספו מידעים נוספים ממקורות נתונים אחרים וכדלקמן:
א. סיווג ענף כלכלי –על פי העיסוק העיקרי של החברה המייצאת. בשלב הראשון סווגו החברות לפי
וסקר BDI- ו B.D : נתוני מאגר החברות של משרד הכלכלה, וכן נתונים ממקורות נוספים
מעסיקים של מינהל מחקר וכלכלה. חברות אשר להן לא נמצא סיווג ענפי מהמקורות הנ"ל סווגו
על ידי מומחי המינהל.
ב. שנת הקמה של החברה – על פי שנת ההקמה במאגר החברות של המשרד המקבל עדכונים הן
ממקורות מנהליים פנים משרדיים לדוג' חברות אשר פונות לקבלת מענק) והן עדכונים ממערכת
BDI - .DB
ג. מספר עובדים – מתוך מאגר הנתונים המעודכן של המשרד המתעדכן מעת לעת על ידי נתוני חברת BDI
פרסום המדד
המדד יתפרסם מדי רבעון, ארבע פעמים בשנה, בחודשים אפריל, יולי, אוקטובר, ינואר ויעודכן ברבעון העוקב במידה ויתקבלו תיקונים לנתונים. הפרסום הראשון הינו ב-2006 .
 
 
--------------------------------------------------------------------------------

[1] 1 לפי הגדרת למ"ס .טכנולוגיה עילית כוללת:מכונות למשרד ומחשוב(30),רכיבים אלקטרוניים (32), ציוד תקשורת אלקטרוני(33), ציוד לבקרה ולפיקוח(34), תרופות(245).
2 לפי הגדרת למ"ס.טכנולוגיה מעורבת עילית כוללת: כימיקלים וזיקוק נפט למעט תרופות(23,24 להוציא 245),מכונות וציוד(29),ציוד ומנועים חשמליים(31),ציוד הובלה לנמ"א(358),כלי רכב מנועיים (35 להוציא 353,355,358).
3 לפי הגדרת למ"ס. טכנולוגיה מעורבת מסורתית כוללת: כריה וחציבה(13,12,11,10),גומי ופלסטיק(25),מינרלים אל מתכתיים(26),מתכות אל ברזיליות ויקרות(273,271),מוצרי ברזל ופלדה(270,272,274),מוצרי מתכת(28),כלי שיט(353),תכשיטים וצורפות(38),מוצרים לנמ"א(39).
4 לפי הגדרת למ"ס. טכנולוגיה מסורתית כוללת: מזון,משקאות וטבק(16,15,14),טכסטיל,הלבשה ועור(19,18,17),נייר,דפוס ומוצריו(22,21),מוצרי עץ ורהיטים(20,36).
 
 
 
מדד היצואנים הקטנים בתעשייה 
 
כללי
כשלב נוסף במעקב אחר היצוא בישראל, במקביל למעקב השוטף של מדד היצואנים המובילים בתעשייה בישראל, מדד המתקיים זו השנה הרביעית ברציפות, פיתח מינהל מחקר וכלכלה במשרד הכלכלה מדד נוסף למעקב אחר התפתחות היצוא לאורך זמן של יצואנים קטנים[1]. מעקב אחר התפתחות היצוא של קבוצה זו, ואיתור היצואנים המצליחים להתפתח ולהפוך ליצואנים בינוניים וגדולים, יאפשר ניבוי טוב יותר של מגמות היצוא התעשייתי בעתיד.
 
מטרת המדד הינה למדוד את השינויים בפרמטרים העיקריים של ייצוא קבוצת היצואנים הקטנים בישראל, באמצעות מדד רבעוני שנבנה על בסיס נתוני היצוא של שנת 2008. אוכלוסיית[2] המדד תכלול 1,045 יצואנים קטנים המוגדרים יציבים[3] .
 
המדד הרבעוני יחושב כיחס בין נתוני היצוא של הרבעון השוטף ביחס לממוצע שנתי לרבעון בשנת הבסיס 2008. המדד יעקוב אחר 4 חתכים עיקריים[4]: סך היצוא בדולרים, יצוא על פי ענפי טכנולוגיה, יצוא על פי אזורי סחר, ויצוא על פי מדינות יעד. מקור הנתונים העיקרי לנתוני היצואנים הקטנים הינו רישומי ייצוא הסחורות במכס[5]. המדד יתפרסם מידי רבעון, ארבע פעמים בשנה, בחודשים אפריל, יולי, אוקטובר וינואר.
 
המדד החדש הינו שלב נוסף בהעמקת חקר הייצוא שמצטרף, כפי שצוין, למעקב השוטף אחרי מדד היצואנים המובילים בתעשייה בישראל, מדד המתקיים זו השנה הרביעית ברציפות.
 
 מטרות המדד
בנית המדד ומעקב אחרי התפתחותו נועדו לקדם מספר מטרות:
ראשית, אספקת מידע רצוף, שוטף ועדכני על התפתחות הייצוא של היצואנים הקטנים בישראל שנועדה: (א) להעמיק את ההבנה במשתנים הקובעים את התפתחות הייצוא ברמת החברות, אזורי הסחר, סוגי הסחורות והסכמי סחר בין מדינות. (ב) לאתר חסמים ושינויים במגמות ייצוא הסחורות של היצואנים הקטנים. (ג) לסייע למשרד לגבש מדיניות ביחס לכיווני היצוא המועדפים בכלל וביחס לחברות המייצאות בפרט.
שנית, לחזק את ההיכרות וההבנה של גורמי המשרד עם פעילות החברות המייצאות ברמת השטח.
שלישית, לייזום תוכניות ולגבש כלים להגברת הייצוא.
רביעית, להניח תשתית נתונים לבניית תוכניות הערכה לבחינת האפקטיביות של כלי העידוד הממשלתיים להגברת הייצוא התעשייתי, לרבות ההשלכות על שוק העבודה , ולהמליץ על שינויים נדרשים.
פיתוח מדד היצואנים הקטנים יאפשר, מעבר למעקב השוטף אחרי מדד היצואנים המובילים בתעשייה בישראל, מדד המתקיים זו השנה השלישית ברציפות, לעקוב גם אחר התפתחות הייצוא של חברות בשלבים הראשוניים של פיתוח היצוא, וללמוד על הגורמים והתנאים המשפיעים על הצלחתן של חברות לפרוץ ולהגדיל את היצוא ולהפוך ליצואניות בינוניות או גדולות.
 
 הגדרת אוכלוסיית המדד
אוכלוסיית המדד כוללת חברות המייצאות סחורות בתעשייה (ללא יהלומים וחקלאות), והיא נגזרת מתוך האוכלוסייה הכללית של היצואנים הקטנים שהם כלל היצואנים שיצואם השנתי הינו בטווח של 100 אלפי דולר ועד 2 מיליוני דולר. על פי בדיקה שנערכה, מתאפיינת האוכלוסייה הכללית של היצואנים הקטנים בתנודתיות חזקה המתבטאת בהבדלים בהיקפי היצוא ברבעונים השונים של השנה. על מנת למתן את השפעת התנודתיות, שעלולה לפגום בתמונת התפתחות המדד, הוחלט לבסס את המדד על היצואנים ה"יציבים".
 
אוכלוסיית היצואנים ה"יציבים" הוגדרה כיצואנים שייצאו בין 25 אלף דולר ועד 500 אלף דולר בכל אחד מהרבעונים של שנת הבסיס-2008. מספרם של היצואנים ה"יציבים" בשנת הבסיס 2008 היה 1,045, וחישובי המדד יתבססו על קבוצה זו החל משנה זו ואילך. גודלה הכולל של אוכלוסיית היצואנים הקטנים, כולל יצואנים שהוגדרו כ"לא יציבים", בשנת הבסיס של המדד ב-2008 היה 3,419 יצואנים.
 
 עדכון רשימת היצואנים ושנת הבסיס
הואיל ומדובר במדד העוקב באופן שוטף אחרי היצואנים הקטנים היציבים, על פי הקריטריונים שנקבעו, הוחלט להימנע מעדכון שנתי של הרשימה. כפי שצוין, נקבע מדד הבסיס על פי אוכלוסיית 2008 שתשמש לחישובי המדדים בשנים הקרובות.
 
 חישוב מדד היצואנים הקטנים ופירוט המשתנים
 
המדד הרבעוני יחושב כיחס בין נתוני היצוא של הרבעון השוטף ביחס לרבעון ממוצע בשנת 2008.
הדו"ח הרבעוני של מדד היצואנים הקטנים יציג את הנתונים בחלוקה ל-4 חתכים עיקריים:
א.         סך הייצוא בדולרים- סך הייצוא בנקודת זמן מוצג בדולרים שוטפים כפי שמופיע ברישומי המכס. יש לקחת בחשבון כי מאחר וסך הייצוא עליו מתייחס חישוב המדד מסתמך על ייצוא הסחורות הנרשמות במכס, יתכן כי ייצוא החברה גבוה יותר, זאת במידה והחברה מייצאת שירותים בנוסף לייצוא סחורות, או שנערכו תיקונים לנתונים שאינם נכללים ברישומים שנבדקו.
ב.         ענף כלכלי – החברות סווגו לענפי כלכלה וקובצו לארבע קבוצות לפי רמה טכנולוגית על פי סיווגי הלמ"ס :
1.       טכנולוגיה עילית
2.       טכנולוגיה מעורבת עילית
3.       טכנולוגיה מעורבת מסורתית
4.       טכנולוגיה מסורתית
ג.          אזורי סחר – המדד עוקב אחר הייצוא של  היצואנים הקטנים לשלושת אזורי הסחר הבאים: הגוש האירופי, צפון אמריקה ואסיה.
ד.         מדינות יעד – משרד הכלכלה, שיתוף עם מכון הייצוא, החברה לסיכוני סחר חוץ, החשב הכללי באוצר ומשרד החוץ, ממקד את התמיכה בייצוא למדינות יעד מועדפות, לצורך יצירת מסה קריטית של פעילות. למדינות שהוגדרו כמדינות יעד מוקצים תקציבי פעולה מיוחדים המאפשרים חדירה לשוק, חשיפת התעשייה וזיהוי ממוקד של הזדמנויות עסקיות. שבע המדינות שהוגדרו על ידי משרד הכלכלה כמדינות יעד הן: סין, קוריאה, הודו, מכסיקו, רוסיה, ברזיל ווייטנאם.
 
 מקור הנתונים
המקור העיקרי לנתוני היצואנים הקטנים הינם רישומי ייצוא הסחורות במכס הנאספים באמצעות חברת מל"מ ומועברים על בסיס חודשי ליחידת המחשב במשרד הכלכלה. במאגר המידע של המשרד מצויים נתונים על ערך הייצוא הדולרי לפי מספר חברה (ח.פ.), לרבות סוגי הסחורות ומדינות היעד של היצוא. הנתונים מתעדכנים בתחילת כל חודש בהתאם לנתוני הייצוא של החודש הקודם, ובנוסף מתעדכנים גם נתוני החודשים הקודמים. תיקונים אלה מועברים למל"מ באמצעות מחלקת רישום תיקוני ייצוא במשרד הכלכלה, וכוללים בעיקר תיקוני טעויות ערך ושער חליפין. מרבית התיקונים נערכים בטווח של שבועות בודדים לאחר דווחי הייצוא.
 
לנתוני היצוא במאגרי המשרד הוספו מידעים נוספים ממקורות נתונים אחרים כדלקמן:
א.       סיווג ענף כלכלי – על פי העיסוק העיקרי של החברה המייצאת. החברות סווגו לפי נתוני מאגר החברות של משרד התמ"ת, נתוני חברת המידע B.D.I, וסקר מעסיקים של מינהל מחקר וכלכלה. חברות שלא נימצא להן סיווג ענפי מהמקורות הנ"ל, סווגו על ידי מומחי המינהל.
ב.       שנת הקמה של החברה – על פי שנת ההקמה במאגר החברות של המשרד המתעדכן ממקורות מנהליים פנים משרדיים ומעדכונים של חברת B.D. I.
 
פרסום המדד:
המדד יתפרסם מידי רבעון, ארבע פעמים בשנה, בחודשים אפריל, יולי, אוקטובר וינואר.
המדד יפורסם לראשונה בחודש אוקטובר 2011 ויכלול את כל הרבעונים מתחילת 2008 ועד הרבעון השני של שנת 2011.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
[1] יצואן קטן מוגדר כיצואן שיצואו השנתי נע בין 100 אלף דולר לשני מליון דולר
[2] אוכלוסיית היצואנים הינה ללא יצואני יהלומים
[3] יצואן קטן יציב הינו יצואן המייצא באופן רציף לאורך השנה ותמורות היצוא הרבעוניות שלו נעות בין 25 אלף דולר לחצי מיליון דולר
[4] ראה פירוט המדדים בפרק 3 להלן
[5] לגבי פירוט מקורות הנתונים למדד ראה פרק 3 להלן
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו