כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 מעקב סקר מעסיקים ערבים

 
 
 

מתודולוגיה – סקר המעסיקים הערבים

​אוכלוסיית הסקר

אוכלוסיית הסקר כוללת מעסיקים ערבים המעסיקים לפחות עובד שכיר אחד, כולל חברות שבהן בעל החברה הוא השכיר היחידי בעסק, ושלפחות אחד מבעליו הוא ממוצא ערבי (מוסלמי דרוזי או נוצרי ערבי).
 
במתכונתו הנוכחית מקיפה אוכלוסיית הסקר אוכלוסייה בת 20 אלף עסקים, שבהם כ- 107 אלף משרות שכיר.
 
איסוף הנתונים במסגרת סקר המעסיקים הערבים החל ברבעון הראשון של שנת 2011 והוא נמשך ברציפות ממועד זה ועד היום. אוכלוסיית הסקר כוללת את ענפי החקלאות, התעשייה, הבינוי, התחבורה והתקשורת, המסחר, שירותי אירוח ואוכל, השירותים העסקיים, השירותים הפיננסיים, שירותי הבריאות וחלק מענפי החינוך. 
 
תת הענפים שאינם נכללים באוכלוסיית הסקר כוללים את:
מינהל ציבורי של המדינה לרבות רשויות מקומיות, גני ילדים ומשפחתונים, בתי ספר יסודיים, מוסדות חינוך על יסודי כולל חטיבות ביניים, איגודים מקצועיים, ארגוני מעסיקים, ארגונים פוליטיים ותנועות נוער, ארגוני חברים, מרכזים קהילתיים, שירותי דת, שירותי רווחה וסעד הניתנים על ידי עמותות ולא למטרות רווח וחברות כוח אדם.
 

מקור הנתונים

שני המקורות הקיימים להוצאת המדגם הם קובץ המעסיקים של הביטוח הלאומי הכולל כ- 225 אלף עסקים שמעסיקים לפחות עובד שכיר אחד, ומאגר החברות של חברת בידיאי קומפס  חברה למידע עסקי המפעילה מאגר נתונים שוטף הכולל מידע, ברמות שונות של עדכון, על שעור גבוה מהעסקים במשק.
 

המדגם

מדגם סקר המעסיקים הערבים מקיף 1,000 עסקים הנבדקים אחת לרבעון, בסה"כ ארבע פעמים בשנה.
מדגם סקר המעסיקים הערבים הוצא כמדגם שכבות. שכבות המדגם היו:
האזור הגיאוגרפי  הישוב שבו ממוקם העסק (צפון, מרכז ודרום).
גודל העסק מספר המועסקים בעסק לפי 6 קבוצות גודל, עובד אחד, 2- 4 עובדים, 5 - 9 עובדים, 10 - 19 עובדים,  20 -49 עובדים ועסקים שמעסיקים 50 עובדים ויותר.
מיקום מגזרי הבחנה בין עסקים הממוקמים בישובים ערבים ועסקים הממוקמים בישובים שאינם ערבים- ישובים מעורבים, ישובים יהודים ואזורי תעשייה מעורבים.
מפת הדגימה כוללת 24 תאי דגימה.
 

השיטה

הנתונים נאספים באמצעות ראיון טלפוני בשפה הערבית עם בעלי עסקים, מנהלי כוח אדם או מנהלים אחרים שהוסמכו לכך. חברה הנושרת מהמדגם, כתוצאה מסירוב להמשיך להשתתף בסקר או עקב סגירה או איחוד עם חברה אחרת, מוחלפת בחברה אחרת מאותו תא דגימה.
ניתן משקל יתר בדגימה לעסקים הגדולים והבינוניים מאחר ומרבית המועסקים עובדים בעסקים גדולים ובינוניים.
 
 

השאלונים

שאלון הסקר כולל ארבעה חלקים:
 
החלק הראשון מתרכז באיסוף מידע דמוגרפי על העסק והוא כולל שאלות על שם העסק, מיקומו, סניפים, פעילות עיקרית ואוכלוסיית לקוחות העסק.
 
החלק השני מתרכז באיסוף מידע על: קשיים בגיוס עובדים, פילוח אוכלוסיית המועסקים בעסק, ומעקב אחר הביקוש לעובדים קליטת, ועזיבת עובדים בהבחנה לפי ענפים ומשלחי יד.
 
החלק השלישי נבדק המצב הכלכלי של העסק, בשלושת החודשים האחרונים וצפיות למצב הכלכלי במהלך שלושת החודשים הקרובים במגוון תחומים: במספר המועסקים, היקף ההכנסות, היקף האשראי והיקף הרווחיות.
 
בחלק הרביעי נבדקים הגבלות וחסמים בפני עסקים ערבים בנושאים כמו: מחסור בעובדים מקצועיים ולא מקצועיים, מחסור בציוד וחומרי גלם ושטחי אזורי תעשייה, קשיים בקבלת אשראי, מכרזים ממשלתיים ועוד.
 
בנוסף לשאלונים הקבועים, מאפשר סקר המעסיקים השוטף עריכת סקרים חד פעמיים בנושאים מגוונים כמו: יחסי עבודה, קבלני כ"א וכדומה.   
 

 

התוצרים

1. דוחות רבעוניים המרכזים את הנתונים העיקריים שנאספו ברבעון, בהשוואה לנתוני רבעונים קודמים ובהשוואה לסקר המעסיקים הכללי של מינהל מחקר וכלכלה בתמ"ת. הניתוח כולל פירוט לפי ענפים עיקריים, קבוצות משלח יד, קבוצות גודל, אזורים גיאוגרפיים ולפי מיקום מגזרי, וכולל שלושה חלקים עיקריים:

 א. חסמים בהתפתחות העסקים הערבים
 ב. ביקוש לעובדים, קליטה ופליטה של עובדים ומאזן תעסוקה
 ג. המצב הכלכלי בעסקים ערבים
2. סקירות על נושאים מיוחדים
3. דפי מידע המתבססים על נתוני סקר המעסיקים הערבים
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו