כלים ומאגרי מידע

 

 חיפוש מחקרים וסקרים

 
 
 
 
 
סוג פרסום
 
 
 

מחקרים

כותרתמטהשנת פרסוםמטהנושאים   שם המחברמטהסוג מחקרמטה
התעשיה בישראל 20052006
תעשייה וענפי משק
הווארד רוסמצגת
התעשיה בישראל – לוחות ודיאגרמות – אומדן הייצור התעשייתי, פדיון, שכירים ומועסקים – 2005 – לפי ענפים2005
תעשייה וענפי משק
מינהל מחקר וכלכלה דף מידע
מתנות לעידוד ההשכלה ולא לצריכה פרטית2004
צרכנות
בני פפרמן מאמר דעות
התנהגות צרכנים בישראל: מקומות ותדירות הקנייה, אופן ומשך ההגעה ושהיה בחנות2005
צרכנות
רוני בר צורידף מידע
התחרות על כיסו של הצרכן הישראלי באמצעות מקדמי מכירות – קופונים, מוצרים במבצע וחברות במועדון לקוחות של רשתות השיווק2005
צרכנות
רוני בר צורידף מידע
ספרייה במקום העבודה2006
צרכנות
רוני בר צוריסקירה
שבוע הספר - בראי המספרים / רוני בר צורי ובני פפרמן , יוני 20062006
צרכנות
רוני בר צורי, בני פפרמןדף מידע
הכשרה מקצועית למטפלות/מחנכות במעונות יום - תמונת מצב על לימודים בקורס יום ותעסוקת הבוגרות בעשור האחרון2016
הכשרה מקצועית
אלון פורתסקירה
הכשרה מקצועית במסלול לימודי ערב - נתוני תעסוקת בוגרים לשנת 2010 - חלק ב' 2015
הכשרה מקצועית
אלון פורתסקירה
לימודי מכינות והנדסאות לחרדים - מעקב לומדים ובוגרים2015
הכשרה מקצועית
אלון פורתמסמך יזום
התאמת תוכניות לימודים בהכשרה מקצועית לצורכי מעסיקים2015
הכשרה מקצועית
אלון פורתמסמך יזום
הכשרה מקצועית במסלול לימודי ערב בשנים 2001-2010 תמונת מצב ונתוני רקע מסקר בוגרים (חלק א')2015
הכשרה מקצועית
אלון פורתסקירה
הכשרה מקצועית במסלול לימודי ערב בשנים 2001-2010 - תמונת מצב ונתוני רקע מסקר בוגרים (חלק א')2015
הכשרה מקצועית
אלון פורתמצגת
מצבם התעסוקתי של בוגרי הכשרה מקצועית במסלול יום כשנתיים מסיום הקורס ( בוגרי 2011)2014
הכשרה מקצועית
אלון פורתמצגת
שינויים במצב תעסוקתי והתפתחות בשכר בוגרי הכשרה מקצועית במסלול מבוגרים יום (בוגרי 2001-2006) 2014
הכשרה מקצועית
אלון פורתמסמך יזום
שביעות רצון מתהליך קבלת שוברים להכשרה מקצועית באמצעות האגף להכשרה ופיתוח כ"א2014
הכשרה מקצועית
אלון פורתמסמך יזום
הכשרה מקצועית במסגרת בתי הספר העסקיים בשנים 2001-2010 תמונת מצב ומצבם התעסוקתי של בוגרי הקורסים כ - 5 שנים בממוצע מסיום לימודיהם2014
הכשרה מקצועית
אלון פורתמסמך יזום
מצבם התעסוקתי של בוגרי הכשרה מקצועית במסלול השוברים שהפעיל שירות התעסוקה כחמש שנים מסיום הלימודים (בוגרי 2007-2010) 2014
הכשרה מקצועית
אלון פורתמסמך יזום
מצבם התעסוקתי של בוגרי מה"ט שלמדו לתואר הנדסאי או טכנאי מוסמך כחמש שנים מסיום לימודיהם (בוגרי 2008-2009) 2014
הכשרה מקצועית
אלון פורתמסמך יזום
מצבם התעסוקתי של בוגרי הכשרות יום כ - 5 שנים בממוצע מסיום הלימודים (בוגרי 2007-2010) 2014
הכשרה מקצועית
אלון פורתמסמך יזום
מצבם התעסוקתי של בוגרי הכשרה מקצועית במסלול מבוגרים יום כשנתיים מסיום לימודיהם (בוגרי 2011)2014
הכשרה מקצועית
אלון פורתמסמך יזום
מצבם התעסוקתי של בוגרי הכשרה מקצועית במסלול מבוגרים יום כשנתיים מסיום הקורס (בוגרי 2011) 2014
הכשרה מקצועית
אלון פורתסקירה
הכשרת הנדסאים בעשור האחרון ע"פ סקרי מעקב בוגרי מה"ט2014
הכשרה מקצועית
אלון פורת
מדיניות הנדסאים בישראל בהקשר שוק העבודה החדש2014
הכשרה מקצועית
שוק העבודה הכללי
נרי הורוביץ, קרן שגיאסקירה
תעסוקת הנדסאים וטכנאיים בישראל - התפתחות התעסוקה, הביקוש למשלח היד ולימודים בשנים האחרונות2013
הכשרה מקצועית
מינהל מחקר וכלכלה סקירה
שביעות רצון מלימודי הכשרה מקצועית במסלול מבוגרים יום בקרב לומדים מהשנים 2010-20112013
הכשרה מקצועית
אלון פורתסקירה
מצבם התעסוקתי של בוגרי הכשרה מקצועית במסגרת תוכנית השוברים - מחזור רביעי 2013
הכשרה מקצועית
אלון פורתמצגת
מצבם התעסוקתי של בוגרי הכשרות מקצועיות במסגרת תוכנית השוברים של שירות התעסוקה - מחזור ד' (2010) 2013
הכשרה מקצועית
אלון פורתסקירה
שביעות רצון מלימודים לתואר הנדסאי בקרב בוגרים מהשנים 2008-20092013
הכשרה מקצועית
אלון פורתסקירה
הנושרים מקורסים להכשרה מקצועית במסלול מבוגרים יום בשנת 2010 - הסיבות לנשירה מלימודים ומצבם התעסוקתי2013
הכשרה מקצועית
אלון פורתסקירה
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה