כלים ומאגרי מידע

 

 חיפוש מחקרים וסקרים

 
 
 
 
 
סוג פרסום
 
 
 

מחקרים

כותרתמטהשנת פרסוםמטהנושאים   שם המחברמטהסוג מחקרמטה
מצב התעסוקה של נשים ערביות בגילאי 18-65 -לשנת 20062007
תעסוקת נשים ומעונות יום
מינהל מחקר וכלכלהדף מידע
נשים בעולם העבודה - 25 עובדות על נשים עובדות בישראל - 20052007
תעסוקת נשים ומעונות יום
מינהל מחקר וכלכלהדף מידע
אבות המוותרים על תפקיד בעבודה לטובת הטיפול בילדיהם 2007
תעסוקת נשים ומעונות יום
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
עבודה חלקית בקרב אמהות לילדים בגיל הרך2006
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץדף מידע
סיוע ממשלתי למימון שירותי טיפול בילדים בגיל הרך - מה עושות מדינות אחרות? 2006
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץדף מידע
תעסוקת נשים – מאפיינים מרכזיים, 2004  
תעסוקת נשים ומעונות יום
  מצגת
מי נעזרת בעוזרת?2005
תעסוקת נשים ומעונות יום
אגט קראוס, אסנת פיכטלברג-ברמץדף מידע
הסדרים לטיפול בילדים בגיל הרך 2004
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץסקירה
השתתפות נשים ערביות בכח העבודה בעשור האחרון 2004
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץדף מידע
חופשת לידה והשתלבות בעבודה2004
אסנת פיכטלברג-ברמץ, נירית תושב-אייכנרדף מידע
הטרדה מינית בצבא דיווחי נשים לאחר שיחרורן2004
תעסוקת נשים ומעונות יום
רונית הריס -אולשקדף מידע
מי שואפת להיות מנהלת 2003
תעסוקת נשים ומעונות יום
עדי ארטוםדף מידע
היעדרות נשים עובדות בהריון מהעבודה 2003
תעסוקת נשים ומעונות יום
נירית תושב-אייכנרדף מידע
אימהות רווקות, דיוקן 2000 2002
תעסוקת נשים ומעונות יום
רוני בר צורי, מיכל טלדף מידע
גיל פרישה לפנסיה 60 או 65, העדפותיהן של נשים צעירות2002
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץדף מידע
אמהות יוצאות לעבודה ולאן הילדים? 2002
תעסוקת נשים ומעונות יום
רונית נדיבדף מידע
פערים בין נשים לגברים בהשתתפות בכ"ע האזרחי, השוואה בינלאומית 2002
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץדף מידע
מלחמת ארה"ב עירק – היעדרות מהעבודה ומוכנות מקומות העבודה בישראל ראי נתונים 2001
שוק העבודה הכללי
הביקוש לעובדים
בני פפרמןסקירה
מעונות יום ויציאה לעבודה של אמהות לילדים קטנים, יעקב איש-שלום2000
תעסוקת נשים ומעונות יום
יעקב איש-שלוםסקירה
סקר מפעלי תעשייה בנושאי סביבה וקיימות2015
תעשייה וענפי משק
שוקי הנדלססקירה
התפתחות השכר לשעת עבודה ועלות שכר לשעת עבודה לפי ענפי התעשייה2015
תעשייה וענפי משק
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
The Israeli economy at glance 20142014
אינדיקטורים להתפתחות כללת ישראל
תעשייה וענפי משק
מינהל מחקר וכלכלהמצגת
אינדיקטורים ומדדים עיקריים בתעשיה 20142014
תעשייה וענפי משק
מינהל מחקר וכלכלהאוגדן נתונים
הקצאות מים לתעשייה2014
תעשייה וענפי משק
מיכל ליבליךמסמך יזום
אינדיקטורים ומדדים עיקריים בתעשייה - אוגדן נתונים2012
תעשייה וענפי משק
מינהל מחקר וכלכלהאוגדן נתונים
Jewelry Put into Numbers2008
תעשייה וענפי משק
מינהל מחקר וכלכלה מצגת
תכשיטים בראי המספרים2007
תעשייה וענפי משק
מינהל מחקר וכלכלה מצגת
עיצוב תעשייתי בישראל – סקר מנהלים בתעשייה 2009
תעשייה וענפי משק
ד"ר שוקי הנדלססקירה
התעשייה בישראל 2005 – לפי מחוזות גאוגרפים2006
תעשייה וענפי משק
מינהל מחקר וכלכלה מצגת
עיצוב תעשייתי בישראל 2006- נקודות ציון שכדאי לדעת2006
תעשייה וענפי משק
מינהל מחקר וכלכלה דף מידע
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה