כלים ומאגרי מידע

 

 חיפוש מחקרים וסקרים

 
 
 
 
 
סוג פרסום
 
 
 

מחקרים

כותרתמטהשנת פרסוםמטהנושאים   שם המחברמטהסוג מחקרמטה
שילוב האוכלוסיה הערבית בתחומי הטכנולוגיה העילית - דוח מסכם לתוכנית עמותת 'צופן'2014
הכשרה מקצועית
גלי ליס-גינסבורג, אלון פורתמצגת
מאפייני ההשכלה והשכר של האקדמאים הערבים בהשוואה לאקדמאים יהודים2014
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
גלי ליס-גינסבורגמסמך יזום
בתי ספר ערביים מוכרים שאינם רשמיים בישראל - מיפוי התופעה, ציפיות התלמידים ושילוב תעסוקתי חברתי של הבוגרים2014
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
אילן שדמהמסמך יזום
שילוב האוכלוסיה הערבית בתחומי הטכנולוגיה העילית - דוח מסכם לתוכנית עמותת 'צופן'2014
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
הכשרה מקצועית
גלי ליס-גינסבורג, אלון פורתמצגת
עבודת בני נוער - עמדות בנושא עולם העבודה והשלכות שילוב עבודה ולימודים על חייהם של בני הנוער 2015
אכיפת חוקי עבודה
מיכל אלפסי - הנליסקירה
מחקר מעקב אחר מיזם משותף של משרד הכלכלה עם 'צופן'2014
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
הכשרה מקצועית
גלי ליס-גינסבורג, אלון פורתמסמך יזום
האם עבודתם של בני נוער יהודים שונה מזו של בני נוער ערבים?2015
אכיפת חוקי עבודה
מיכל אלפסי-הנלידף מידע
בני נוער עובדים - אומדן, מאפייני רקע, מאפייני תעסוקה והפרת זכויות במקום העבודה2015
אכיפת חוקי עבודה
מיכל אלפסי-הנליסקירה
התאגדות מקצועית - שיעור העובדים המאוגדים ומאפייניהם2015
אכיפת חוקי עבודה
מיכל אפלסי - הנלימסמך יזום
סקר בנושא תעסוקת בני נוער והשלכותיה על חיי היומיום - מה חושבים ההורים?2014
אכיפת חוקי עבודה
מיכל אפלסי - הנלימסמך יזום
העסקה הוגנת - האומנם? הוצג בכנס השקת החוק להגברת האכיפה של חוקי עבודה2012
אכיפת חוקי עבודה
בני פפרמןמצגת
סקר במסגרת בחינת האפקטיביות של החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, התשע"ב 2011 2012
אכיפת חוקי עבודה
מיכל אפלסי - הנלימסמך יזום
עבודת ילדים ובני נוער בגילי 12 – 18 2012
אכיפת חוקי עבודה
בני פפרמןמצגת
להעלות את שכר מינימום – אבל בתבונה2012
אכיפת חוקי עבודה
בני פפרמןמאמר דעות
הטרדה מינית בעבודה2010
אכיפת חוקי עבודה
תעסוקת נשים ומעונות יום
רונית הריס -אולשקמצגת
קמפיין פרסומי ברדיו ובטלויזיה בנושא זכויות עובדים / מיכל אלפסי , יוני 20092009
אכיפת חוקי עבודה
מיכל אלפסיסקירה
מודעות לחוקי עבודה ומידת הפרתם בקרב תושבי קריית מלאכי - תמונת מצב לפני מבצע אכיפה2009
אכיפת חוקי עבודה
מיכל אלפסיסקירה
עבודה בשעות נוספות, קבלת שכר בגין תקופת הכשרה וחוק ההודעה לעובד 2008
אכיפת חוקי עבודה
מיכל אלפסיסקירה
מידת היכרות הציבור את החוק להעסקת עובדים זרים ועמדות כלפי תנאי התעסוקה של עובדים זרים2008
אכיפת חוקי עבודה
מיכל אפלסי - הנליסקירה
עבודת נשים בהריון 2008
אכיפת חוקי עבודה
תעסוקת נשים ומעונות יום
מיכל אלפסיסקירה
חוק שעות עבודה ומנוחה - שכירים העובדים ביום המנוחה 2008
אכיפת חוקי עבודה
מיכל אפלסי - הנליסקירה
מודעות ציבור השכירות בגילאי 20-45 לחוק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה 2008
אכיפת חוקי עבודה
מיכל אפלסי - הנליסקירה
עד כמה יודע ציבור השכירים בישראל מהו גובה שכר מינימום ואילו רכיבי שכר נכללים בו?2007
אכיפת חוקי עבודה
מיכל אפלסי - הנליסקירה
מעסיקים בישראל ויחסי עבודה קיבוציים: מצב קיים , עמדות והעדפות2006
אכיפת חוקי עבודה
פרופ' יצחק הברפלד, פרופ' ינון כהן, פרופ' גיא מונדלק, ד"ר יצחק ספורטאסקירה
הגנה על משרותיהן של נשים הרות במדינות רווחה 2006
אכיפת חוקי עבודה
תעסוקת נשים ומעונות יום
נירית תושב-אייכנרסקירה
העלאת שכר מינימום - קולות הקרב נדמו 2006
אכיפת חוקי עבודה
בני פפרמןמאמר דעות
היתרים לילדים עובדים בפרסומות ובהופעות ציבוריות , 2000-20032004
אכיפת חוקי עבודה
נירית תושב-אייכנרדף מידע
בחינת השפעתה של הטרדה מינית בעבודה על מרכזיות העבודה בקרב נשים עובדות 2004
אכיפת חוקי עבודה
תעסוקת נשים ומעונות יום
לימור קסלרסקירה
העובדים ביום שישי, שבת וראשון2003
אכיפת חוקי עבודה
שוק העבודה הכללי
סיגל שלחסקירה
פיטורי נשים בהריון ובמהלך טיפולי פוריות 2003
אכיפת חוקי עבודה
תעסוקת נשים ומעונות יום
נירית תושב-אייכנרדף מידע
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה