כלים ומאגרי מידע

 

 חיפוש מחקרים וסקרים

 
 
 
 
 
סוג פרסום
 
 
 

מחקרים

כותרתמטהשנת פרסוםמטהנושאים   שם המחברמטהסוג מחקרמטה
ערבים עם מוגבלות בישראל2014
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
ערבים
מיכל אלפסי-הנלימצגת
שילוב צעירים עם מוגבלות בשירות אזרחי לאומי - סיכום מחקר מלווה 2014
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי-הנליסקירה
transforming disability into ability2003
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
OECDסקירה
אנשים עם מוגבלות , צילום מצב, ישראל 20042004
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מינהל מחקר וכלכלהמצגת
מועסקים עם מוגבלות נפשית שביקשו להתאים את שכרם2005
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות מצגת
שילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה2005
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
בני פפרמןמצגת
שילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה - אינדיקטורים מרכזיים2005
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
המטה לשילוב אנשים עם מוגבלותדף מידע
תקנות שכר מינימום מותאם – סוגיות משפטיות 2006
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
עו"ד נועה וגנר בן שבתמצגת
פקויי'טאביע"ם– אבחון יכולת עבודה לאנשים עם מגבלה2006
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
חמדה לוימצגת
התאמת שכר מינימום לאנשים עם מוגבלות בעלי יכולת עבודה מופחתת2006
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
ד"ר רונית נדיבמצגת
חברת של –פריווקטים שיקומיים בע"מ2006
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
איה חסדאימצגת
שילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה2006
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
בני פפרמןמצגת
עובדים עם מוגבלות שפנו להתאמת שכר- מאפיינים סוציו דמוגרפיים ותעסוקתיים2006
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
ד"ר רונית נדיבסקירה
ניתוח ראשוני של ממצאי סקר המעקב – מאובחני שכר מינימום מותאם2008
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
אורנה חייט מראלי מצגת
פעילות המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה – דו"ח מעקב2008
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
אורנה חייט-מראליסקירה
תעסוקת אנשים עם מוגבלות ברחבי העולם – תכניות ומדיניות OECD2009
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
גל זהרסקירה
תקנות השתתפות המדינה במימון התאמות2009
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכאל מורגסקירה
מעסיקים שפנו למוקד התאמות לעובדים עם מוגבלות במקום עבודה, שלא מימשו פנייתם בהגשת בקשה: מאפיינים וסיבות2009
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
אורנה חייט מראלי, מיכאל מורגסקירה
אנשים עם מוגבלות בישראל 2009 – מוגבלות והשתלבות בחיי החברה בישראל, מבט השוואתי רב שנתי2009
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
אליהו בן משה, ליאורה רופמן, ישראל הברסקירה
 
 
מודעות מעסיקים לחקיקה בעניין זכויות עובדים, שיעורי הפרה ועמדות כלפי חוקי עבודה2015
אכיפת חוקי עבודה
מיכל אלפסי-הנליסקירה
תעסוקת בני נוער והשלכותיה על חיי היומיום - מה חושבים ההורים?2015
אכיפת חוקי עבודה
מיכל אלפסי-הנליסקירה
תכנית עבודה 20142015
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
גלי ליס-גינסבורגמסמך יזום
האזורים בהם יושבים עסקים בבעלות ערבים  
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
  מסמך יזום
שילוב ערבים בסביבות הגיל 30 שהיו מצטיינים בבית הספר בשוק העבודה - מחקר גישוש איכותני  
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
  מסמך יזום
2015
אילן שדמהמסמך יזום
ציפיות תלמידי י"ב ערבים מצטיינים בלימודים גבוהים ובשוק העבודה  
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
  מסמך יזום
מחקר מעקב אחר מרכזי הכוון תעסוקתיים לחברה הערבית - פן המעסיקים - קשרי הגומלין בין מרכזי ההכוון התעסוקתיים לבין מעסיקים2015
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
גלי ליס-גינסבורגמסמך יזום
מחקר מעקב אחר מרכזי הכוון תעסוקתיים לחברה הערבית - פן המעסיקים - קשרי הגומלין בין מרכזי ההכוון התעסוקתיים לבין מעסיקים2015
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
גלי ליס-גינסבורגמסמך יזום
בתי ספר ערביים 'מובילים' בישראל - סקירת התופעה, ציפיות התלמידים ושילוב תעסוקתי-חברתי של הבוגרים - שלב א'2015
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
אילן שדמהסקירה
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה