כלים ומאגרי מידע

 

 חיפוש מחקרים וסקרים

 
 
 
 
 
סוג פרסום
 
 
 

מחקרים

כותרתמטהשנת פרסוםמטהנושאים   שם המחברמטהסוג מחקרמטה
פערים מגדריים בשוק העבודה בשנת 2016 - ישראל ביחס למדינות המפותחות בעולם 2017
תעסוקת נשים ומעונות יום
שוק העבודה הכללי
אסנת פיכטלברג - ברמץמסמך יזום
מדיניות תעסוקה אקטיביות (ALMP) במדינות ה - OECD ובאוסטרליה - סקירה בינלאומית משוהה 2017
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי-הנלימסמך יזום
סקר בנושא תעסוקת הורים לילדים עם צרכים מיוחדים בחברה הערבית2017
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי - הנלימסמך יזום
מעקב אחר יישום צו ההרחבה להגדלת מספר העובדים עם מוגבלויות בעסקים המעסיקים 100 עובדים ויותר - המשך מעקב 2017
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי-הנלימסמך יזום
אקדמאים עם מוגבלות - מאפייני רקע ותעסוקה 2017
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי-הנלימסמך יזום
תנאי העבודה של עובדים עם מוגבלות ההשוואה לאוכלוסיה ללא מוגבלות 2017
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי-הנלימסמך יזום
"תשלום תמורת ביצוע" בקרב רופאים בישראל 2017
שוק העבודה הכללי
ברוך לוימסמך יזום
ממצאים עיקריים של סקרי עסקים שהיו בקשר ולא היו בקשר עם מרכזי "ריאן" 2017
ערבים
גלי ליס-גינסבורגדף מידע
מדד היצואנים הקטנים היציבים בתעשיה הישראלית ומדד השינוי הרבעוני - רבעון 3/16 2017
סחר חוץ
מינהל המחקרדוח שוטף
ביקוש לעובדים בעסקים בבעלות ערבים - סיכום המדדים העיקריים, שנים 2011-2016 2017
ערבים
שוק העבודה הכללי
ד"ר שוקי הנדלסדוח שוטף
הביקוש לעובדים בעסקים בבעלות ערבים במגזר העסקי רבעון רביעי 20162017
שוק העבודה הכללי
מינהל המחקר דוח שוטף
הביקוש לעובדים במגזר העסקי רבעון 4/16 - נתוני סקר המעסיקים השוטף של מינהל המחקר במשרד הכלכלה בעסקים קטנים2017
שוק העבודה הכללי
מינהל המחקר דוח שוטף
מצבם התעסוקתי של בוגרי הכשרה מקצועית במסלול מבוגרים יום כשנתיים בממוצע מסיום הקורס (בוגרי 2014-2015)2017
הכשרה מקצועית
אלון פורת, רונית הריססקירה
הכשרה מקצועית למבוגרים במסלול יום - סקר מעקב בוגרים תעסוקה ושביעות רצון מלימודים, בוגרי השנים 2014-2015 2017
הכשרה מקצועית
אלון פורת מצגת
פערים מגדריים בשוק העבודה בשנת 2016 - השוואה בינלאומית2017
תעסוקת נשים ומעונות יום
שוק העבודה הכללי
אסנת פיכטלברג-ברמץ סקירה
מיומנויות ותעסוקה באוכלוסיה החרדית - ניתוחים מיוחדים מתוצאות סקר המיומנויות PIAAC - אוגדן נתונים 2017
חרדים
שוק העבודה הכללי
מרים גרינשטייןאוגדן נתונים
ייצוג וגיוון תעסוקתי במגזר העסקי בישראל - העסקת עובדים מהאוכולוסיה הערבית והחרדית במגזר העסקי2017
ערבים
שוק העבודה הכללי
חרדים
אסף מלחי, גלי ליס-גינסבורגסקירה
מאפייני תעסוקה והישגים במבחני מיומנויות קריאה, לפי מצב בריאות - ממצאים מסקר המיומנויות PIAAC בישראל 2017
אנשים עם מוגבלות
שוק העבודה הכללי
מיכל אלפסי-הנלי, מרים גרינשטייןסקירה
מערכת מכסות (קוואטות) ככלי לעידוד שילוב עובדים עם מוגבלות בתעסוקה - רקע היסטורי, מודלים, מידת היעילות במבחר מדינות והניסיון הישראלי2017
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי-הנליסקירה
הביקוש לעובדים במגזר העסקי - רבעון ראשון 2017 נתוני סקר המעסיקים השוטף של מינהל המחקר2017
הביקוש לעובדים
מינהל המחקרדוח שוטף
הביקוש לעובדים בעסקים בבעלות ערבים רבעון ראשון 2017 2017
הביקוש לעובדים
מינהל המחקרדוח שוטף
שמרתי את ילדי הגן - מעונות ומשפחתונים במגזר החרדי2017
תעסוקת נשים ומעונות יום
חרדים
אסנת פיכטלברג-ברמץמצגת
הכוח לשנות או החובה לשמר? - תעסוקת נשים חרדיות: עבודה ומשפחה 2017
חרדים
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסף מלחי מצגת
מאפייני עסקים בבעלות ערבים2017
ערבים
שוק העבודה הכללי
שוקי הנדלס סקירה
תעסוקה ושביעות רצון מלימודים בקרב בוגרי מסלול הנדסאים של מה"ט כשנתיים עד שלוש מסיום הלימודים (בוגרי 2013-2014) 2017
הכשרה מקצועית
אלון פורת, רונית הריס סקירה

סקרים ושאלונים

כותרתמטהשנת פרסוםמטהנושאים   שם המחברמטהסוג מחקרמטה
סקר תחושות וחוויות אפליה של מועסקים מקהילת הלהט"ב -20142015
חנה קופפר
סקר מועסקים בנושא פערי שכר מגדריים - שנת 20152016
חנה קופפר
תחושות וחוויות אפליה של מועסקים מקהילת הלהט ״ב בשוק העבודה בישראל (2015)2016
חנה קופפרסקירה
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה