כלים ומאגרי מידע

 

 חיפוש מחקרים וסקרים

 
 
 
 
 
סוג פרסום
 
 
 

מחקרים

כותרתמטהשנת פרסוםמטהנושאים   שם המחברמטהסוג מחקרמטה
"יגעת ומצאת - תאמין" - מאפייניהם של תלמידים חרדים הנתמכים ע"י קרן קמ"ח במסלולים אקדמאים ומקצועיים2013
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
אסף מלחי, מיכל בראלסקירה
יחסם של תלמידי ישיבות חרדים ללימודים כלליים ולימודי מקצוע2012
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
ד"ר יעקב לופו, אסף מלחיסקירה
שינוי במבנה והרכב האוכלוסייה הישראלית לפי מגזר תרבותי-דתי בעשרים השנים הבאות והשלכותיו על שוק העבודה2012
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
ד"ר אליהו בן-משהסקירה
מתנדבים חרדים בשירות אזרחי לאומי - מאפייני בוגרי השירות והארגונים בהם התנדבו, דו"ח מס' 22011
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
אסף מלחיסקירה
דו"ח מסכם – "ברכה בעסקים" – תוכנית לעידוד יזמות עסקית במגזר החרדי2011
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
גלעד מלאךסקירה
מתנדבים חרדים בשירות אזרחי לאומי - מאפייני בוגרי השירות והארגונים בהם התנדבו, דו"ח מס' 22011
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
אסף מלחיסקירה
הכשרה חלופית בסמינרים לנשים במגזר החרדי – תוכנית ח"ן2011
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
יעל גולדפרבסקירה
השתלבותם של חרדים בעלי השכלה גבוהה או מקצועית במקומות עבודה2010
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
אסף מלחיסקירה
תעסוקה במגזר החרדי: מאפיינים, חסמים ופתרונות מוצעים2010
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
מינהל מחקר וכלכלהחוות דעת
פערים בין מקורות סטטיסטים שונים ביחס לשיעורי תעסוקה במגזר החרדי2010
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
אסף מלחי, מרים גרינשטייןסקירה
מאפייני התעסוקה במגזר החרדי וכלי סיוע ממשלתיים לקידום התעסוקה במגזר זה2010
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
בני פפרמן, אסף מלחימצגת
מעורבות גברים ונשים במגזר החרדי בשוק העבודה2002
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
מירב גרינשטייןסקירה
מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים (מפתח) - מאפיינים סוציו-דמוגרפיים ותעסוקתיים של הפונים והפעילות במרכזים 2007
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
חגית סופר - פורמןסקירה
מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים (מפתח) דוח מס' 2 2008
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
חגית סופר-פורמןסקירה
גיבוש מערך מחקר לקידום תעסוקה והשכלה גבוהה במגזר החרדי – 20082008
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
מינהל מחקר וכלכלהמצגת
השימוש במחשב במגזר החרדי 2009
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
אסף מלחידף מידע
התנדבות ושירות צבאי במגזר החרדי 2009
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
אסף מלחי דף מידע
דיוקן האוכלוסיה החרדית בישראל 2002-2007 2009
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
מינהל מחקר וכלכלהאוגדן נתונים
מדוע חרדים משתכרים מעט? ככל הנראה לא מהסיבות שמומחים נוהגים להמטיר עלינו2009
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
בני פפרמןמאמר דעות
מחקר הערכה וליווי למערך הזירות אזרחי – לאומי בישראל2009
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
מינהל מחקר וכלכלהמסמך יזום
מחקר הערכה לתוכנית "ברכה בעסקים" – יזמות עסקית לחרדים2009
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
מינהל מחקר וכלכלהמסמך יזום
מחקר הערכה לתוכנית ח"ן – הכשרה חלופית בסמינרים לנשים חרדיות2009
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
מינהל מחקר וכלכלהמסמך יזום
שילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה - מודלים היסטוריים, נקודות מפנה, מגמות ונתונים2015
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי-הנליסקירה
שכר מינימום מותאם לעובדים עם מוגבלות בעלי יכולת עבודה מופחתת - כמה נקודות למחשבה2014
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי-הנלילקט נתונים
אקדמאים עם מוגבלות2014
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי-הנלילקט נתונים
ערבים עם מוגבלות בישראל - לקט נתונים2014
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
ערבים
מיכל אלפסי-הנלילקט נתונים
אנשים עם מוגבלות בקרב האוכלוסיה הערבית, גודל האוכלוסיה ומאפייני תעסוקה - ועדה עליונה מרכזי ריאן2014
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
ערבים
מיכל אלפסי-הנלימצגת
תעסוקת אנשים עם מוגבלות כלל האוכלוסיה, ערבים וחרדים 2014
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
חרדים
ערבים
מיכל אלפסי-הנלימצגת
מעסיקים של עובדים עם מוגבלות , סטיגמות, חסמים קשיים וצרכים - הצגה במכללת קריית אונו2014
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי -הנלימצגת
תעסוקת אנשים עם מוגבלות: כלל האוכלוסיה, ערבים וחרדים  
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
  סקירה
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה