כלים ומאגרי מידע

 

 חיפוש מחקרים וסקרים

 
 
 
 
 
סוג פרסום
 
 
 

מחקרים

כותרתמטהשנת פרסוםמטהנושאים   שם המחברמטהסוג מחקרמטה
תכנית "תבל" - תוכנית לקידום היצוא במגזר הערבי2014
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
סחר חוץ
שוקי הנדלססקירה
מדד 100 יצואני הסחורות המובילים בתעשיה הישראלית - רבעון 3/20152015
סחר חוץ
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
מדד 100 יצואני הסחורות המובילים בתעשיה הישראלית - רבעון 2/20152015
סחר חוץ
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
מדד היצואנים הקטנים היציבים בתעשיה הישראלית - רבעון 2/2015 2015
סחר חוץ
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
התפתחות סחר החוץ מול טורקיה בעקבות תקרית המרמרה2015
סחר חוץ
יקי גננימסמך יזום
בחינת התפתחות היצואנים הקטנים היציבים 2008 - 2014 2015
סחר חוץ
יקי גננימסמך יזום
מדד היצואנים הקטנים היציבים בתעשיה הישראלית - רבעון 1/2015 2015
סחר חוץ
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
מדד 100 יצואני הסחורות המובילים בתעשיה הישראלית - רבעון 1/2015 2015
סחר חוץ
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
25 שווקי היצוא הגדולים של ישראל 2005 עד 2014 2015
סחר חוץ
יקי גננימסמך יזום
מדד היצואנים הקטנים היציבים בתעשיה הישראלית - רבעון 4/2014 2015
סחר חוץ
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
מדד 100 יצואני הסחורות המובילים בתעשיה הישראלית - רבעון 4/2014 2015
סחר חוץ
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
מדד 100 יצואני הסחורות המובילים בתעשיה הישראלית - רבעון 3/2014 2014
סחר חוץ
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
מדד היצואנים הקטנים היציבים בתעשיה הישראלית - רבעון 2/2014 2014
סחר חוץ
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
פרוייקט בחינת חברות פורצות וחברות תקועות בין השנים 2005 עד 2012 2014
סחר חוץ
יקי גננימסמך יזום
פרויקט מדד מעקב חברות המים2014
סחר חוץ
יקי גננימסמך יזום
קרן הודו סין - הצעה למחקר הערכה 2014
סחר חוץ
יקי גננימסמך יזום
מודל הערכה לפוטנציאל יצוא לנספחים מסחריים (מודל ברזיל)2014
סחר חוץ
יקי גננימסמך יזום
מדד 100 יצואני הסחורות המובילים בתעשייה הישראלית, רבעון 2/2014 2014
סחר חוץ
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
מדד 100 יצואני הסחורות המובילים בתעשייה הישראלית - רבעון 1/2014 2014
סחר חוץ
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
מדד 100 יצואני הסחורות המובילים בתעשיה הישראלית - רבעון 4/2013 2014
סחר חוץ
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
מדד היצואנים הקטנים היציבים בתעשיה הישראלית - רבעון 4/2013 2014
סחר חוץ
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
היטלי סחר2013
סחר חוץ
ראובן פסח
מדד 100 יצואני הסחורות המובילים בתעשיה הישראלית - רבעון 3/20132013
סחר חוץ
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
מדד היצואנים הקטנים והיציבים בתעשייה הישראלית - רבעון 4/20122013
סחר חוץ
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
מדד 100 יצואני הסחורות המובילים בתעשיה הישראלית - רבעון 2/20132013
סחר חוץ
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
סחר חוץ2013
סחר חוץ
יקי גנני
דיוקן היצואנים הקטנים והיציבים בתעשייה הישראלית ומדד השינוי הרבעוני - רבעון 3/20122013
סחר חוץ
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
היצואנים הקטנים היציבים בתעשייה הישראלית - מסמך מתודולוגיה2013
סחר חוץ
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
סקר יצואנים לסין2013
סחר חוץ
ד"ר שוקי הנדלססקירה
מדד 100 יצואני הסחורות המובילים בתעשייה הישראלית - רבעון 1/20132013
סחר חוץ
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
 
הבא לעמוד אחרון
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה