כלים ומאגרי מידע

 

 חיפוש מחקרים וסקרים

 
 
 
 
 
סוג פרסום
 
 
 

מחקרים

כותרתמטהשנת פרסוםמטהנושאים   שם המחברמטהסוג מחקרמטה
העובדים ביום שישי, שבת וראשון2003
אכיפת חוקי עבודה
שוק העבודה הכללי
סיגל שלחסקירה
מלחמת ארה"ב עירק – היעדרות מהעבודה ומוכנות מקומות העבודה בישראל ראי נתונים 2001
שוק העבודה הכללי
הביקוש לעובדים
בני פפרמןסקירה
מדיניות הנדסאים בישראל בהקשר שוק העבודה החדש2014
הכשרה מקצועית
שוק העבודה הכללי
נרי הורוביץ, קרן שגיאסקירה
שחיקת עובדים בישראל - אומדן, מאפיינים והשוואה למדינות ה - OECD 2016
שוק העבודה הכללי
מיכל אלפסי - הנלימסמך יזום
קשרי גומלין בין מצב הבריאות ומיומנויות והשפעתם על התפקוד בשוק העבודה 2016
שוק העבודה הכללי
מיכל אלפסי-הנלימסמך יזום
מיומנויות בקרב תושבי הפריפריה בישראל והשפעה על תעסוקה ושכר2016
שוק העבודה הכללי
מיכל אלפסי-הנלימסמך יזום
השוואה בינלאומית של נתוני משרות פנויות2015
שוק העבודה הכללי
מיכאל אורנשטייןסקירה
הביקוש לעובדים במגזר העסקי - סיכום שנת 2013 בראיה רב שנתית2015
שוק העבודה הכללי
מיכאל אורנשטייןסקירה
התפתחויות ומגמות בשימוש בסיפריות ציבוריות בישראל2015
שוק העבודה הכללי
צרכנות
רוני בר צורידף מידע
סדרת משלחי היד המבוקשים בראיה רב שנתית2015
שוק העבודה הכללי
מיכאל אורנשטייןמסמך יזום
דירוג הביקוש לעובדים של מעסיקים במגזר העסקי 2014 2015
שוק העבודה הכללי
מיכאל אורנשטייןמסמך יזום
סקר בנושא השלכות סופת השלג בדצמבר 2013 על משקי בית ואובדן ימי עבודה של שכירים2015
שוק העבודה הכללי
מיכל אלפסי - הנלימסמך יזום
דירוג למקצועות הלימוד האקדמיים עבור מפעל הפיס ומשרד החינוך בהתאם למפת הביקוש למשלחי יד 2015
שוק העבודה הכללי
מינהל מחקר וכלכלהחוות דעת
סקר מקצועות אבטחת מידע והגנת הסייבר2014
שוק העבודה הכללי
מיכל ליבליךמסמך יזום
"הדור הבא ישן בחדר הסמוך" - פענוח סוציו-תרבותי של דור ה- Y 2014
שוק העבודה הכללי
שי הרשקוביץסקירה
תעסוקת מבוגרים במגזר העסקי נקודת המבט של המעסיקים2014
שוק העבודה הכללי
שוקי הנדלססקירה
סקר מעסיקים - הביקוש לעובדים, משרות פנויות ושוק העבודה2014
שוק העבודה הכללי
מיכאל אורנשטיין
מדיניות בתחום ההיתרים להעסקת עובדים זרים בסיעוד2013
שוק העבודה הכללי
בני פפרמןמצגת
תחושת אפליה של עובדים ושל מחפשי עבודה, וגיוון תעסוקתי במקומות עבודה2013
שוק העבודה הכללי
ד"ר שוקי הנדלססקירה
האם ועד כמה קיים גיוון תעסוקתי בישראל? ניתוח ממצאים מסקר המעסיקים - הוצג בכנס השנתי של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה2013
שוק העבודה הכללי
בני פפרמןמצגת
הצקות והתעמרות במקום העבודה - הגדרה, אפיון וממצאים מהעולם - סקירת ספרות2013
שוק העבודה הכללי
פרופ' ענת רפאלי ועמיתיםסקירה
סיכום של קבוצות מיקוד בנושא הצקות והתעמרות במקום העבודה2013
שוק העבודה הכללי
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
פרוטוקול הדיונים בקבוצות מיקוד מנהלים2013
שוק העבודה הכללי
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
שינוי שבוע העבודה2012
שוק העבודה הכללי
בני פפרמןמצגת
סקר מעסיקים - שוויון הזדמנויות בסקטור הפרטי והציבורי2012
שוק העבודה הכללי
ד"ר שוקי הנדלססקירה
תחושת אפליה של עובדים ושל מחפשי עבודה ומה חושב הציבור על כך - ניתוח סקר מיוחד לקראת הכנס השנתי של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה2012
שוק העבודה הכללי
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
מודעות התושבים במועצה המקומית גדרה לקניות מוצרים "כחול לבן"2011
שוק העבודה הכללי
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
שוויון הזדמנויות, אפליה בעבודה והעסקה רבגונית - עמדות ותפיסות מנהלים במגזר העסקי - מסמך שהוצג בכנס השנתי של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה2011
שוק העבודה הכללי
מינהל מחקר וכלכלהלקט נתונים
ישראל אחת - שתי כלכלות , האם צמיחה בכלכלת שוק חופשי בהכרח גוררת גידול בפערים וכיצד ניתן לצמצם זאת? – מסמך שהוכן לכנס הכלכלי חברתי של משרד התמ"ת באוקטובר 20102010
שוק העבודה הכללי
מינהל מחקר וכלכלהדף מידע
האצת החקיקה בנושאי זכויות עובדים וזכויות צרכן אל מול המאמצים לעודד ולבסס מגזר תעשייתי ועסקי חזקים במשק - סקירה שהוכנה לכנס הכלכלי חברתי באוקטובר 20102010
שוק העבודה הכללי
מינהל מחקר וכלכלהדף מידע
 
הבא לעמוד אחרון
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה