כלים ומאגרי מידע

 

 חיפוש מחקרים וסקרים

 
 
 
 
 
סוג פרסום
 
 
 

מחקרים

כותרתמטהשנת פרסוםמטהנושאים   שם המחברמטהסוג מחקרמטה
מצבם התעסוקתי של בוגרי מה"ט כשנה מסיום הלימודים - בוגרי 2008 2010
הכשרה מקצועית
אלון פורתמצגת
תעסוקה ושכר של בוגרי הכשרה מקצועית במסלול יום - מעקב ארוך טווח2016
הכשרה מקצועית
אלון פורת סקירה
מנצלי שוברים להכשרה מקצועית בשנים 2013-2014 - תמונת מצב על לימדים בקורס ותעסוקה 2016
הכשרה מקצועית
אלון פורת סקירה
הכשרה מקצועית במסלול שוברים בשנים 2013-2014 תמונת מצב ונתוני תעסוקת בוגרים ולומדים2016
הכשרה מקצועית
אלון פורת מצגת
לימודי הנדסאים לגברים חרדים שהשתתפו במכינה טכנולוגית בשנים 2010 - 2014 2016
הכשרה מקצועית
אלון פורתסקירה
לימודי הנדסאים לגברים חרדים שהשתתפו במכינה טכנולוגית בשנים 2010 - 2014 2016
הכשרה מקצועית
אלון פורת מצגת
ריכוז מחקרים בתחום הכשרה מקצועית - עיקרי הממצאים2016
הכשרה מקצועית
אלון פורת מצגת
הדיפלומה כיעד עיקרי בלימודי הנדסאים2016
הכשרה מקצועית
מינהל המחקר חוות דעת
מצבם התעסוקתי של בוגרי הכשרה מקצועית במסלול מבוגרים יום כשנתיים בממוצע מסיום הקורס (בוגרי 2014-2015)2017
הכשרה מקצועית
אלון פורת, רונית הריססקירה
הכשרה מקצועית למבוגרים במסלול יום - סקר מעקב בוגרים תעסוקה ושביעות רצון מלימודים, בוגרי השנים 2014-2015 2017
הכשרה מקצועית
אלון פורת מצגת
תעסוקה ושביעות רצון מלימודים בקרב בוגרי מסלול הנדסאים של מה"ט כשנתיים עד שלוש מסיום הלימודים (בוגרי 2013-2014) 2017
הכשרה מקצועית
אלון פורת, רונית הריס סקירה
דף ראשון דף קודם
 
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה