כלים ומאגרי מידע

 

 חיפוש מחקרים וסקרים

 
 
 
 
 
סוג פרסום
 
 
 

מחקרים

כותרתמטהשנת פרסוםמטהנושאים   שם המחברמטהסוג מחקרמטה
שילוב משפחה ועבודה בקרב נשים חרדיות - סיכום תמות מרכזיות במסגרת מחקר איכותני2015
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסף מלחי, מרים אברמובסקיסקירה
הטרדה מינית בעבודה2010
אכיפת חוקי עבודה
תעסוקת נשים ומעונות יום
רונית הריס -אולשקמצגת
עבודת נשים בהריון 2008
אכיפת חוקי עבודה
תעסוקת נשים ומעונות יום
מיכל אלפסיסקירה
הגנה על משרותיהן של נשים הרות במדינות רווחה 2006
אכיפת חוקי עבודה
תעסוקת נשים ומעונות יום
נירית תושב-אייכנרסקירה
בחינת השפעתה של הטרדה מינית בעבודה על מרכזיות העבודה בקרב נשים עובדות 2004
אכיפת חוקי עבודה
תעסוקת נשים ומעונות יום
לימור קסלרסקירה
פיטורי נשים בהריון ובמהלך טיפולי פוריות 2003
אכיפת חוקי עבודה
תעסוקת נשים ומעונות יום
נירית תושב-אייכנרדף מידע
הטרדה מינית בעבודה 2003
אכיפת חוקי עבודה
תעסוקת נשים ומעונות יום
רונית הריס אולשקדף מידע
תכנית עבודה 2014  
תעסוקת נשים ומעונות יום
  סקירה
שילוב עבודה משפחה - חלוקת התפקידים במשק הבית2016
תעסוקת נשים ומעונות יום
רונית הריס-אולשקסקירה
שינויים בגילאי הילדים במעונות ובמשפחתונים המוכרים 2015
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץמסמך יזום
מאפייני מסגרות טיפול בתשלום לילדים בגיל הרך2015
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץמסמך יזום
התפתחות הצהרונים המוכרים ע"י משרד התמ"ת בעשור האחרון2015
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץמסמך יזום
עבודה מהבית2015
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץמסמך יזום
וועדות קבלה למעונות היום לגיל הרך2015
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץמסמך יזום
מודעות נשים לחקיקה בנושא חופשת לידה 2015
תעסוקת נשים ומעונות יום
רונית הריס אולשקדף מידע
הקשר בין משך חופשת הלידה למאפיינים סוציו-אקונומיים ודמוגרפיים2015
תעסוקת נשים ומעונות יום
רונית הריס אולשקסקירה
אינדיקטורים מרכזיים על המעונות והמשפחתונים המוכרים 2000-20132014
תעסוקת נשים ומעונות יום
מינהל מחקר וכלכלהאוגדן נתונים
התפלגות שיעורי השימוש בהסדרי הטיפול השונים - מגמות נוכחיות והשינויים שחלו בעשור האחרון 2014
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץמסמך יזום
משך ההגעה לעבודה - האם אמהות לילדים בגיל הרך מעדיפות לעבודה במקומות עבודה הקרובים למקום מגוריהן?2014
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץדף מידע
מודעות נשים לחקיקה בנושא חופשת לידה 2014
תעסוקת נשים ומעונות יום
רונית הריס אולשקמסמך יזום
סקר בנושא שילוב עבודה ומשפחה - חלוקת התפקידים במשק הבית 2014
תעסוקת נשים ומעונות יום
רונית הריס אולשקמסמך יזום
משך ההגעה לעבודה האם אימהות לילדים בגיל הרך –2014
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץמסמך יזום
הקשר בין משך חופשת הלידה למאפיינים סוציואקונומיים ודמוגרפיים2014
תעסוקת נשים ומעונות יום
רונית הריס אולשקמסמך יזום
ועדות קבלה למעונות יום המוכרים ע"י משרד הכלכלה2014
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץמסמך יזום
שיעורי תעסוקת הנשים השכירות ברשויות מקומיות2014
תעסוקת נשים ומעונות יום
מיכל ליבליךסקירה
שעור תעסוקת נשים בהשוואה למסגרות טיפוליות ברשויות שונות 2014
תעסוקת נשים ומעונות יום
מיכל ליבליךמסמך יזום
צהרונים המוכרים ע"י משרד הכלכלה - שנת הלימודים תשע"ב2014
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץ, רונית הריס-אולשקמסמך יזום
צהרונים המוכרים ע"י משרד הכלכלה, שנת הלימודים תשע"ב2014
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץ, רונית הריס-אולשקמסמך יזום
פערים מגדריים בשוק העבודה בשנת 2013 - ישראל ביחס למדינות המפותחות בעולם2014
תעסוקת נשים ומעונות יום
רעות הררי-קמרסקירה
השפעתם של מנהלים ישירים על השימוש בהסדרים תומכי משפחה במקום העבודה - ממצאים מסקר שילוב בין חיי העבודה למשפחה בישראל2014
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץ, רונית הריס-אולשקלקט נתונים
 
הבא לעמוד אחרון
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה