כלים ומאגרי מידע

 

 חיפוש מחקרים וסקרים

 
 
 
 
 
סוג פרסום
 
 
 

מחקרים

כותרתמטהשנת פרסוםמטהנושאים   שם המחברמטהסוג מחקרמטה
תעסוקת אקדמאים ערבים בישראל והאוכלוסיה הבדואית בנגב2011
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
גלי ליססקירה
האקדמאים הערבים בישראל דיוקן האוכלוסיה, מאפייני תעסוקה, רמת חיים והכנסות 2001-20082011
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
מינהל מחקר וכלכלהאוגדן נתונים
מאפייני התעסוקה של האוכלוסיה הערבית2011
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
גלי ליסמצגת
תעסוקתם של אקדמאים ערבים בישראל2011
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
מעסיקים בבעלות ערבית - ממצאים ראשוניים מסקר מעקב2011
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
מינהל מחקר וכלכלה
הערבים בישראל - דיוקן האוכלוסייה, מאפייני תעסוקה, רמת חיים, הכנסות והוצאות 1980-2008, ינואר 2011 2011
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
מינהל מחקר וכלכלהאוגדן נתונים
"כולנו" - יריד המשלב עסקים יהודים וערבים- סקירה והפקת לקחים מהיריד2010
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
גלי ליססקירה
מצבם התעסוקתי של האקדמאים הערבים בישראל2010
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
Israeli Arab Population2009
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
מינהל מחקר וכלכלהמצגת
הגדלת תעסוקת ערביי ישראל 2006
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
בני פפרמןמצגת
התעסוקה במגזר הערבי – האם יש סיכוי למפנה ומה יש לעשות לשם כך?2005
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
בני פפרמןמצגת
השתלבות ערביי ישראל בשוק העבודה ובכלכלה בישראל2011
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
בני פפרמןמצגת
סקירת היריד "כולנו" והפקת לקחים2010
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
מינהל מחקר וכלכלהמצגת
תעסוקת ערבים ממזרח ירושלים במערב העיר ובמזרחה - סקר מעסיקים 2016
שוק העבודה הכללי
ערבים
ד"ר שוקי הנדלססקירה
עבודת רכזי קשרי המעסיקים מול עסקים במרכזי ההכוון "ריאן" - שיקוף מצב קיים ומתן הצעות ייעול לשיפור מתווה מודל העבודה2015
ערבים
גלי ליס-גינסבורגסקירה
הקשר של מעסיקים עם מרכזי הכוון לשילוב האוכלוסיה הערבית בתעסוקה 2016
ערבים
מינהלמצגת
התעסוקה בקרב האוכלוסיה הערבית בישראל מאפיינים, חסמים ומדיניות2013
ערבים
גלי ליס-גינסבורגסקירה
מרכזי הכוון תעסוקתיים לאוכלוסיות החברה הערבית - מעסיקים שפנו למרכזים ומעסיקים שלא פנו אליהם - דו"ח ראשון2016
ערבים
שוקי הנדלס, גלי ליס-גינסבורגסקירה
פערי השכר בין אקדמאים יהודים לערבים בין השנים 1999-2009 במגוון מקצועות 2014
ערבים
גלי ליס גינסבורגאוגדן נתונים
אנשים עם מוגבלות באוכלוסיה הערבית בשנים 2002 ו- 20142016
אנשים עם מוגבלות
ערבים
מיכל אלפסי-הנלי, מרים גרינשטייןדף מידע
ממצאים עיקריים של סקרי עסקים שהיו בקשר ולא היו בקשר עם מרכזי "ריאן" 2017
ערבים
גלי ליס-גינסבורגדף מידע
ביקוש לעובדים בעסקים בבעלות ערבים - סיכום המדדים העיקריים, שנים 2011-2016 2017
ערבים
שוק העבודה הכללי
ד"ר שוקי הנדלסדוח שוטף
ייצוג וגיוון תעסוקתי במגזר העסקי בישראל - העסקת עובדים מהאוכולוסיה הערבית והחרדית במגזר העסקי2017
ערבים
שוק העבודה הכללי
חרדים
אסף מלחי, גלי ליס-גינסבורגסקירה
מאפייני עסקים בבעלות ערבים2017
ערבים
שוק העבודה הכללי
שוקי הנדלס סקירה
דף ראשון דף קודם
12
 
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה