כלים ומאגרי מידע

 

 חיפוש מחקרים וסקרים

 
 
 
 
 
סוג פרסום
 
 
 

מחקרים

כותרתמטהשנת פרסוםמטהנושאים   שם המחברמטהסוג מחקרמטה
סקר בנושא תעסוקת הורים לילדים עם צרכים מיוחדים בחברה הערבית2017
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי - הנלימסמך יזום
מעקב אחר יישום צו ההרחבה להגדלת מספר העובדים עם מוגבלויות בעסקים המעסיקים 100 עובדים ויותר - המשך מעקב 2017
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי-הנלימסמך יזום
אקדמאים עם מוגבלות - מאפייני רקע ותעסוקה 2017
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי-הנלימסמך יזום
תנאי העבודה של עובדים עם מוגבלות ההשוואה לאוכלוסיה ללא מוגבלות 2017
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי-הנלימסמך יזום
מאפייני תעסוקה והישגים במבחני מיומנויות קריאה, לפי מצב בריאות - ממצאים מסקר המיומנויות PIAAC בישראל 2017
אנשים עם מוגבלות
שוק העבודה הכללי
מיכל אלפסי-הנלי, מרים גרינשטייןסקירה
מערכת מכסות (קוואטות) ככלי לעידוד שילוב עובדים עם מוגבלות בתעסוקה - רקע היסטורי, מודלים, מידת היעילות במבחר מדינות והניסיון הישראלי2017
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי-הנליסקירה
דף ראשון דף קודם
 
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה